fiszki 1 facetoface

 0    656 fiche    pit79
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zdenerwowany o coś
commencer à apprendre
nervous about
zainteresowany czymś
commencer à apprendre
keen on
martwić się o
commencer à apprendre
worried abaut
zaskoczony przez
commencer à apprendre
suprised by
zdenerwowany przez
commencer à apprendre
upset by
wykończony przez
commencer à apprendre
fed up with
zadowolony z
commencer à apprendre
pleased with
obawiać się s
commencer à apprendre
scared of
znudzony
commencer à apprendre
bored with
obawiać się f
commencer à apprendre
frightened of
niepokoić
commencer à apprendre
annoyed of
zły z
commencer à apprendre
bad at
zadowolony
commencer à apprendre
satisfied with
zażenowany
commencer à apprendre
embarrassed by
martwić się c
commencer à apprendre
concerned about
zły na coś
commencer à apprendre
angry about something
zły na kogoś
commencer à apprendre
angry with someone
widocznie
commencer à apprendre
aparently
Aparently our bodies can't tell the difference between fake laughter
chwalić, sławić
commencer à apprendre
praise
oczekuje się od osoby, is expected
commencer à apprendre
be supposed to
In the UK people are supposed to have a break every four hours
powinien, give advice
commencer à apprendre
ought to
We ought to spend more time relaxing
móc, have permission
commencer à apprendre
be allowed to
Some French employees are allowed to begin their weekend at 3 p. m, on Thursday
luźny, rozlazły
Jeśli naklejenie plastra nie jest możliwe, należy usunąć luźny plaster i użyć nowego plastra.
commencer à apprendre
loose
If you cannot get the patch to stick successfully, remove the loose patch and use a new patch.
poduszka
Dlaczego stajemy się ofiarami kryzysów związanych z karierą gdy płaczemy cicho w poduszkę
commencer à apprendre
pillow
Why we might be victims of these career crises, as we're weeping softly into our pillows
galaretka
commencer à apprendre
jelly
kołdra
Mężczyzna, starszy człowiek zasnął I jego kołdra wpadła do kaganka z ogniem, który utrzymywał ciepło.
commencer à apprendre
quilt
A man, an old man, fell asleep, and his quilt dropped in a pan of fire that kept him warm.
groszek
commencer à apprendre
peas
rondel
commencer à apprendre
saucepan
bakłażan
commencer à apprendre
an aubergine
cukinia
commencer à apprendre
courgettes
oszczędzić
commencer à apprendre
to spare
badania
commencer à apprendre
survey
according to to a survay a British market research company
pomimo, mimo że
Ale pomimo ich niezwykłej żywotności obecnie uważane są za zagrożone wymarciem.
commencer à apprendre
despite
But despite this amazing longevity, they're now considered critically endangered.
chrapać
commencer à apprendre
snore
spać głębokim snem
commencer à apprendre
be fast asleep
rozbudzony
commencer à apprendre
be wide awake
bezsenność
commencer à apprendre
have insomnia
nie zmróżyć oka
commencer à apprendre
not sleep a wink
drzemka
commencer à apprendre
take a nap
zdrzemnąć się
commencer à apprendre
doze off
zmęczenie
zmęczenie powoduje ponad 50% wypadków ana drogach
commencer à apprendre
tiredness
Tiredness cause more then 50% of all road accidents
kuracja, leczenie
których kuracji na bezsenność nie próbowała
commencer à apprendre
cures
Which cures on insomnia hasn't she tried?
wyczerpany
Byłem weczerpany kiedy się kładłem
commencer à apprendre
exhausted
I was exhausted when I went to bed
zdumiony, zadziwiony
Dziwie się, że ktokolwiek jeszcze przesypia noc
commencer à apprendre
astonished, amazed
I'm amazed that anyone else actually sleeps through the night
zdruzgotany, rozbity
Czuje się zupełnie rozbity
commencer à apprendre
shattered
I feel really shattered
dość, całkiem
Mam całkiem zdrową dietę
commencer à apprendre
fairly
I have a fairly healthy diet
przerażony
commencer à apprendre
terrified
stopniowalny, słaby
commencer à apprendre
gradable
plugawy, b. brudny
commencer à apprendre
filthy, dirty
wspaniały, znakomity
commencer à apprendre
wonderful, excellent, gorgeous
wyruszyć
Czy kiedykolwiek udało ci się wyruszyć wcześnie na samolot
commencer à apprendre
set off
Have you ever set off very early to catch a flight?
