Grudzień 2017

 0    110 fiche    kram1256
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
spruce
commencer à apprendre
świerk
Caucasion
commencer à apprendre
Kałkaz
undercut
commencer à apprendre
podcięcie, wyciąć
reduction in price
commencer à apprendre
obniżka ceny
to respondence to
commencer à apprendre
do odpowiedzi na, w nawiązaniu
attached to product
commencer à apprendre
dołączony do produktu, przytwierdzony
quantity
commencer à apprendre
ilość
amount
commencer à apprendre
ilość sypkich i forsy
particular
commencer à apprendre
szczególny
dealer
commencer à apprendre
dostawca konkretnego produktu
reseller
commencer à apprendre
sprzedawcę komputerów
to approve of sth
commencer à apprendre
zatwierdzić coś, akceptować
disapprove
commencer à apprendre
potępiać, nieakceptować
middlemen
commencer à apprendre
pośrednicy
junk mail/spam
commencer à apprendre
śmieci / spam
cold calls
commencer à apprendre
pierwszy kontakt z klientem
rude
commencer à apprendre
niegrzeczny, arogancki
distribution centre
commencer à apprendre
centrum dystrybucji
wholsalers
commencer à apprendre
hurtownicy
retailers
commencer à apprendre
detaliści
shopping mall
commencer à apprendre
centrum handlowe
shopping centre
Shopping centres are becoming more and more popular.
commencer à apprendre
centrum handlowe
Centra handlowe stają się coraz bardziej popularne.
convenience store
commencer à apprendre
sklep spożywczy
drugstore
commencer à apprendre
apteka
deep discountter
commencer à apprendre
głęboki rabat
department store
commencer à apprendre
dom towarowy
mailshot
commencer à apprendre
mailshot
direct marketing
commencer à apprendre
marketing bezpośredni
fur
commencer à apprendre
futro, jodła
a cone
commencer à apprendre
Stożek, szyszka
injury
commencer à apprendre
uszkodzenie / kontuzja, wypadek
injured
commencer à apprendre
ranny
astonishing
commencer à apprendre
zadziwiający, zdumiewający
terrifying
The brave knight charged at the terrifying dragon.
commencer à apprendre
przerażający
Dzielny rycerz ruszył na przerażającego smoka.
terrify
commencer à apprendre
przerazić
exhausted
commencer à apprendre
wyczerpany
price tag
commencer à apprendre
metka, etykieta z ceną
appeal
The charity has made its annual appeal for donations.
commencer à apprendre
apelacja
Organizacja charytatywna wystosowała coroczny apel o datki.
commune
commencer à apprendre
gmina
interested in
commencer à apprendre
zainteresowany
fascinated with
commencer à apprendre
zafascynowany
bored with
commencer à apprendre
znudzony
endorsement
commencer à apprendre
poparcie, uwierzytelnienie pozycji przez celebrytów
competitions with prizes
commencer à apprendre
konkursy z nagrodami
free sample
commencer à apprendre
darmowa próbka
persuade
commencer à apprendre
namawiać
advertising medium
commencer à apprendre
nośnik reklamy
cross promotion
commencer à apprendre
krzyżowa promocja
free goods or flights
commencer à apprendre
bezpłatne towary lub loty
a remark
commencer à apprendre
uwaga
reject sth
commencer à apprendre
odrzucanie czegoś
to approve of sth
commencer à apprendre
zatwierdzić coś
accept
commencer à apprendre
przyjąć
receive
commencer à apprendre
otrzymać
in habitats
commencer à apprendre
w siedliskach
industries
commencer à apprendre
branże przemysłu
content
The content of this site is not very interesting.
commencer à apprendre
zawartość
Zawartość tej strony nie jest zbyt interesująca.
internet service provide
commencer à apprendre
dostawa usług internetowych
log on
commencer à apprendre
zaczynaj, logować
log off
commencer à apprendre
odchodzić, wylogować
particular subject
commencer à apprendre
konkretny przedmiot, temat
search engine
Which search engine do you use?
