IRREGULAR VERBS 3,4

 0    35 fiche    oskarkabaty
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
sell sold sold
commencer à apprendre
sprzedać
I sold my car last year
commencer à apprendre
Sprzedałem samochód w ubiegłym roku
tell told told
commencer à apprendre
powiedzieć
He told me he was ill last Monday.
commencer à apprendre
Powiedział mi, że był chory w ostatni poniedziałek.
find, found, found
commencer à apprendre
znaleźć
He found his wallet yesterday
commencer à apprendre
Znalazł portfel wczoraj
have had had
commencer à apprendre
mieć
I had a dream to go to Costa Rica
commencer à apprendre
Miałem marzenie, aby pojechać do Kostaryki
hear heard heard
commencer à apprendre
słyszeć
He heard sb shouting for help
commencer à apprendre
Usłyszał kogoś krzyczącego o pomoc
hold held held
commencer à apprendre
trzymać
The plane held its course
commencer à apprendre
Samolot trzymał się kursu.
read read read
commencer à apprendre
czytać
I read a funny book last week.
commencer à apprendre
Przeczytałem zabawną książkę w zeszłym tygodniu.
say said said
commencer à apprendre
powiedzieć
He said that he liked me very much.
commencer à apprendre
Powiedział, że mnie lubi bardzo.
pay paid paid
commencer à apprendre
zapłacić
He paid his bill and left
commencer à apprendre
On zapłacił rachunek i wyszedł
make made made
commencer à apprendre
wykonać
He made me a rich sandwich.
commencer à apprendre
Zrobił mi pożywną kanapkę.
stand stood stood
commencer à apprendre
stać
He stood in the doorway.
commencer à apprendre
Stał w drzwiach.
understand, understood, understood
commencer à apprendre
rozumieć
bring, brought, brought
commencer à apprendre
przynieść
I brought you some clothes
commencer à apprendre
Przyniosłam ci trochę ubrań.
buy bought bought
commencer à apprendre
kupić
We bought some apples and oranges.
commencer à apprendre
Kupiliśmy kilka jabłek i pomarańczy.
fight, fought, fought
commencer à apprendre
walczyć
He fought bravely.
commencer à apprendre
Walczył dzielnie.
think, thought, thought
commencer à apprendre
myśleć
I thought he was nice.
commencer à apprendre
Myślałem, że jest miły.
catch, caught, caught
commencer à apprendre
łapać, złapać
She caught the ball.
commencer à apprendre
Złapała piłkę.
teach, taught, taught
commencer à apprendre
uczyć
She taught at a local school.
commencer à apprendre
Uczyła w miejscowej szkole.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.