poruszać się
Jaki jest najlepszy sposób dla turystów do poruszania się po twoim kraju
commencer à apprendre
get around
What's the best way for tourists to get around your country?
przywozić
Przywozisz pamiątki z miejsc w których byłeś?
commencer à apprendre
bring back
Do you bring back souvenirs from places you, ve been to?
mieć doczynienia/radzić sobie
Jaki był najgorszy problem z jakim musiałeś sobie kiedykolwiek poradzić na wakacjach?
commencer à apprendre
deal with
What's the worst problem you've ever had to deal with on holiday?
wytrzymać z kimś, tolerować
Czy musiałeś kiedykolwiek wytrzymywać z hałaśliwymi ludźmi w hotelu?
commencer à apprendre
put up with
Have you ever had to put up with noisy people in a hotel?
odprowadzać
Czy ostatnim razem gdy jechałeś na wakacje ktoś cię odprowadzał
commencer à apprendre
see sb off
Did anyone see you off when you last went on holiday?
cieszyć się na coś
Cieszysz się na twoje następne wakacje?
commencer à apprendre
looking forward to
Are you looking forward to your next holiday?
rejs wycieczkowy
commencer à apprendre
cruise
skromny
commencer à apprendre
modest
lenistwo, leniwy
commencer à apprendre
laziness, lazy
napotkać
trudności można napotkać, a czynią to niewiarygodnym doświadczeniem
commencer à apprendre
encounter
difficulties you encounter and make this an unbelievable experience
wynająć
Musieliśmy wynająć inny samochód do końca wakacji
commencer à apprendre
hire, rent
We had to hire another car for the rest of the holiday
prom
Dzień w który mieliśmy prom do domu, byłem chory
commencer à apprendre
ferry
The day we got the ferry home I was ill
konkurencyjny
commencer à apprendre
competitive
meczet
commencer à apprendre
mosque
niepokoić, zanudzać
nie zanudzaj się pójściem do muzeum
commencer à apprendre
bother, bother
don't bother going to the museums
obręcz, obrzeże, brzeg, obwódka
commencer à apprendre
rim, rim, rim, rim
koncert
commencer à apprendre
gig
lista przebojów
commencer à apprendre
chart
hojny
hojna osoba lubi dawać innym
commencer à apprendre
generous
A generous person likes giving to other people
zatonąć (o statku)
tytanik zatonął w poniedziałek
commencer à apprendre
sink (ship)
The Titanic had sunk on the Monday
skąpy, złośliwy
Skąpi nie lubią wydawać pieniędzy
commencer à apprendre
mean
Mean people don't like spending money
wylać z pracy
Został wykopana z pracy za wylanie dżemy na klienta
commencer à apprendre
sack
She got sacked for spiling jam on a customer
ostatecznie, wreszcie
Kiedy wreszcie znalazłem rodziców
commencer à apprendre
eventually, finally
When I eventually foundyd my parents
odmrożenie
commencer à apprendre
frostbite
wierzba, kora
Aspiryna jest z kory wierzby
commencer à apprendre
willow, bark
Aspirin orginally came from the bark of the willow tree
leczyć
commencer à apprendre
cure
Ludzie urzywali hininy do leczena gorączki
commencer à apprendre
People have been using quinine for centuries to cure fevers fever
obchodzić się, leczyć
Nie potrafił leczyć pacjętów z poważnymi problemami z sercem
commencer à apprendre
treat
He was unable to treat a patient who had a serious heart problem.
sok roślinny
przyłóż sok na poparzenie lub zranienie
commencer à apprendre
sap
put the sap on your burns or cats
goić
To pomoże w gojeniu
commencer à apprendre
heal
This will help them in to heal
naparstnica
zrobiła lekarstwo a purpurowej naparstnicy
commencer à apprendre
foxglove
She made remedy from purple foxglove
wilgotny, wilgotny
commencer à apprendre
moist, humid
The air was so humid that it was hard to breathe.
owinąć, zawijać
owniń nieco lodu w tęcznik
commencer à apprendre
wrap, wrap
wrap some ice in a towel
zanurzać, spadek
Biura podróży zauważyły spadek liczby turystów w tym roku.
commencer à apprendre
dip
Travel agencies have noticed a dip in the number of tourists this year.
pchnięcie
commencer à apprendre
shove, push
nadgarstek
Ona popatrzyła na swój spuchnięty nadgarstek.)
commencer à apprendre
wrist
She looked at her swollen wrist
skoczy
Wskoczyliśmy do samochodu i pojechaliśmy do szpitala
commencer à apprendre
jump, leapt
We all leapt in the car and drove to the hospital
ścieg, szew
Doktor założył mi 7 szwów
commencer à apprendre
stitch, seam
A doctor came and gave me seven stitches.
