iwka 1st March 2014

 0    65 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Mam kaszel.
commencer à apprendre
I have a cough.
Nie mam kataru.
commencer à apprendre
My nose isn't runny.
Przeziębiłam się.
commencer à apprendre
I caught a cold.
chłodny
commencer à apprendre
chilly
jest całkiem chłodno
commencer à apprendre
it's quite chilly
całkiem
commencer à apprendre
pretty, quite
cisza!
commencer à apprendre
Silence! Quiet!
Mam temperaturę.
commencer à apprendre
I have a temperature. I have a fever.
wymagać, żądać, prosić
commencer à apprendre
to require
wymagający
commencer à apprendre
demanding
kolejka
commencer à apprendre
queue BrE, line AmE
ile to kosztuje?
commencer à apprendre
How much does it cost? / How much is it?
on był zbyt zajęty, żeby ze mną rozmawiać.
commencer à apprendre
he was too busy to talk to me.
zatłoczony
commencer à apprendre
crowded
wsiadać do samochodu
commencer à apprendre
to get IN the car
wsiadać do pociągu
commencer à apprendre
to get ON the train
jestem w autobusie
commencer à apprendre
I'm ON the bus
ona jest w pociągu
commencer à apprendre
It is ON the train
jesteśmy w samochodzie.
commencer à apprendre
we are IN the car.
prawo jazdy
commencer à apprendre
driving licence BrE; driver's license AmE
mój nóż nie jest wystarczająco ostry, żeby przeciąć ten sznurek.
commencer à apprendre
my knife is not sharp enough to cut the rope.
sznurek
commencer à apprendre
rope
on nie jest zbyt dobry, żeby wziąć udział w tym konkursie.
commencer à apprendre
He isn't good enough to take part in this competition.
czekam na ciebie
commencer à apprendre
I'm waiting FOR you
wędzony
commencer à apprendre
smoked
ciasto francuskie
commencer à apprendre
puff pastry, French pastry
pokroić na kawałki
commencer à apprendre
to cut into pieces
pokroić w kostkę
commencer à apprendre
to dice
szpinak
commencer à apprendre
spinach
ciasteczka
commencer à apprendre
cookies
szarlotka
commencer à apprendre
apple pie
to jest napisane w nawiasie
commencer à apprendre
it is written in brackets
to jest napisane w tej książce
commencer à apprendre
it is written in this book
mam słabość do białej czekolady
commencer à apprendre
I have a soft spot FOR white chocolate
Nie zgadzam się z moją teściową
commencer à apprendre
I don't see eye to eye with my mother-in-law
Nie obejrzałam tego jeszcze.
commencer à apprendre
I haven't watched it YET.
On nie przeczytał jeszcze tej książki.
commencer à apprendre
He hasn't read /red/ this book YET.
inna osoba
commencer à apprendre
another person
inni ludzie
commencer à apprendre
other people
według mnie
commencer à apprendre
in my opinion / to my mind
nieśmiali ludzie
commencer à apprendre
shy people
nieśmiałość
commencer à apprendre
shyness
wstydź się
commencer à apprendre
shame on you
obrażony
commencer à apprendre
offended
I knew that Piers would be deeply offended.
zawstydzony
commencer à apprendre
ashamed
zalogować się (w serwisie internetowym)
commencer à apprendre
to log in
słabe strony
commencer à apprendre
weaknesses
mocne strony
commencer à apprendre
strengths
to świetna szansa
commencer à apprendre
it's a great opportunity
wszystkie filmiki
commencer à apprendre
all videos
prawnik
commencer à apprendre
lawyer
ona zarabia majątek jako prawnik
commencer à apprendre
she earn a fortune as a lawyer
kłamca
commencer à apprendre
liar
żywiciel rodziny
commencer à apprendre
breadwinner
chleb
commencer à apprendre
bread
bochenek chleba
commencer à apprendre
a loaf of bread
odziedziczyć coś
commencer à apprendre
to inherit something
oszczędzać coś na czarną godzinę
commencer à apprendre
to save something FOR a rainy day
Jestem spłukana i mam złamaną nogę.
commencer à apprendre
I'm broke and I have a broken leg.
roztrwonić coś na coś
commencer à apprendre
to blow money
garnitur
commencer à apprendre
suit
walizka
commencer à apprendre
suitcase
roztrwonić, wydać pieniądze na coś
commencer à apprendre
to splash out on sth
kopalnia złota
commencer à apprendre
goldmine
ich posiadłość jest warta fortunę.
commencer à apprendre
their mansion is worth a fortune.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.