fiszki, dużo fiszek

 0    473 fiche    patrykxbociek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wielki, okazały, świetny
commencer à apprendre
great,
kot
commencer à apprendre
cat
piłka,
commencer à apprendre
Ball,
wiek
commencer à apprendre
century
jeszcze, a mimo to
commencer à apprendre
yet,
rozważać
commencer à apprendre
to consider (doing)
fala, machać
commencer à apprendre
wave,
typ, rodzaj, pisać na maszynie
commencer à apprendre
type, type, typing
upuścić, spadek, kropla
commencer à apprendre
drop,
prawo
commencer à apprendre
law
serce
commencer à apprendre
heart
kawałek,
commencer à apprendre
piece,
jestem
commencer à apprendre
I
wybrzeże
commencer à apprendre
seaside
teraźniejszy, obecny
commencer à apprendre
present,
kopia, kopiować
commencer à apprendre
copy,
ciężki
commencer à apprendre
heavy
zwrot, wyrażenie
commencer à apprendre
phrase,
taniec, tańczyć
commencer à apprendre
dance,
cichy
commencer à apprendre
quiet
silnik
commencer à apprendre
an engine
wysoki
commencer à apprendre
tall
pozycja, położenie,
commencer à apprendre
position,
piasek
commencer à apprendre
sand
ręka
commencer à apprendre
a hand
gleba,
commencer à apprendre
soil,
szeroki
commencer à apprendre
wide
toczyć, rolka, bułka
commencer à apprendre
roll,
żeglować
commencer à apprendre
to sail
temperatura
commencer à apprendre
temperature
materiał, materialny
commencer à apprendre
material,
palec u ręki
commencer à apprendre
finger
rozmiar
commencer à apprendre
size
przemysł
commencer à apprendre
industry
urozmaicać,
commencer à apprendre
Diversify,
wartość
commencer à apprendre
value
zasiedlać
commencer à apprendre
settle
walka, walczyć
commencer à apprendre
fight,
leżeć, kłamać, kłamstwo
commencer à apprendre
lie,
waga
commencer à apprendre
scales
bicie, bić, rytm
commencer à apprendre
beat,
ogólny, generalny, generał
commencer à apprendre
General,
ekscytować, podniecać się
commencer à apprendre
excited,
lód
commencer à apprendre
ice-cream
naturalny
commencer à apprendre
organic
sprawa,
commencer à apprendre
matter,
widok, pogląd
commencer à apprendre
view,
koło. okrąg, krążyć
commencer à apprendre
circle,
sens, znaczenie
commencer à apprendre
meaning,
para
commencer à apprendre
a couple
ucho
commencer à apprendre
an ear
zawierać
commencer à apprendre
to contain
podzielić
commencer à apprendre
divide
całkiem
commencer à apprendre
quite
sylaba
commencer à apprendre
syllable
złamać
commencer à apprendre
break
czuć
commencer à apprendre
feel - felt - felt
sprawa, przypadek,
commencer à apprendre
, case,
może
commencer à apprendre
perhaps / maybe
środkowy
commencer à apprendre
medial
podnosić
commencer à apprendre
raise
zabić
commencer à apprendre
kill
nagły
commencer à apprendre
sudden
syn
commencer à apprendre
son
liczyć
commencer à apprendre
to count
jezioro
commencer à apprendre
a lake
kwadrat
commencer à apprendre
square
chwila, moment
commencer à apprendre
moment,
powód
commencer à apprendre
claimant = (US) petitioner
skala,
commencer à apprendre
scale,
długość
commencer à apprendre
length
głośny
commencer à apprendre
loud
reprezentować
commencer à apprendre
represent
wiosna
commencer à apprendre
the Spring
sztuka
commencer à apprendre
Art
obserwować, zauważyć
commencer à apprendre
observe,
przedmiot
commencer à apprendre
a subject
dziecko
commencer à apprendre
a child
okolica, rejon
commencer à apprendre
area,
prosty, jasny, bezpośredni
commencer à apprendre
straight
energia
commencer à apprendre