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
commencer à apprendre
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
plemię
Zabijał nasze plemiona
commencer à apprendre
tribe
He killed our tribes
płyn kosmetyczny balsam
posmarowaliśmy się balsamem
commencer à apprendre
lotion lotion
We cover ourselves in lotion
łagodzić, uśmierzać
wierzą, że kuracja uśmierza problemy ze skórą i plecami
commencer à apprendre
alleviate, relieve
They believe the cure alleviates skin and back problems
przypiekać
możesz z trudem chodzić po przypiekającym piasku
commencer à apprendre
scorch
You can hardly walk on the scorching sand
żucie
powolne jedzenie i żucie jest ważne
commencer à apprendre
chewing
Slowly eating and right chewing are very important.
nędzny, wągrowaty
spędziłem nędzne pół godziny w piasku
commencer à apprendre
miserable, measly
I had spend a measly half an hour in the send
kiść, grono
commencer à apprendre
bunch, bunch
miejsce spotkań
Jest dużo fajnych miejsc gdzie się gra muzykę w Londynie
commencer à apprendre
venue
There are lots of great venues in London
markotny
commencer à apprendre
moody
strych
na strychu
commencer à apprendre
loft, attic
in the loft
chata wiejska
commencer à apprendre
cottage country
gabinet
commencer à apprendre
office, study
piwnica, piwnica
Może lepiej zejdźmy najpierw do piwnicy
commencer à apprendre
basement, cellar
We'd better get down to the cellar first
piętro
trzy piętrowy budynek
commencer à apprendre
floor, storey
a three-storey building
szorstki, brutalny
Mam szorstkie ręce
commencer à apprendre
rough, brutal
I have rough hands.
mnustwo czegoś
commencer à apprendre
a load of
rupiecie
mnustwo starych rupieci
commencer à apprendre
junk
a load of old junk
pozbyć się
artykuł mówi jak pozbyć się śmieci
commencer à apprendre
get rid of
The article tells you how to get rid of rubbish
rzeczy
commencer à apprendre
stuff
szuflada
Rzeczy, których nie potrzebujesz włóż do śmieciowej szuflady
commencer à apprendre
drawer
Put things you don't want in a junk drawer
kupka
powinieneś poukładać rzeczy w 3 kupki
commencer à apprendre
pile
You should put things in three piles
plon, roślina uprawna
starał się dać dobrą cenę rolnikom za ich plony
commencer à apprendre
yield, crop
He tries to give local farmers a good price for their crops
cały
commencer à apprendre
entire, whole
można umeblować cały dom w dzień
commencer à apprendre
you can furnish an entire house in a day
guma
commencer à apprendre
rubber
tektura, karton
commencer à apprendre
cardboard, cardboard
odplamiacz
rzecz do usuwania plam z ubrań
commencer à apprendre
stain remover
It's stufffor getting marks off your clothes
pinezka
używasz tego do przyczepienia widokówek do ściany
commencer à apprendre
drawing pin
You use them to put posters up on the wall
korkociąg
to rzecz do wyciągania korka z wina
commencer à apprendre
corkscrew
It'sa thing for opening bottles of wine
NIe znam słowa na to
commencer à apprendre
I'm sorry. I don't know the word for it
Zapomniałem jak się nazywa
commencer à apprendre
I'm sorry. I've forgotten what it's called
Nie wiem jak to się nazywa po angielsku
commencer à apprendre
I don't know what it's called in English
niedrogie
jest to projekt dostarczenia ludziom niedrogich domów
commencer à apprendre
affordable
This is a project to provide affordable homes to people.
dochody
commencer à apprendre
income
ułatwienia, udogodnienia
commencer à apprendre
facilitate, amenities
kosiarka do trawy
commencer à apprendre
lawn mower
nożyce ogrodowe
commencer à apprendre
garden shears
kosaciec żyłkowany
commencer à apprendre
strimmer
czy ma pan coś do oclenia?