commencer à apprendre
wyszukiwarka
Z której wyszukiwarki korzystasz?
e-commerce
Allegro is an example of e-commerce.
commencer à apprendre
e-biznes
Allegro to przykład e-biznesu.
shopping cart
commencer à apprendre
wózek sklepowy
hit page
commencer à apprendre
wejście na strony
bricks-and - mortar
commencer à apprendre
cegły i zaprawy, konkretny sklep fizyczny
cliks-and-mortar
commencer à apprendre
sklep internetowy
e-procurement
commencer à apprendre
e-zamówienia, zakupy
procurement
commencer à apprendre
Zamówień
last mile problem
commencer à apprendre
fizyvzne dostarczenie zakupów z internetu
B2C
commencer à apprendre
busines to consumer
B2B
commencer à apprendre
B2Bbusiness to business
typing an mail address
commencer à apprendre
wpisywanie adresu e-mail
surfing and trying to enter particular webside
commencer à apprendre
surfować i próbować wejść na konkretną stronę
using a search engine
commencer à apprendre
za pomocą wyszukiwarki
how many times a webpages is viewed
commencer à apprendre
ile razy przeglądana jest strona internetowa
Private individuals can rent a car without going through a call centre
commencer à apprendre
Osoby prywatne mogą wypożyczyć samochód bez pośrednictwa call center
call centres
commencer à apprendre
telefoniczne centra obsługi
The city is looking for construction companies to built
commencer à apprendre
Miasto poszukuje firm budowlanych do wybudowania
There are hundreds of pages of specification you can obtain from the city authorities
commencer à apprendre
Istnieją setki stron specyfikacji, które można uzyskać od władz miejskich
companies are getting together
commencer à apprendre
firmy spotykają się
small business can get advice about wages, taxation,
commencer à apprendre
małe firmy mogą uzyskać porady na temat płac, podatków,
wages
commencer à apprendre
wypłaty tygodniowe
Members of the public can buy legal advice from law firms
commencer à apprendre
Członkowie społeczeństwa mogą kupować porady prawne od kancelarii prawnych
It can very convenient
commencer à apprendre
To bardzo wygodne
sales
commencer à apprendre
dział sprzedaży, zawsze w liczbie mnogiej
turnover
commencer à apprendre
obrót
revenue
You must declare your revenue on your income tax form.
commencer à apprendre
przychód
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
commencer à apprendre
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
sales forecast
commencer à apprendre
prognoza sprzedaży
I'm relying on
commencer à apprendre
Liczę na to, polegam na
be on sale
commencer à apprendre
być na sprzedaż
a sale
commencer à apprendre
wyprzedaż w jednym sklepie
the sales
commencer à apprendre
wyprzedaże
direct cost
commencer à apprendre
koszty bezpośrednie
fixe cost
commencer à apprendre
koszty stałę
variable
commencer à apprendre
koszty zmienne
general cost
commencer à apprendre
ogólny koszt
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
commencer à apprendre
wydatki
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków
costing
commencer à apprendre
kalkulacja kosztów
gross
commencer à apprendre
brutto
nett
commencer à apprendre
nett
gross margin
commencer à apprendre
marża brutto
figures, statistics showing the amount sold
commencer à apprendre
liczby, statystyki pokazujące sprzedaną kwotę
forecast, sales predicted in a particular period
commencer à apprendre
prognoza, sprzedaż przewidywana w danym okresie
growth, increse in sales
commencer à apprendre
wzrost, wzrost sprzedaży
revenue, money received from sales
commencer à apprendre
dochód, pieniądze uzyskane ze sprzedaży
target, sales aimed for in a particular period
commencer à apprendre
cel, sprzedaż, do której dąży się w danym okresie
turnover,
commencer à apprendre
obrót handlowy, money received from sales
volume, the number of things sold
commencer à apprendre
objętość, liczba sprzedanych rzeczy

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.