Giving examples

 0    9 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
For example/For instance this diagram shows...
commencer à apprendre
Na przykład/Przykładowo ten diagram przedstawia...
Let us consider now some examples of this:...
commencer à apprendre
Rozpatrzmy teraz kilka przykładów:...
Let us take for our example...
commencer à apprendre
Weźmy w charakterze przykładu...
(Let me use this) as an illustration...
commencer à apprendre
Przykładowo/Pozwolę sobie posłużyć się (następującym) przykładem...
Here is another example of...
commencer à apprendre
Oto inny przykład...
Let this serve as an example...
commencer à apprendre
Niech to posłuży za przykład...
That is a graph which presents...
commencer à apprendre
To jest wykres przedstawiający...
This can be represented thus:...
commencer à apprendre
Można to przedstawić następująco:...
They are examples of what is known as...
commencer à apprendre
To przykłady, o których wiadomo, że...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.