commencer à apprendre
have you got anything to declare?
proszę zjechać w prawo
commencer à apprendre
Pull over the right
proszę otworzyć bagażnik
commencer à apprendre
open the boot, pleas
czy muszę zapłacić za to cło
commencer à apprendre
Do I have to pay duty on this
dane osobowe (personalne)
commencer à apprendre
particulars
miejsce zamieszkania
commencer à apprendre
place of residence
podlegający ocleniu
commencer à apprendre
liable to duty
tablica rejestracyjna
commencer à apprendre
number plate
droga lokalna
commencer à apprendre
country road
droga szybkiego ruchu
commencer à apprendre
dual carriageway
mandat
commencer à apprendre
fine
opłata za przejazd
commencer à apprendre
road toll
pas ruchu
commencer à apprendre
lane
czajnik
to rzecz do gotowania wody
commencer à apprendre
kettle
It's a thing for boiling water
zaszyć, naprawiać
commencer à apprendre
mend, repair
igła
szukam czegoś do łatania ubrań
commencer à apprendre
needle
I'm looking for something for mend myclothes
kabel, przewód
commencer à apprendre
cabel, lead
wykałaczka
commencer à apprendre
toothpick
odstraszacz komarów
commencer à apprendre
mosquito repellent
bawełniane patyczki
commencer à apprendre
cotton buds
gąbka do naczyń
commencer à apprendre
pan scourer
wzdychać, westchnąć
Siostra wzdycha przez sen
commencer à apprendre
sigh, sigh
Sister's sighing in her sleep
czy są jeszcze jakieś wolne miejsca
commencer à apprendre
Are there still seats available
zarezerwować bilet na lot
commencer à apprendre
book a flight
miejsce przy przejściu
commencer à apprendre
aisle seat
bagaż podręczny
Mogę to wziąć ze sobą jako bagaż podręczny
commencer à apprendre
hand luggage
Can I take this ashand luggage
poduszka, koc
mógłbym prosić o jeszcze jedną poduszkę
commencer à apprendre
cushion, blanket
Could I have another cushion, pleas
Skąd odjeżdża autobus do
commencer à apprendre
Where does the bus to london leave from?
lądowanie awaryjne
commencer à apprendre
Emergency landing
bagażówka
commencer à apprendre
luggage van
kamizelka ratunkowa
commencer à apprendre
life jacket
międzylądowanie
commencer à apprendre
stopover
odprawa bagażu
commencer à apprendre
check-in baggage
opłata za pobyt na lotnisku
commencer à apprendre
airport tax
planowany czas odlotu
commencer à apprendre
scheduled time of departure
zgłosić się do odprawy
commencer à apprendre
check in
Czy jest jakaś zniżka dla dzieci
commencer à apprendre
Is there a reduction for children
zniżka
commencer à apprendre
discount, reduction
Chciałbym nadać na bagaż tę walizkę
commencer à apprendre
I'd like to register this case
bilet ulgowy dla dzieci
commencer à apprendre
half
dopłata
commencer à apprendre
supplement
kontrola biletów
commencer à apprendre
Ticket inspection
korytarz
commencer à apprendre
corridor
numer wagonu
commencer à apprendre
coach number
okienko przy którym zdajemy bagaż
commencer à apprendre
luggage counter
opłata za przejazd
commencer à apprendre
fare
przechowalnia bagażu
commencer à apprendre
left-luggage office
przedział
commencer à apprendre
compartment
zajęte
commencer à apprendre
engaged
Ile to jest przystanków?
commencer à apprendre
How many stops is it?
kolej podmiejska
commencer à apprendre
suburban train
rozkład jazdy
commencer à apprendre
timetable
gdzie jest najbliższy postuj taksówek
commencer à apprendre
where is the nearest you taxis rank
Czy w pobliżu jest jakiś plac zabaw
commencer à apprendre
Is there a children's nearby playground here?
Ile lat muszą mieć dzieci
commencer à apprendre
From what age onward?