energy
spółgłoska
commencer à apprendre
consonant
polować
commencer à apprendre
to hunt
naród
commencer à apprendre
a nation
prawdopodobny
commencer à apprendre
probable,
słownik
commencer à apprendre
a dictionary
łóżko
commencer à apprendre
a bed
mleko
commencer à apprendre
milk
brat
commencer à apprendre
brother
prędkość, szybkość
commencer à apprendre
speed,
jajko
commencer à apprendre
an egg
metoda, sposób
commencer à apprendre
method,
jazda, jeździć
commencer à apprendre
ride,
narząd, organ
commencer à apprendre
organ,
komórka
commencer à apprendre
cell
płacić
commencer à apprendre
to pay
wierzyć,
commencer à apprendre
believe,
ułamek
commencer à apprendre
fraction
sekcja,
commencer à apprendre
section
las
commencer à apprendre
a forest
sukienka
commencer à apprendre
dress
chmura
commencer à apprendre
a cloud
wyścig
commencer à apprendre
a race
zaskoczyć, niespodzianka
commencer à apprendre
surprise,
okno
commencer à apprendre
a window
cichy, cicho
commencer à apprendre
quietly
sklep, zapasy, schowek
commencer à apprendre
shop,
kamień
commencer à apprendre
a stone
lato
commencer à apprendre
the summer
malutki
commencer à apprendre
tiny
pociąg
commencer à apprendre
a train
wspinać się
commencer à apprendre
to climb
spać
commencer à apprendre
to sleep
dowód
commencer à apprendre
proof
projekt,
commencer à apprendre
project
samotny
commencer à apprendre
lonely
biedny
commencer à apprendre
poor
noga
commencer à apprendre
a leg
wiele
commencer à apprendre
many
ćwiczenie, ćwiczyć
commencer à apprendre
exercise,
doświadczenie, eksperyment
commencer à apprendre
experiment
ściana
commencer à apprendre
wall
złapać
commencer à apprendre
catch
klucz
commencer à apprendre
clef
wierzchowiec, dosiadać
commencer à apprendre
mount,
żelazo, prasować, żelazko
commencer à apprendre
iron,
pragnienie, życzenie
commencer à apprendre
wish
pojedynczy
commencer à apprendre
single
niebo
commencer à apprendre
heaven
kij, przyklejać, wtykać
commencer à apprendre
stick,
tablica, pokład, deska
commencer à apprendre
board,
mieszkanie, płaski
commencer à apprendre
flat,
radość
commencer à apprendre
joy
dwadzieścia
commencer à apprendre
twenty
zima
commencer à apprendre
the winter
skóra
commencer à apprendre
leather
siedzieć
commencer à apprendre
to sit
uśmiech. uśmiechać się
commencer à apprendre
smile.
napisane
commencer à apprendre
written
gnieść,
commencer à apprendre
crease,
dziki
commencer à apprendre
wild
dziura
commencer à apprendre
hole
instrument, narzędzie
commencer à apprendre
instrument,
handel handlować
commencer à apprendre
trade
trzymany
commencer à apprendre
held
melodia
commencer à apprendre
tune
szkło, szklanka
commencer à apprendre
glass,
wycieczka
commencer à apprendre
1. tour 2. trip
trawa
commencer à apprendre
grass
biuro
commencer à apprendre
an office
krowa
commencer à apprendre
cow
otrzymywać
commencer à apprendre
get
praca
commencer à apprendre
a job
rząd, wiosłować
commencer à apprendre
row,
skraj, krawędź
commencer à apprendre
edge,
buzia
commencer à apprendre
face
znak
commencer à apprendre
sign
dokładny
commencer à apprendre
exact
odwiedzać
commencer à apprendre
to visit
symbol
commencer à apprendre
symbol
przeszły, miniony
commencer à apprendre
past,
umierać
commencer à apprendre
pass away
miękki
commencer à apprendre
soft
najmniej,
commencer à apprendre
least,
zabawa
commencer à apprendre
fun
problem, kłopoty
commencer à apprendre
trouble,
krzyk
commencer à apprendre
