General phrases

 0    33 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I'm sorry, but I don't speak Spanish/English well.
commencer à apprendre
Przykro mi, ale nie mówię dobrze po hiszpańsku/ angielsku.
I'll connect you with someone who speaks Spanish/English
commencer à apprendre
Połączę Pana z kimś, kto zna hiszpański/ angielski.
I'll put you through to someone who speaks French or Polish.
commencer à apprendre
Połączę Pana z kimś, kto mówi po francusku lub polsku
I want/would like to pay for the call.
commencer à apprendre
Chcę/Chciałbym zapłacić za rozmowę.
What was the cost of the call?
commencer à apprendre
Ile kosztowała (ta) rozmowa?
Could you give me the costs?
commencer à apprendre
Ile będzie kosztowała (ta) rozmowa?
Could you repeat that please?
commencer à apprendre
Proszę powtórzyć!
Could you spell that please?
commencer à apprendre
Proszę to przeliterować.
Where's the nearest telephone booth?
commencer à apprendre
Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna?
The telephone kiosk is just round the corner.
commencer à apprendre
Budka telefoniczna jest (tuż) za rogiem.
Where can I telephone?
commencer à apprendre
Skąd można zatelefonować?
Have you got a telephone directory for...?
commencer à apprendre
Czy ma Pan/Pani książkę telefoniczną...?
Here's the directory.
commencer à apprendre
Oto książka telefoniczna.
I want to make a phone call.
commencer à apprendre
Chcę zatelefonować.
I want to telephone to London.
commencer à apprendre
Chcę zatelefonować do Londynu.
I want to speak to... (Mr Pinkerton)
commencer à apprendre
Proszę z... (Panem Pinkertonem)
I want extension...
commencer à apprendre
Proszę wewnętrzny...
Hello. This is...
commencer à apprendre
Halo. Mówi...
Can you help me get this number?
commencer à apprendre
Czy może mi Pan/Pani pomóc połączyć się z tym numerem?
May I use your phone?
commencer à apprendre
Czy mogę skorzystać z twojego telefonu?
May I speak to...?
commencer à apprendre
Czy mogę rozmawiać z...?
Who's speaking?
commencer à apprendre
Kto mówi?
He's not here.
commencer à apprendre
Nie ma go (tutaj).
What's your number?
commencer à apprendre
Jaki jest pański numer?
My number is...
commencer à apprendre
Mój numer (telefonu)...
Get me... (the consulate)
commencer à apprendre
Proszę mi dać... (konsulat)
Put me through to... (the Visa Section)
commencer à apprendre
Proszę mnie połączyć z... (Sekcją Wizową)
Give me your number, please.
commencer à apprendre
Proszę mi podać pański numer.
This is urgent
commencer à apprendre
To (bardzo) pilne.
You're through.
commencer à apprendre
Połączyłam Pana.
Local or trunk call?
commencer à apprendre
Miejscowa czy międzymiastowa?
(Receptionist at the hotel) You had a call from a Mr Agner, sir.
commencer à apprendre
(Recepcjonistka w hotelu) Był do Pana telefon od (niejakiego) Pana Agnera.
Will you please answer the telephone while I'm out?
commencer à apprendre
Pani będzie uprzejma przyjąć telefon, gdy wyjdę/pod moją nieobecność.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.