Czy moglibyśmy otrzymać dodatkowy talerz
commencer à apprendre
could we have an extra plate
mięso jest twarde
commencer à apprendre
the meat is tough
proszę zawołać kierownika
commencer à apprendre
fetch the manager
proszę zatrzymać resztę
commencer à apprendre
Please keep the change
krwisty stek
commencer à apprendre
rare steak
Duże ciemne piwo
commencer à apprendre
A pint of mild
O jakim smaku
commencer à apprendre
What flavour
słomka
commencer à apprendre
straw
surowy
commencer à apprendre
raw
drób
commencer à apprendre
poultry
kotlet
commencer à apprendre
chop
dziczyzna (mięso)
commencer à apprendre
venison (meat)
obierać cebulę
commencer à apprendre
peel the onion
współwięzień
commencer à apprendre
fellow prisoners
piekło to nie przesada
commencer à apprendre
Hell is no exaggeration
jedzenie było tak wstrętne
commencer à apprendre
food was so revolting
kajdany
commencer à apprendre
shackles
gruźlica
commencer à apprendre
tuberculosis
jedno szczególnie się wyróżnia
commencer à apprendre
one in particular stands out
byłem rozebrany do naga
commencer à apprendre
I was stripped naked
trzy szybie mocne uderzenia pałką strażnika
commencer à apprendre
three quick, hard jabs with the guard's baton
podnoszenie
commencer à apprendre
lifting
uderzyłbym skurwysyna w gębę
commencer à apprendre
I would smash the bastard in the mounth
bicie się w pierś
commencer à apprendre
pounding his chest
będziecie mi posłuszni
commencer à apprendre
you will obey me
poniżyć
commencer à apprendre
humiliate
oszwabią cię z kasy
commencer à apprendre
cheat you out of your money
popełnić przestępstwo
commencer à apprendre
commit a crime
walić cię
commencer à apprendre
bang you up
odmówił jej usług
commencer à apprendre
He declined her services
holowanie
commencer à apprendre
tow
obwinić kogoś o przestępstwo
commencer à apprendre
accuse someone of a crime
cierpienie po stracie
commencer à apprendre
distress over the loss
należycie zapytał
commencer à apprendre
duly asked
oskarżony o kradzież
commencer à apprendre
charged with theft
spór
commencer à apprendre
dispute
prowadziłem normalne życie
commencer à apprendre
I led a normal life
nieruchomość
commencer à apprendre
estate
spawacz
commencer à apprendre
welder
stocznia
commencer à apprendre
shipyard
teren pod zabudowę
commencer à apprendre
building sites
praktykant stażysta monter rur
commencer à apprendre
apprentice pipe fitter
praca poza lądem na plarformie i barkach rurociągowych
commencer à apprendre
work offshore on the oil rigs and pipeline barges
konkurencja do pracy jest dzika
commencer à apprendre
competition for work is fierce
porzucic, odchodzić
commencer à apprendre
quit
być stały
commencer à apprendre
be steady
śpieszyć się
commencer à apprendre
rush
wziąć ślub
commencer à apprendre
tie the knot
naprężenie
commencer à apprendre
tension
majster
commencer à apprendre
foreman
mocno wierzyć
commencer à apprendre
firmly believe
postawa, podejście
commencer à apprendre
attitude, approach
koniec z końcem
commencer à apprendre
to make ends meet
uczęszczać na kurs
commencer à apprendre
attend a course
szczęście raz na górze raz na dole
commencer à apprendre
fair share of ups and down
oszust
commencer à apprendre
fraudster
znaczny niedobór
commencer à apprendre
severe shortage
moja wiedza jest pobieżna
commencer à apprendre
my knowledge is superficial
niepomny faktu że to jest pralnia pieniędzy
commencer à apprendre
oblivious to the fact that it is a money laundeping
podbrzusze
commencer à apprendre
underbelly
bractwo
commencer à apprendre
fraternity
szczycić się
commencer à apprendre
boasting
wyszukane oszustwa
commencer à apprendre
elaborate fraud
gangsterzy mieszali się z
commencer à apprendre
mobsters mingled with
produkowali podróbki
commencer à apprendre
produced counterfeit
podrobiony
commencer à apprendre
bogus
chronieni od oskarżenia
commencer à apprendre
immune from prosecution
przymyka oko
commencer à apprendre
turned a blind eye
przezwyciężyć natłok
commencer à apprendre
overcome by the sheer volume
przepychanki
commencer à apprendre
Jostling
wilgotne od potu
commencer à apprendre
damp with sweat
posępny, ponury
commencer à apprendre
overcast
powalony przez ekspansję miasta
commencer à apprendre
struck by the city's expanse
poruszenie, wzburzenie
commencer à apprendre
commotion
bankok mnie onieśmielił
commencer à apprendre
Bankok intimidated me
przy
commencer à apprendre
alongside
korowód mnichów
commencer à apprendre
file of the monks
przytłaczający
commencer à apprendre
overwhelming
odpychający wygląd
commencer à apprendre
unappealing look
podziwiać
commencer à apprendre
