Glossary Unit 12

 0    195 fiche    ncy2705
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wojna domowa
commencer à apprendre
Civil War
upamiętniać
commencer à apprendre
commemorate
kostium
commencer à apprendre
costume
pokonywać
commencer à apprendre
defeat
przebierać się za kogoś
commencer à apprendre
dress up
w końcu
commencer à apprendre
eventually
stracić kogoś (wykonać wyrok)
commencer à apprendre
execute
główne wydarzenie
commencer à apprendre
highlight
angażować
commencer à apprendre
involve
główna bitwa
commencer à apprendre
major battle
parada
commencer à apprendre
parade
odgrywanie
commencer à apprendre
re-enactment
gwałtowny
commencer à apprendre
violent
Afro-Amerykanin
commencer à apprendre
African-American
ruch przeciwko segregacji rasowej
commencer à apprendre
civil rights movement
przynosić wolność
commencer à apprendre
give freedom
obywatel drugiej klasy
commencer à apprendre
second-class citizen
przemysł lotniczy
commencer à apprendre
aerospace industry
z tyłu
commencer à apprendre
at the back
z przodu
commencer à apprendre
at the front
nazywać
commencer à apprendre
be called
być wybranym
commencer à apprendre
be chosen
łamać prawo
commencer à apprendre
break the law
świętować; obchodzić święto
commencer à apprendre
celebrate; celebrate the holiday
farma bawełny, uprawa bawełny
commencer à apprendre
cotton farm
przestępca
commencer à apprendre
criminal
oddany, poświęcony
commencer à apprendre
dedicated
inaczej niż, różnie od
commencer à apprendre
differently, differently from
nowoczesny
commencer à apprendre
modern
posterunek policji
commencer à apprendre
police station
protestować, protest
commencer à apprendre
protest
rasa
commencer à apprendre
race
odmawiać, odrzucać
commencer à apprendre
refuse
woda sodowa
commencer à apprendre
soda
stronniczka, kibic
commencer à apprendre
supporter
traktować
commencer à apprendre
treat
domek dla lalek
commencer à apprendre
doll's house
osobista flaga
commencer à apprendre
personal flag
kaplica Świętego Jerzego
commencer à apprendre
St. George's chapel
zmiana warty
commencer à apprendre
the Changing of the Guard
flaga zjednoczonego królestwa
commencer à apprendre
the union jack
zdumiewający, zaskakujący
commencer à apprendre
amazing,
ceremonia
commencer à apprendre
ceremony
skomplikowany
commencer à apprendre
complicated
miniaturowe arcydzieło
commencer à apprendre
miniature masterpiece
nie wolno przeoczyć
commencer à apprendre
mustn't miss
oczywiście
commencer à apprendre
obviously
otwarty dla publiczności
commencer à apprendre
open to the public
pałac
commencer à apprendre
palace
rezydencja, siedziba
commencer à apprendre
residence
odnawiać, restaurować
commencer à apprendre
restore
otoczony przez
commencer à apprendre
surrounded by
w odległości mniej niż jednej godziny
commencer à apprendre
under an hour away
gość przyjezdny
commencer à apprendre
visitor
mieć miejsce
commencer à apprendre
take place
wysadzać kogoś, podwozić
commencer à apprendre
drop off
kwaśny deszcz
commencer à apprendre
acid rain
zatwierdzone przez
commencer à apprendre
approved by
artystyczne przedsięwzięcia
commencer à apprendre
artistic enterprises
Azja
commencer à apprendre
Asia
pogrzebany
commencer à apprendre
buried
kaligrafia
commencer à apprendre
calligraphy
koło
commencer à apprendre
circle
przeznaczenie
commencer à apprendre
destiny
kopuła
commencer à apprendre
dome
cesarz
commencer à apprendre
emperor
przedłużać
commencer à apprendre
extend
napotykać
commencer à apprendre
face
geometryczny
commencer à apprendre
geometric
innowacyjny
commencer à apprendre
innovative
muzułmański, islamski
commencer à apprendre
Islamic
pranie
commencer à apprendre
laundry
marmur
commencer à apprendre
marble
spotkać przeznaczenie
commencer à apprendre
meet destiny
minaret(wieża)
commencer à apprendre
minaret
magnat
commencer à apprendre
mogul
tajemnica
commencer à apprendre
mystery
przedstawiać, pokazywać
commencer à apprendre
perform
przedstawiać kalkulacje, koszty
commencer à apprendre
perform calculations
pozwolenie
commencer à apprendre
permission
niezwykły, znakomity
commencer à apprendre
remarkable
odnowiony
commencer à apprendre
renovated
ofiara
commencer à apprendre
sacrifice
równina salisbury
commencer à apprendre
salisbury plain
ochrona,środki bezpieczeństwa
commencer à apprendre
security
miejsce składania ofiary z ludzi
commencer à apprendre
site of human sacrifice
okazały, efektowny
commencer à apprendre
spectacular
bez wątpienia
commencer à apprendre
without doubt
modlić się, czcić
commencer à apprendre
worship
składać się z czegoś
commencer à apprendre
consist of
z wyprzedzeniem
commencer à apprendre
in advance
ku pamięci
commencer à apprendre
in memory of
kilka, trochę
commencer à apprendre
a few
miejsce urodzenia
commencer à apprendre
birthplace
przyciągać czyjąś uwagę
commencer à apprendre
draw(sb's) attention
robienie zdjęć z wykorzystaniem lampy błyskowej
commencer à apprendre
flash photography
prezent
commencer à apprendre
gift
rękawica
commencer à apprendre
glove
iść przez
commencer à apprendre
go through
niski
commencer à apprendre
low
dramaturg
commencer à apprendre
playwright
drogocenny
commencer à apprendre
precious
chronić eksponaty
commencer à apprendre
protect exhibits
sklep z pamiątkami
commencer à apprendre
Souvenir shop
na piętrze, na górze
commencer à apprendre
upstairs
bądź ostrożny!