scream
benzyna,
commencer à apprendre
gasoline,
z wyjątkiem
commencer à apprendre
except
pogoda
commencer à apprendre
the weather
pisać
commencer à apprendre
to write
miesiąc
commencer à apprendre
month
ziarno
commencer à apprendre
grain
milion
commencer à apprendre
a million
sygnał
commencer à apprendre
signal
niedźwiedź,
commencer à apprendre
bear,
dołączyć, przyłączyć się
commencer à apprendre
join
kończyć
commencer à apprendre
to finish (doing)
sugerować, proponować
commencer à apprendre
suggest, propose
szczęśliwy
commencer à apprendre
happy
czysty, sprzątać
commencer à apprendre
clean,
nadzieja, mieć nadzieje
commencer à apprendre
hope,
łamać, przerwa
commencer à apprendre
break,
kwiat
commencer à apprendre
a flower
dama
commencer à apprendre
lady
ubierać
commencer à apprendre
clothe - clad/clothed - clad/clothed
podwórko,
commencer à apprendre
yard,
dziwny,
commencer à apprendre
strange,
zły
commencer à apprendre
evil
skok, skakać
commencer à apprendre
jump,
dmuchać
commencer à apprendre
blow - blew - blown
olej, oliwa, ropa
commencer à apprendre
oil,
osiem
commencer à apprendre
eight
krew
commencer à apprendre
blood
wioska
commencer à apprendre
a village
dotyk, dotykać
commencer à apprendre
touch,
spotykać
commencer à apprendre
to meet
korzeń
commencer à apprendre
a root
cent
commencer à apprendre
cent
kupować
commencer à apprendre
to buy
mieszać
commencer à apprendre
to mix
podnosić
commencer à apprendre
raise
zespół, drużyna
commencer à apprendre
team,
rozwiązać
commencer à apprendre
to untie
drut
commencer à apprendre
wire
metal
commencer à apprendre
metal
kosztować
commencer à apprendre
to cost
czy
commencer à apprendre
or
zagubione,
commencer à apprendre
lost,
pchać
commencer à apprendre
push
brązowy
commencer à apprendre
brown
siedem
commencer à apprendre
seven
nosić
commencer à apprendre
to wear
akapit
commencer à apprendre
paragraph
ogród
commencer à apprendre
a garden
trzeci
commencer à apprendre
the third
równy
commencer à apprendre
equal
trzymać
commencer à apprendre
hold - held - held
wybierać
commencer à apprendre
choose - chose - chosen
włosy
commencer à apprendre
hair
spadać
commencer à apprendre
fall - fell - fallen
opisywać
commencer à apprendre
describe
gotować, kucharz
commencer à apprendre
cook, chef
strumień
commencer à apprendre
flow,
podłoga, piętro
commencer à apprendre
floor,
jasny,
commencer à apprendre
bright,
obojętnie
commencer à apprendre
indifferently
bank
commencer à apprendre
a bank
palić
commencer à apprendre
burn - burnt - burnt
oszczędzać, ratować
commencer à apprendre
save,
wzgórze, pogórek
commencer à apprendre
hill, pogórek
kontrolować
commencer à apprendre
to control
bezpieczny
commencer à apprendre
safe
delikatny
commencer à apprendre
gentle
ciężarówka
commencer à apprendre
a lorry
kobieta
commencer à apprendre
woman
hałas
commencer à apprendre
noise
kapitan
commencer à apprendre
a captain
poziom
commencer à apprendre
level
ćwiczyć
commencer à apprendre
exercises
szansa
commencer à apprendre
chance
oddzielić
commencer à apprendre
separate
zbierać
commencer à apprendre
collect
trudny
commencer à apprendre
difficult
sklep
commencer à apprendre
store
lekarz
commencer à apprendre
a doctor
rozciągać
commencer à apprendre
stretch
rzut, rzucać
commencer à apprendre
throw,
chronić
commencer à apprendre
to protect
świecić
commencer à apprendre
to shine
południe
commencer à apprendre
noon
własność,
commencer à apprendre
property
czyje, czyja...
