Infotech. Unit 1

 0    26 fiche    blackcat2393
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
perform
commencer à apprendre
execute, do (dokonywać, robić)
access the Internet
commencer à apprendre
dostęp do Internetu
do research
commencer à apprendre
prowadzić badania
give presentation
commencer à apprendre
prezentować, przedstawiać
write letters
commencer à apprendre
pisać pisma
keep records
commencer à apprendre
zapisywać, rejestrować
make calls
commencer à apprendre
wykonywać połączenie, potocz. dzwonić do kogoś
send texts
commencer à apprendre
wysyłać wiadomości tekstowe
store information
commencer à apprendre
keep, save (przechowywać, magazynować, zbierać, składować dane, informacje)
access databases
commencer à apprendre
dotrzeć do informacji, dostęp do danych
carry out transactions
commencer à apprendre
przeprowadzać, wykonywać, dokonywać transakcje, operacje
dispense money
commencer à apprendre
wypłacać pieniądze
enter a PIN (personal identification number)
commencer à apprendre
wpisać kod PIN
pay bills
commencer à apprendre
opłacać rachunki
transfer money
commencer à apprendre
przelewać pieniądze
display data
commencer à apprendre
show informations, wyświetlać informacje, dane
to enrol
commencer à apprendre
sign up for (zapisać się)
word processor
commencer à apprendre
program used for text manipulation (zaawansowany edytor tekstu)
online
commencer à apprendre
connected to the Internet
download
commencer à apprendre
copy files from a server to your PC or mobile
built-in
commencer à apprendre
integrated (zintegrowany, wbudowany)
digital
commencer à apprendre
describes information that is recorded or broadcast using computers (cyfrowy)
financial
commencer à apprendre
monetary (finansowy)
monitor
commencer à apprendre
screen (ekran komputera)
data
commencer à apprendre
collection of facts or figures [dane (w systemach zarządzania bazą danych, plik danych przechowujący informacje bazy danych)]
complete exercises
commencer à apprendre
dokończyć, dopełnić, sfinalizować, ukończyć, uzupełniać ćwiczenia (np. online)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.