iwka 1st Dec 2013

 0    56 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ślina
commencer à apprendre
saliva
Jaką mamy dzisiaj datę?
commencer à apprendre
What's the date today?
pierwszy grudnia
commencer à apprendre
THE first OF December
Powrócę do tego.
commencer à apprendre
I'll get back to it.
przygoda
commencer à apprendre
adventure
restauracja
commencer à apprendre
restaurant
nasz samochód się zepsuł
commencer à apprendre
our car broke down
czekaliśmy na mojego kolegę
commencer à apprendre
we were waiting for my colleague
we waiting for ages
byliśmy spóźnieni na kolację
commencer à apprendre
we WERE late for supper
kolega, koleżanka z pracy
commencer à apprendre
colleague
zjedliśmy kolację
commencer à apprendre
we had supper
po kolacji
commencer à apprendre
after supper
przesłałam zdjęcie mojej mamie
commencer à apprendre
I sent a photo for my mom.
kulig
commencer à apprendre
sleigh ride
Wybraliśmy się na kulig.
commencer à apprendre
We went for a sleigh ride.
Wybraliśmy się na przejażdżkę.
commencer à apprendre
We went for a ride.
przenocować kogoś
commencer à apprendre
to put sb up
Can you put me up?
tylko
commencer à apprendre
only
wina
commencer à apprendre
lift, elevator
kolegium
commencer à apprendre
college
Jaki jest tytuł tej piosenki?
commencer à apprendre
what's the title of this song?
tekst piosenki
commencer à apprendre
lyrics
THE lyrics of this song ARE beuatiful.
rozstać się
commencer à apprendre
to split up
zerwać z kimś
commencer à apprendre
to break up WITH sb
Ona chciałaby znaleźć nowego chłopaka.
commencer à apprendre
She would like to find a new boyfriend.
Chciałabym iść spać.
commencer à apprendre
I'd like TO go TO sleep / TO bed.
bo pachną tobą
commencer à apprendre
because they smell of you
rozpoznać
commencer à apprendre
to recognize
He didn't recognise me.
włoży coś na siebie
commencer à apprendre
to put sth on
kurtka
commencer à apprendre
jacket
zdejmować ubranie
commencer à apprendre
to take sth off
podrywać kogoś
commencer à apprendre
to hit on sb
Chcę zrobić włosy.
commencer à apprendre
I want to do my hair.
przeżyć
commencer à apprendre
to survive
rozerwać
commencer à apprendre
to tear, tore, torn
drapać
commencer à apprendre
to scratch
rozbić
commencer à apprendre
smash
pulpit
commencer à apprendre
desktop
wydawać pieniądze na coś
commencer à apprendre
to spend money ON sth
urządzić grila
commencer à apprendre
to have a barbecue
grilować
commencer à apprendre
to grill
Mam wolne.
commencer à apprendre
I have time off.
uprawiać sport
commencer à apprendre
to do sport
siatkówka
commencer à apprendre
volleyball
Czy umiesz grać na gitarze?
commencer à apprendre
Can you play the guitar?
Co cię uszczęśliwia?
commencer à apprendre
What makes you happy?
śmiech
commencer à apprendre
laughter
Jeśli chodzi o
commencer à apprendre
When it comes to / As for
Wczoraj zrobiłam piękne zdjęcie.
commencer à apprendre
Yesterday I took a beuatiful photo.
zielona herbata
commencer à apprendre
green tea
Kiedy ostatnio byłaś w Niemczech?
commencer à apprendre
When did you last go to Germany?
Kiedy ostatnio płakałaś?
commencer à apprendre
When did you last cry?
Kiedy ostatnio jadłeś pizzę?
commencer à apprendre
When did you last eat a pizza?
Z kim mieszkasz?
commencer à apprendre
Who do you live with?
stały
commencer à apprendre
permanent
czasowy
commencer à apprendre
temporary

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.