commencer à apprendre
whose,
rubryka, kolumna
commencer à apprendre
column,
lokalizować
commencer à apprendre
locate
molekuła, cząsteczka
commencer à apprendre
molecule,
pierścionek,
commencer à apprendre
ring,
charakter, postać
commencer à apprendre
character,
błędny
commencer à apprendre
incorrect
owad
commencer à apprendre
an insect
szary
commencer à apprendre
grey
powtarzać
commencer à apprendre
repeat
okres
commencer à apprendre
menstruation
wymagać
commencer à apprendre
to demand
wskazywać
commencer à apprendre
point out
radio
commencer à apprendre
radio
przygotowywać
commencer à apprendre
to prepare
mówić w czasie przeszłym
commencer à apprendre
speak
sól
commencer à apprendre
salt
atom
commencer à apprendre
atom
nos
commencer à apprendre
a nose
człowiek,
commencer à apprendre
man,
liczba mnoga, mnogi
commencer à apprendre
plural,
historia
commencer à apprendre
History
złość
commencer à apprendre
anger
skutek, efekt
commencer à apprendre
effect,
twierdzić,
commencer à apprendre
claim
elektryczny
commencer à apprendre
electric
kontynent
commencer à apprendre
a continent
oczekiwać
commencer à apprendre
to expect (to do)
tlen
commencer à apprendre
oxygen
plon,
commencer à apprendre
yield,
cukier
commencer à apprendre
glucose
nowoczesny
commencer à apprendre
modern
śmierć
commencer à apprendre
death
element,
commencer à apprendre
element
ładny
commencer à apprendre
pretty
uderzać
commencer à apprendre
hit - hit - hit
umiejętność
commencer à apprendre
skill
uczeń,
commencer à apprendre
student
kobiety
commencer à apprendre
women
róg
commencer à apprendre
corner
sezon
commencer à apprendre
season
przyjęcie, partia
commencer à apprendre
party,
rozwiązanie
commencer à apprendre
a solution
zapas, dostarczać
commencer à apprendre
supply,
magnes
commencer à apprendre
magnet
kość
commencer à apprendre
bone
srebro, srebrny
commencer à apprendre
silver,
szyna,
commencer à apprendre
rail,
dziękować
commencer à apprendre
thank
wyobrażać sobie
commencer à apprendre
to imagine
gałąź,
commencer à apprendre
branch,
dostarczać
commencer à apprendre
provide
pasować, zapałka, mecz
commencer à apprendre
match,
zgadzać się
commencer à apprendre
to agree
przyrostek
commencer à apprendre
suffix
zwłaszcza
commencer à apprendre
especially
stolica
commencer à apprendre
a capital
figa
commencer à apprendre
fig
nie będzie
commencer à apprendre
not
krzesło
commencer à apprendre
a chair
wielki
commencer à apprendre
large
niebezpieczeństwo
commencer à apprendre
danger
siostra
commencer à apprendre
sister
owoc, owoce
commencer à apprendre
fruit,
stal, stalowy
commencer à apprendre
steel,
bogaty
commencer à apprendre
well-off
rozmawiać,
commencer à apprendre
talk
gruby
commencer à apprendre
fat
do przodu
commencer à apprendre
Forward
żołnierz
commencer à apprendre
a soldier
podobny
commencer à apprendre
similar
proces, przetwarzać
commencer à apprendre
process,
przewodnik,
commencer à apprendre
Guide,
operować,
commencer à apprendre
operate,
doświadczenie
commencer à apprendre
experience
zgadywać
commencer à apprendre
guess
wynik
commencer à apprendre
result,
konieczny
commencer à apprendre
necessary
jabłko
commencer à apprendre
an apple
ostry
commencer à apprendre
hot
kupować
commencer à apprendre
to buy
skrzydło
commencer à apprendre
wing
prowadzić, kierować
commencer à apprendre
lead,
tworzyć
commencer à apprendre
create
boisko,
commencer à apprendre
pitch,
sąsiad
commencer à apprendre
a neighbour
płaszcz
commencer à apprendre
an overcoat
myć
commencer à apprendre
to wash
masa,
commencer à apprendre
weight,
nietoperz, kij, rakietka
commencer à apprendre
bat,
karta
commencer à apprendre
card
raczej
commencer à apprendre
rather
zespół
commencer à apprendre
band
tłum
commencer à apprendre
crowd
lina
commencer à apprendre
rope
kukurydza,
commencer à apprendre
corn,
poślizgnąć
commencer à apprendre
slip
porównywać
commencer à apprendre
compare
zwyciężać
commencer à apprendre
win
wiersz
commencer à apprendre
poem
sen, śnić
commencer à apprendre
dream,
sznurek
commencer à apprendre
twine
wieczór
commencer à apprendre
evening
dzwonek
commencer à apprendre
a bell
warunek,
commencer à apprendre
condition,
zależeć od
commencer à apprendre
to depend on
mięso
commencer à apprendre
meat
narzędzie
commencer à apprendre
tool
pocierać
commencer à apprendre
rub
całkowity
commencer à apprendre
total,
rura,
commencer à apprendre
pipe,
podstawowy
commencer à apprendre
basic
sławny
commencer à apprendre
famous
pachnieć, wąchać, zapach,
commencer à apprendre
smell,
dolar
commencer à apprendre
a Dollar
dolina
commencer à apprendre
a valley
potok, nurt
commencer à apprendre
brook, stream
ani, żaden
commencer à apprendre
no,
obawiać się, strach
commencer à apprendre
fear,
podwójny
commencer à apprendre
double
wzrok
commencer à apprendre
sight
miejsce
commencer à apprendre
seat
chudy
commencer à apprendre
skinny
przybywać
commencer à apprendre
arrive
trójkąt
commencer à apprendre
triangle
mistrz, pan
commencer à apprendre
master, Mr.
