fizyka grawitacja

 0    24 fiche    Kasiahalas97
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
przyśpieszenie grawitacyjne
commencer à apprendre
ag=GM/r^2
Stała grawitacji
commencer à apprendre
6,67*10^-11
Trzecie prawo Keplera
commencer à apprendre
T^2/a^3
prędkość
commencer à apprendre
V=2πrf
przyśpieszenie dośrodkowe
commencer à apprendre
ar=V^2/r (m/s^2)
siła dośrodkowa
commencer à apprendre
Fr=mV^2/r
przyśpieszenie grawitacyjne
commencer à apprendre
ag=F/m
wniosek drugiego prawa keplera
commencer à apprendre
Szybkość planety na orbicie nie jest stała. Największa jest gdy znajduje się w peryhelium a najmniejsza gdy jest w aphilium
wartość prędkości satelity na orbicie
commencer à apprendre
V=√GM^2/r
promień orbity geostacjonarnej (liczba)
commencer à apprendre
r=42000km
pierwsza prędkość kosmiczna
commencer à apprendre
V=√GMp/Rp
wartość siły grawiracji
commencer à apprendre
F=G*m1*m2/r^2
pierwsza prędkość kosmiczna ziemi
commencer à apprendre
Vz=7,9km/s
prawo powszechnej grawitacji
commencer à apprendre
Wszystkie ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji. Wartość siły...
drugie prawo keplera
commencer à apprendre
Promień wodzący planety zakreśla w jednakowych odstępach czasu figury o takich samych polach powierzchni
promień orbity geostacjonarnej
commencer à apprendre
r=3√GMzT^2/4π^2
pierwsze prawo keplera
commencer à apprendre
Orbita każdej planety jest elipsą przy czym słońce znajduje się w jednym z jej ognisk
ruch jednostajny po okręgu
commencer à apprendre
to taki w którym torem jest okrąg a wartość prędkości jest stała i jej kierunek jest w każdej chwili prostopadły do promienia okręgu czyli styczny
stała grawitacji (teroria)
commencer à apprendre
jest równa liczbowo sile z jaką przyciągają się dwie jednorodne kule o masie 1kg każda, z odległości 1m
spadanie swobodne
commencer à apprendre
jedyną siłą działającą na ciało jest siła grawitacji; ciału nie została nadana prędkość początkowa
punkt materialny
commencer à apprendre
jest to ciało fizyczne którego wymiary są bardzo małe w porównaniu z odległościami z jakich jest obserwowane dlatego można je pominąć
siła dośrodkowa teoria
commencer à apprendre
ma kierunek prostopadły do kierunku prędkości a zwrot skierowany do środka okręgu.
pierwsza prędkość kosmiczna dla ziemi
commencer à apprendre
to prędkość o kierunku poziomym, którą trzeba nadać ciału aby okrążało Ziemię w pobliżu jej powierzchni
satelita geostacjonarny
commencer à apprendre
porusza się po orbicie leżącej w płaszczyźnie równika Ziemi a okres jego obiegu jest równy okresowi obrotu Ziemi wokół osi

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.