admire
pobudził do działania
commencer à apprendre
aroused
trochę zbyt krzykliwy
commencer à apprendre
a bit too flashy
księgowy
commencer à apprendre
accounts officer
biurokracja
commencer à apprendre
red tape
pewnego rodzaju zobowiazanie
commencer à apprendre
some sort of commitment
obligacja, zobowiązanie
commencer à apprendre
bond
nieugięty
commencer à apprendre
adamant
w ciągu zamówienia
commencer à apprendre
over the course of the contract
domagać się
commencer à apprendre
insist
barka żuraw
commencer à apprendre
crane barge
oni argumentowali że mężczyźni muszą być pod ręką
commencer à apprendre
They argued that men would have to be on hand
byli skłonni do płacenia zobowiazań integralności
commencer à apprendre
were willing to pay the integrity bond
sprytny biznesmen
commencer à apprendre
shrewd businessman
dzierżawa
commencer à apprendre
lease
rysunki były autentyczne
commencer à apprendre
drawings were genuine
spełniony część umowy
commencer à apprendre
fulfilled part of the agreement
powstrzymać
commencer à apprendre
held off
ulokować pieniądze
commencer à apprendre
lodge cash
niejasny
commencer à apprendre
obscure
nadmiernie zaniepokojony
commencer à apprendre
unduly concerned
dzień, o którym mowa
commencer à apprendre
day in question
obca waluta
commencer à apprendre
foreign currency
twarze bez wyrazu
commencer à apprendre
blank faces
potrącać z pensji
commencer à apprendre
deductions from salery
proces sądowy
commencer à apprendre
trial
adwokat rozwodowy
commencer à apprendre
divorce attorney
mieć romans
commencer à apprendre
have an affair
skinąć
commencer à apprendre
nod
rozprawa rozwodowa
commencer à apprendre
divorce hearing
trzecia płeć
commencer à apprendre
third gender
trudne do wykrycia
commencer à apprendre
difficult to spot
spodziewać się
commencer à apprendre
bargain
koszty ogóle
commencer à apprendre
overheads
zapieczętowane
commencer à apprendre
sealed
niemniej jednak
commencer à apprendre
nevertheless
porzucić wątpliwości
commencer à apprendre
throw caution to to the wind
aktówka
commencer à apprendre
briefcase
oszukali
commencer à apprendre
conned
bezskutecznie
commencer à apprendre
to no avail
wywlec
commencer à apprendre
drag out
wyraźnie
commencer à apprendre
distinctly
faktura
commencer à apprendre
invoice
zatrzymał się w moim hotelu
commencer à apprendre
pulled up at my hotel
główny udziałowiec
commencer à apprendre
major shareholder
byłem oszołomiony
commencer à apprendre
I was stunned
Gdy spotkanie dobiegało do końca
commencer à apprendre
as the meeting drew to a close
przeznaczony jako osobisty
commencer à apprendre
intended as personal
zachowywałem opanowanie
commencer à apprendre
I kept my composure
odezwał się (pisnął)
commencer à apprendre
he piped up
przyciąganie
commencer à apprendre
snapping
prawowity
commencer à apprendre
legitimate
oskarżenia
commencer à apprendre
accusations
poza zasięgiem
commencer à apprendre
out of reach
to było wszystko bardzo poważne
commencer à apprendre
it was all very businesslike
jestem zdezorientowany
commencer à apprendre
I'm bewilder
trzymam się nadzieji
commencer à apprendre
I cling to the hope
oczyszcznie, upiększanie
biznes upiększania psów
commencer à apprendre
grooming
it's a dog grooming business
głuchy
urodził się głuchy
commencer à apprendre
deaf
he was born deaf
to rodzaj szantażu
commencer à apprendre
It is a kind of blackmail
został ranny w wypadku samochodowym
commencer à apprendre
he was injured in a car accident
wózek inwalidzki
commencer à apprendre
wheelchair
jego oczy były blado niebieskie
commencer à apprendre
his eyes were pale blue
wyrwałem stronę z mojego notatnika
commencer à apprendre
I tore a page out of my notebook
ciągnące
słodycz mogą się ciągnąć
commencer à apprendre
chewy
Sweets can be chewy
gazowany
commencer à apprendre
fizzy
dojrzały (owoc)
Lubię tylko dojrzałe brzoskwinie
commencer à apprendre
ripe (fruit)
I only like ripe peaches
kwaśne
commencer à apprendre
sour
aromatyczny
cipsy są aromatyczne
commencer à apprendre
savoury
Crisps are savoury
deser
commencer à apprendre
dessert
przyśpieszyliśmy aby dogonić kogoś / coś
commencer à apprendre
We speed up to catch up with someone / something
skończyć się
commencer à apprendre
run out of
pojechać skrótem
commencer à apprendre
take a short cut
utknęliśmy w korku
commencer à apprendre
We got stuck in a traffic jam
podwieźć kogoś
commencer à apprendre
give somebody a lift
radzić sobie z czymś
są również dobrzy w radzeniu sobie z pechem i często pocieszają siebie
commencer à apprendre
coping with
They're also goot at coping with bad luck and often cheer themselves.