commencer à apprendre
do be careful!
udanego pobytu
commencer à apprendre
enjoy your stay
uważać
commencer à apprendre
mind
spojrzeć na
commencer à apprendre
take a look at
mieć sposobność, skorzystać z okazji
commencer à apprendre
take the opportunity
tradycyjne narzęcia
commencer à apprendre
Traditional tools
uważać
commencer à apprendre
watch out
wybuchać
commencer à apprendre
break out
pokryty czymś
commencer à apprendre
covered in
zabrać, pozbawić
commencer à apprendre
take away
zwolenniczka ochrony środowiska
commencer à apprendre
conservationist
deklarować
commencer à apprendre
declare
dedykować
commencer à apprendre
dedicate
miejsce przeznaczenia
commencer à apprendre
destination
upadek
commencer à apprendre
downfall
cały, całkowity
commencer à apprendre
entire
chociaż
commencer à apprendre
even though
ulubiony
commencer à apprendre
favourite
mgła
commencer à apprendre
fog
obcy, obcokrajowiec
commencer à apprendre
foreign
rękodzieło
commencer à apprendre
handicraft
duża, ogromna atrakcja
commencer à apprendre
huge attraction
INKOWIE
commencer à apprendre
The Incas
poprawiać warunki życia
commencer à apprendre
improve lives
dochód
commencer à apprendre
income
wcielać
commencer à apprendre
incorporate
magia
commencer à apprendre
magic
urok osobisty
commencer à apprendre
magnetism
właściciel
commencer à apprendre
owner
jakość
commencer à apprendre
quality
opinia podzielana przez
commencer à apprendre
opinion shared by
pozostałe
commencer à apprendre
remaining
usuwać
commencer à apprendre
remove
reprezentować
commencer à apprendre
represent
ruiny
commencer à apprendre
ruins
miejsce
commencer à apprendre
site
ospa
commencer à apprendre
smallpox
jakaś siła
commencer à apprendre
special power
stragan
commencer à apprendre
stall
rozciągać się
commencer à apprendre
stretch
szczyt
commencer à apprendre
summit
światło słoneczne
commencer à apprendre
sunshine
otaczające obszary
commencer à apprendre
surrounding Area
Andy
commencer à apprendre
the Andes
plemię
commencer à apprendre
tribe
kontrolowane, pod kontrol
commencer à apprendre
under control
wspinać się
commencer à apprendre
climb up
umierać
commencer à apprendre
die of
wdzięczny za coś
commencer à apprendre
grateful for
dumny z
commencer à apprendre
proud of
kultura starożytna
commencer à apprendre
Ancient Culture
pochodzić od
commencer à apprendre
be descended from
cywilizacja
commencer à apprendre
civilisation
podbijać, zdobywać
commencer à apprendre
conquer
konkwistador
commencer à apprendre
conquistador
zagubione miasto Inków
commencer à apprendre
the lost city of the Incas
składać ofiarę z ludzi
commencer à apprendre
practise human sacrifice
imperium inków rozciąga się
commencer à apprendre
Inca empire extends
modlić się do różnych bogów
commencer à apprendre
worship different gods
powodować zniszczenie
commencer à apprendre
cause damage
zagrożone miejsca
commencer à apprendre
endangered sites
z mojego punktu widzenia
commencer à apprendre
from my point of view
podzielmy się tym z
commencer à apprendre
let's share it with
otwierać się na coś
commencer à apprendre
open up to
świat zewnętrzny
commencer à apprendre
outside world
cofnąć się w czasie
commencer à apprendre
step back in time
być uznawanym, uważanym za
commencer à apprendre
take the credit for
jakakolwiek prawda za tym leży
commencer à apprendre
whatever the truth behind it
dziób
commencer à apprendre
beak
klejnoty koronne
commencer à apprendre
crown jewels
eksponat
commencer à apprendre
exhibit
kruk
commencer à apprendre
raven
uważać za
commencer à apprendre
count as
złośliwy, okrutny
commencer à apprendre
vicious
kartka z ćwiczeniami
commencer à apprendre
worksheet
proszę nie oddalać się samodzielnie
commencer à apprendre
don't wander(off) on your own
chciałbym nadmienić
commencer à apprendre
I would like to mention
Co chciałbyś wiedzieć?
commencer à apprendre
What would you like to know?
zniżka, rabat
commencer à apprendre
discount
pełna opłata
commencer à apprendre
full rate
zginąć, zagubić się
commencer à apprendre
get lost
opłata grupowa
commencer à apprendre
Group rate
wyglądać na oswojone
commencer à apprendre
look tame
główne wejście
commencer à apprendre
main entrance
upewniać się
commencer à apprendre
make sure
punkt zbiórki
commencer à apprendre
meeting point
na osobę
commencer à apprendre
per person
robić zdjęcia
commencer à apprendre
take pictures, take photos
wypełniać
commencer à apprendre
fill in
wyłączać
commencer à apprendre
switch off

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.