From hawk to dove

 0    76 fiche    karinaklas
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
keep seeking
commencer à apprendre
utrzymać poszukiwania
last minute of my term
commencer à apprendre
Ostatnia minuta mojej kadencji
voters rejected
commencer à apprendre
wyborcy odrzucili
peace deal
commencer à apprendre
porozumienie pokojowe
rebels
commencer à apprendre
Rebelianci
shaken hands
commencer à apprendre
wstrząsnąć ręce
sealed the agreement
commencer à apprendre
przypieczętować umowę
the deal aimed to put an end
commencer à apprendre
Umowa ma na celu położenie kresu
people internally displaced
commencer à apprendre
osoby wysiedlone
concessions
commencer à apprendre
koncesje
nevertheless
commencer à apprendre
Niemniej jednak
efforts
commencer à apprendre
starania
reach peace
commencer à apprendre
osiągnąć pokój
end the conflict
commencer à apprendre
zakończyć konflikt
Nobel Peace Prize
commencer à apprendre
Pokojowa Nagroda Nobla
conciliatory tone
commencer à apprendre
pojednawczo
being praised for
commencer à apprendre
być chwalonym za
defence minister
commencer à apprendre
minister obrony
bombing
commencer à apprendre
bombardowanie
hard-hitting
commencer à apprendre
bezkompromisowy
rise to power
commencer à apprendre
dojść do władzy
small part due
commencer à apprendre
Niewielka część z powodu
close ties
commencer à apprendre
bliskie związki
predecessor
commencer à apprendre
poprzednik
presidential palace
commencer à apprendre
Pałac Prezydencki
re-elected
commencer à apprendre
ponownie wybrany
relentlessly fighting
commencer à apprendre
nieustępliwie walczyć
cabinet reshuffle
commencer à apprendre
przetasowania gabinetowe
appointed
commencer à apprendre
wyznaczony
key role
commencer à apprendre
kluczowa rola
suffered from decades of rebel activity
commencer à apprendre
cierpiał dekady aktywności rebeliantów
founding
commencer à apprendre
Założenie
campaign for president
commencer à apprendre
kampania prezydencka
latter
commencer à apprendre
drugi
relatively
commencer à apprendre
stosunkowo
unknown
commencer à apprendre
nieznany
freed
commencer à apprendre
uwolniony
kidnapped
commencer à apprendre
porwany
citizens
commencer à apprendre
Obywatele
held
commencer à apprendre
trzymany
bombing trigger a diplomatic crisis
commencer à apprendre
Bombardowanie wywołało kryzys dyplomatyczny
accused
commencer à apprendre
oskarżony
violating its sovereignty
commencer à apprendre
naruszając jego suwerenności
evidence
commencer à apprendre
dowód
emerged
commencer à apprendre
pojawiły
civilians
commencer à apprendre
cywilów
passing them off
commencer à apprendre
przekazując je
boost
commencer à apprendre
doładowanie
kill rate
commencer à apprendre
statystyka zabójstw
false positives
commencer à apprendre
fałszywe przesłanki
widely seen
commencer à apprendre
postrzegany
approval ratings
commencer à apprendre
Poparcie
to remain
commencer à apprendre
pozostać
resigned as defence minister
commencer à apprendre
zrezygnował ze stanowiska ministra obrony
be able to
commencer à apprendre
móc
number of votes
commencer à apprendre
liczba głosów
democratic security
commencer à apprendre
bezpieczeństwo demokratyczne
echoing
commencer à apprendre
echo
many of the promises
commencer à apprendre
wiele z obietnic
been at ads
commencer à apprendre
była w reklamach
to prosecute
commencer à apprendre
do ścigania
to confirm rumours
commencer à apprendre
aby potwierdzić plotki
holding secret
commencer à apprendre
trzyma w tajemnicy
peace negotiations
commencer à apprendre
negocjacje pokojowe
former allies
commencer à apprendre
dawni sojusznicy
estranged
commencer à apprendre
obcy
enmity
commencer à apprendre
wrogość
run-off votes
commencer à apprendre
głosy przeciw
pursuing a peace deal
commencer à apprendre
realizacji porozumienia pokojowego
announce
commencer à apprendre
ogłosić
government
commencer à apprendre
rząd
long-lasting peace
commencer à apprendre
długotrwały pokój
to sign
commencer à apprendre
podpisać
popular vote
commencer à apprendre
popularne głosowanie
vowed
commencer à apprendre
ślubował
final agreement
commencer à apprendre
Ostateczna umowa

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.