zauważyć
te ćwiczenia pomagają ochotnikom zauważać możliwości
commencer à apprendre
spot
These exercises helped the volunteers spot opportunities.
odsłonić
rezultat jego pracy ukazał że ludzie nie rodzą się szczęściarzami
commencer à apprendre
reveal
The results of his work revealed that people aren't born lucky.
przez przypadek
commencer à apprendre
by chance
drabina
jeśli przejdziesz pod drabiną będziesz miał pecha
commencer à apprendre
ladder
If you walk under ladder, you'll have a bad luck.
spadająca gwiazda
jeśli zobaczysz spadającą gwiazdę możesz mieć życzenie
commencer à apprendre
shooting star
If you see a shooting star in the sky, you can make a wish.
talizman
nosić talizman
commencer à apprendre
a lucky charm
carry a lucky charm
płodność, urodzajność
commencer à apprendre
fertility, fertility
plony, zbiory
commencer à apprendre
crops, harvest
przesądy
commencer à apprendre
superstitions
wybrać
commencer à apprendre
choose, pick
zadowolony
commencer à apprendre
satisfied, content
zachować się
commencer à apprendre
behave, act
zauważyć
commencer à apprendre
noteice, spot
przez przypadek
commencer à apprendre
by chance, accidentally
pewny
commencer à apprendre
sure, certain
pokazać
commencer à apprendre
show, reveal
podjąć decyzję
commencer à apprendre
make a decision, make up your mind
próbować robić
commencer à apprendre
try to do, have a go at doing
miły
commencer à apprendre
nice, pleasant
zadowolony
commencer à apprendre
pleased, glad
potworny
commencer à apprendre
terrible, awful
nie masz przeciwko jeśli przerwę
commencer à apprendre
Sorry, do you mind if I interrupt
mogę mieć uwagę
commencer à apprendre
Can I make a point hear.
Mogę dokończyć co mówiłem
commencer à apprendre
I can just finish what I was saying
Jeśli dokończę tą kwestię
commencer à apprendre
If I could just finish making this point.
niespokojny
Prawdopodobnie ludzie czują się bardziej niespokojni
commencer à apprendre
anxious
It's probably becouse people are feeling more anxious
zadziwiająco
commencer à apprendre
astonishingly
szczęśliwy traf
commencer à apprendre
serendipity
nie mam tropu jak to zrobić
commencer à apprendre
I haven't got a clue how to do this
jest to dla mnie łatwe do zrobienia
commencer à apprendre
I find this quit easy to do
Jest to dla mnie trudne
commencer à apprendre
I find it difficult to do something
zabłysnąć (np. światła)
światło zajaśniało na schodach
commencer à apprendre
shine - shone
light shone onto the staits
pracownik nieetatowy
commencer à apprendre
freelancer
dostać podwyżkę
commencer à apprendre
get a pay rise
urlop macierzyński
commencer à apprendre
maternity leave
zostać zwolnionym
commencer à apprendre
get laid off, be made redundant
zrezygnować z pracy
commencer à apprendre
resign
niegodziwy; nikczemny
commencer à apprendre
wicked; wicked
kocioł
commencer à apprendre
cauldron
miotła
commencer à apprendre
broom
pełzający
commencer à apprendre
creepy
obrzydliwy, brutto
commencer à apprendre
gross, gross
Sowa jest nocnym stworem
commencer à apprendre
An owl is a night creature
Jeśli znajdziesz cztero listną koniczynę będziesz miał szczęście
commencer à apprendre
If you find a four leaf clover you're going to have goot lucky
wichura
commencer à apprendre
gale
chłodno
commencer à apprendre
chilly
pokrywa lodowcowa
commencer à apprendre
Ice cap
tchórzliwy
Uciekanie było tchórzliwe
commencer à apprendre
cowardly
Running away was a very cowardly thing to do.
