HoC Ch. 18

 0    61 fiche    adamomasz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wątek w filmie
commencer à apprendre
thread
niemądry
Co za niemądra uwaga!
commencer à apprendre
asinine
What an asinine remark!
kontrola
Może to jest moja szansa na osłabienie jego kontroli nad prezydentem
commencer à apprendre
grip
Maybe this is my opportunity to loosen his grip on the president
osoba oferująca najwyższą cenę
commencer à apprendre
highest bidder
przelicytować kogoś
commencer à apprendre
outbid someone
wizerunek (marketingowy)
commencer à apprendre
appearance
dryfujący, luźny
commencer à apprendre
free-floating
nieunikniony, nieuchronny
commencer à apprendre
unavoidable, inevitable
sprawa sądowa
commencer à apprendre
lawsuit
szturchać niedźwiadkowi - prowadzić dochodzenia
commencer à apprendre
poke the bear
inwigilacja, obserwacja, nadzór (np. policyjny)
commencer à apprendre
surveillance, observation, supervision (eg police)
defraudacja, sprzeniewierzenie
Kradzież aktywów jest formą defraudacji
commencer à apprendre
embezzlement, misappropriation
A theft of assets is a form of embezzlement.
bomba, sensacyjny materiał, łyżka do lodów
commencer à apprendre
scoop
odtworzenie bitwy
commencer à apprendre
re-enactment
zadeklarować pomoc, wyciągnąć pomocną dłoń
commencer à apprendre
pitch in
I am not known or popular with many people
commencer à apprendre
i'm a lttle off the beaten path
dofinansowanie
commencer à apprendre
financing / endowment
oczerniać, obsmarowywać (kogoś)
commencer à apprendre
denigrate, smear (someone)
znacząca osobistość
commencer à apprendre
prominent figures
oszkalować, poniżyć
commencer à apprendre
vilify, humiliate
szał mediów
commencer à apprendre
media frenzy
ścigać, prześladować
Reporterzy nie przestaną jej prześladować
commencer à apprendre
hound
The reporters won't stop hounding her
prowadzić pamiętnik
commencer à apprendre
keep a journal
to shock or surprise people
commencer à apprendre
raise eyebrows
krawędź
commencer à apprendre
ridge
gęste zarośla
commencer à apprendre
dense thicket
okopać, okopywać, umocnić, umacniać (np. pozycję, wyższość)
commencer à apprendre
entrench
walnięcie, grzmotnięcie
commencer à apprendre
Whack, bash
załapać kogoś za
commencer à apprendre
grab sb by
nagrobek
commencer à apprendre
headstone
dzikość, okrucieństwo, srogość, surowość, zaciekłość
commencer à apprendre
ferocity
nieubłagany, nieprzejednany (o wrogu), nieugięty
commencer à apprendre
implacable
obsesyjny
commencer à apprendre
obsessive
to be willing to do anything in order to achieve something, even if it is dangerous or harms other people
commencer à apprendre
stop at nothing
if you ... for a place or for something, you miss it a lot and wish you could be there or have it again:
commencer à apprendre
pine for sb/sth
regret
commencer à apprendre
rue
ujęcie (podczas kręcenia filmu)
commencer à apprendre
shot (during filming)
nakręcić film
commencer à apprendre
make a movie
w irytujący sposób
commencer à apprendre
unnervingly
but /ale
commencer à apprendre
yet
nienormalny, obłąkany (o osobie), szalony (np. plan)
commencer à apprendre
deranged
angry, evil, bad, miserable
commencer à apprendre
malevolent
groźny \ threatening
commencer à apprendre
menacing
napięty - o atmosferze
commencer à apprendre
tense
wyraźny, ewidentny, wyczuwalny, namacalny (np. napięcie, różnica)
commencer à apprendre
clear, obvious, palpable, tangible (eg, tension, differential)
wiarygodność
commencer à apprendre
plausibility
gwóźdź programu
commencer à apprendre
center piece
okrutny, bezlitosny, pozbawiony wyrzutów (sumienia)
commencer à apprendre
remorseless
zmrozić krew w żyłach
commencer à apprendre
chill the blood
śmiałe przedsięwzięcie
commencer à apprendre
venture
placing us in the heart of them
commencer à apprendre
depositing us in the heart of them
tworzyć oryginalne, wyróżniające się realia
commencer à apprendre
create distinctive worlds
imponujący, robiący wrażenie
commencer à apprendre
impressive
ponury, przygnębiający (np. krajobraz)
commencer à apprendre
gloomy, bleak (eg landscape)
śmieciarz(zawód)
commencer à apprendre
scavenger
groźba
commencer à apprendre
threat
oswobodzenie
On modlił się o wyzwolenie z niewoli.
commencer à apprendre
deliverance
He prayed for deliverance from captivity.
struś
commencer à apprendre
ostrich
struś pędziwiatr
commencer à apprendre
Road Runner
padlina
commencer à apprendre
carcass
pouczający
commencer à apprendre
educative

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.