Frank Sinatra - I’ve Got You Under My Skin

 0    23 fiche    29dexon
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Mam cię głęboko w swoim sercu
commencer à apprendre
I've got you deep in the heart of me
Tak głęboko, że jesteś naprawdę częścią mnie
commencer à apprendre
So deep in my heart that you're really a part of me
Mam cię pod skórą
commencer à apprendre
I've got you under my skin
Próbowałem się nie poddawać
commencer à apprendre
I'd tried so not to give in
Powiedziałem sobie: ten romans nigdy się dobrze nie uda
commencer à apprendre
I said to myself: this affair never will go so well.
Ale dlaczego miałbym próbować się opierać, kiedy, kochanie, wiem tak dobrze, że
commencer à apprendre
But why should I try to resist when, baby, I know so well
Jesteś częścią mnie
commencer à apprendre
I've got you under my skin?
Poświęcę wszystko, co przyjdzie
commencer à apprendre
I'd sacrifice anything come what might
Wbrew ostrzegawczemu głosowi, który przychodzi w nocy
commencer à apprendre
In spite of a warnin' voice that comes in the night
I powtarza, powtarza mi do ucha
commencer à apprendre
And repeats, repeats in my ear
Użyj rozumu, obudź się do rzeczywistości
commencer à apprendre
Use your mentality, wake up to reality
Ale za każdym razem, kiedy tylko o tobie pomyślę
commencer à apprendre
But each time that I do just the thought of you
Ponieważ mam cię pod skórą
commencer à apprendre
'Cause I've got you under my skin.
Poświęcę wszystko, co przyjdzie
commencer à apprendre
I would sacrifice anything come what might
Za to, aby mieć cię blisko
commencer à apprendre
For the sake of havin' you near
Wbrew ostrzegawczemu głosowi, który przychodzi w nocy
commencer à apprendre
In spite of the warning voice that comes in the night
I powtarza
commencer à apprendre
jak wrzeszczy mi do ucha! - And repeats - how it yells in my ear
Czy nie wiesz, mały durniu, że nigdy nie wygrasz?
commencer à apprendre
Don't you know, little fool, you never can win?
Dlaczego nie użyjesz rozumu, nie podniesiesz się, nie obudzisz do rzeczywistości?
commencer à apprendre
Why not use your mentality - step up, wake up to reality?
Ale za każdym razem, kiedy tylko o tobie pomyślę
commencer à apprendre
But each time I do just the thought of you
Zatrzymuję się, zanim zacznę
commencer à apprendre
Makes me stop just before I begin
Ponieważ mam cię pod skórą
commencer à apprendre
'Cause I've got you under my skin
Tak, jesteś częścią mnie
commencer à apprendre
Yes, I've got you under my skin

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.