GF NV 06.02.2014

 0    17 fiche    patrycjon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
representative
commencer à apprendre
przedstawiciel
to highlight = to emphasize
commencer à apprendre
podkreślić
presume = assume
commencer à apprendre
zakładać
Sorry to inconvenience you.
commencer à apprendre
przepraszam, że sprawiam ci kłopot
to a certain extent = up to a point
commencer à apprendre
do pewnego stopnia
we’re pressed for time
commencer à apprendre
czas nas goni
I can’t go along with this.
commencer à apprendre
nie mogę się z tym zgodzić (iść wzdłuż)
I’ve come up with a great idea / solution.
commencer à apprendre
wpadłem na świetny pomysł / rozwiązanie
I’m in favour / favor (US) of your proposal.
commencer à apprendre
“Jestem za” twoją propozycją.
John called a meeting for Tuesday.
commencer à apprendre
John zwołał spotkanie na wtorek.
It’s fixed.
commencer à apprendre
To ustalone.
Do we have a fixed date of the event?
commencer à apprendre
Czy mamy ustaloną datę imprezy?
Is the date of the event fixed?
commencer à apprendre
Czy data imprezy jest ustalona?
speak up
commencer à apprendre
mówić głośniej; odezwać się, odzywać się (w jakiejś sprawie)
Stick to the point, John.
commencer à apprendre
Trzymaj się tematu John.
Let’s turn to = move on to the next point of the agenda.
commencer à apprendre
Przejdźmy do kolejnego punktu planu zebrania.
wind up = wrap thing up
commencer à apprendre
to finish, to stop

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.