planeta
commencer à apprendre
a planet
szlak,
commencer à apprendre
trail
śpieszyć sie
commencer à apprendre
rush
rodzic
commencer à apprendre
father
wódz,
commencer à apprendre
chief,
brzeg,
commencer à apprendre
shore,
kolonia
commencer à apprendre
colony
podział,
commencer à apprendre
division,
zegar ścienny
commencer à apprendre
Wall Clock
kartka papieru,
commencer à apprendre
sheet of paper,
moje
commencer à apprendre
my
substancja
commencer à apprendre
substance
wiązać,
commencer à apprendre
tie,
przychylność,
commencer à apprendre
favor,
wejście,
commencer à apprendre
entrance,
łączyć
commencer à apprendre
to connect
główny,
commencer à apprendre
Main
świeży
commencer à apprendre
fresh
spędzać, wydawać
commencer à apprendre
spend - spent - spent
szukać
commencer à apprendre
to look for
akord
commencer à apprendre
chord
wysyłać
commencer à apprendre
send - sent - sent
żółty
commencer à apprendre
yellow
zadowolony
commencer à apprendre
1. glad 2. pleased
broń
commencer à apprendre
arm
autentyczny,
commencer à apprendre
authentic,
pozwolić
commencer à apprendre
let - let - let
dzielić
commencer à apprendre
to share
drukować
commencer à apprendre
to print
stacja,
commencer à apprendre
station
martwy
commencer à apprendre
dead
tata
commencer à apprendre
father
miejsce,
commencer à apprendre
place
chleb
commencer à apprendre
bread
pustynia
commencer à apprendre
a desert
opłata
commencer à apprendre
fare
garnitur
commencer à apprendre
a suit
właściwy
commencer à apprendre
appropriate
prąd
commencer à apprendre
draught
,tabliczka
commencer à apprendre
Tablet
podwozić, winda, podnosić
commencer à apprendre
lift, lift, lift
róża,
commencer à apprendre
rose,
część
commencer à apprendre
part
kontynuować,
commencer à apprendre
continue
niewolnik
commencer à apprendre
slave
blok, klocek, bryła
commencer à apprendre
block,
kaczka
commencer à apprendre
a duck
lista,
commencer à apprendre
list
kapelusz
commencer à apprendre
hat
rynek
commencer à apprendre
a market
sprzedawać
commencer à apprendre
to sell
stopień
commencer à apprendre
step
odnosić sukces, sukces
commencer à apprendre
success
zaludniać
commencer à apprendre
people
firma
commencer à apprendre
a company
pisklę
commencer à apprendre
chick
odejmować
commencer à apprendre
to subtract
drogi, jeleń
commencer à apprendre
dear
wydarzenie
commencer à apprendre
an event
wróg
commencer à apprendre
an enemy
szczególny
commencer à apprendre
special
odpowiedź,
commencer à apprendre
answer
umowa
commencer à apprendre
an agreement
pic
commencer à apprendre
pic
pływać
commencer à apprendre
to swim
zdarzać się
commencer à apprendre
come about
termin,
commencer à apprendre
term,
wspierać
commencer à apprendre
support
przeciwny
commencer à apprendre
opposed
mowa, przemowa
commencer à apprendre
speech,
żona
commencer à apprendre
wife
środowisko
commencer à apprendre
environment
but
commencer à apprendre
shoe
łańcuch,
commencer à apprendre
chain,
ramię
commencer à apprendre
shoulder
para, parować, gotować na parze
commencer à apprendre
steam,
zasięg
commencer à apprendre
importance, effect
ruch
commencer à apprendre
movement
organizować
commencer à apprendre
to organise
ścieżka
commencer à apprendre
a path
obóz
commencer à apprendre
a camp
ciecz
commencer à apprendre
liquid
wynaleźć,
commencer à apprendre
invent,
kłoda, dziennik,
commencer à apprendre
log, journal,
wełna,
commencer à apprendre
wool,
znaczyć
commencer à apprendre
mean - meant - meant
współczynnik
commencer à apprendre
factor
określać
commencer à apprendre
specify
zęby
commencer à apprendre
teeth
kwarta
commencer à apprendre
quart
muszla
commencer à apprendre
concha
dziewięć
commencer à apprendre
nine
szyja
commencer à apprendre
a neck
kolacja
commencer à apprendre
supper
język,
commencer à apprendre
language,

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.