ohydny
To miejsce jest absolutnie obrzydliwe
commencer à apprendre
hideous
This place is absolutely hideous
łagodny, delikatny, nie ostry
Czy to łagodne danie
commencer à apprendre
mild, mild
Is that a mild dish?
ciasne
commencer à apprendre
cramped
obrzydliw, wstrętny
to mięso wygląda obrzydliwie
commencer à apprendre
disgusting, disgusting
That meat looks disgusting
przerazić, zszokować
commencer à apprendre
horrified
Moja mama była zszokowana
commencer à apprendre
My mother was horrified
silna wola
Masz bardzo silną wolę
commencer à apprendre
strong will
You're a very strong-willed person
wąski światopogląd
commencer à apprendre
narrow minded
przewijać
Możesz przewinąć video
commencer à apprendre
rewind
Can you rewind this video
doładować
Muszę doładować telefon
commencer à apprendre
toop up
I need to top my mobile up
Mój telefon na kartę jest drogi
commencer à apprendre
My pay as you go mobile is quite expensive
chusteczka do nosa
commencer à apprendre
tissues
mała ilość policzalne
commencer à apprendre
not many, hardly any, several, a few
mała ilość niepoliczalne
commencer à apprendre
mot much, a bit of, hardly any, a little
duża ilość policzalne i nie policzalne
commencer à apprendre
a lot of, lots of, loads of, plenty of
za dużo
commencer à apprendre
too many, too much
za mało
commencer à apprendre
not enough
dokładna ilość
commencer à apprendre
enough
husteczki
commencer à apprendre
tissues
przytomny
był nie ptrzytomny i stracił wiele krwi
commencer à apprendre
conscious
He was unconscious and had already lost a lot of blood
krzywda
commencer à apprendre
harm
uderzenie
I niszczące uderzenie
commencer à apprendre
strike
Then disaster struck
niepowszechne
commencer à apprendre
uncommon
nie zarozumiały
commencer à apprendre
unselfish
niezorganizowany
commencer à apprendre
disorganized
niepodobny
commencer à apprendre
dissimilar
nierozważny
commencer à apprendre
inconsiderate
nieczuły
commencer à apprendre
insensitive
nieformalny
commencer à apprendre
informal
stado
orki polują w ich stadach
commencer à apprendre
pod
Orcas hunt in their pods
cielę, młode wieloryba
commencer à apprendre
calf
silna wola
commencer à apprendre
strong will
post
commencer à apprendre
fast
odwrót, wycofanie się
Pojść na odtrócie, wyciszenie
commencer à apprendre
retreat
Go on a retreat
trawić jedzenie
commencer à apprendre
digest food
sala operacyjna
commencer à apprendre
operating theatre
recepta
commencer à apprendre
prescription
oddział szpitalny
commencer à apprendre
ward
dreszcze, z zimna
commencer à apprendre
shiver
zapasowa mapa
commencer à apprendre
spare map
paznokieć
commencer à apprendre
toenail
kieszonkowiec
commencer à apprendre
pickpocket
jak myślisz co powinniśmy zrobić
commencer à apprendre
What do you think we should do
jeśli byłbym tobą to bym wziął
commencer à apprendre
If I were you, I'd take
Uważaj na niedźwiedzie
commencer à apprendre
Watch out for bears
Cokolwiek zrobisz to nie zgób
commencer à apprendre
Whatever you do don't lose
Nie pij, bo będziesz miał kłopoty
commencer à apprendre
Do't drink, or else you could be in trouble
Dzięki to naprawdę pożyteczne
commencer à apprendre
Thanks, that's really useful
ślisko
commencer à apprendre
slippery
sanki
commencer à apprendre
sled
sęp
commencer à apprendre
vulture
przeprowadzać badania
commencer à apprendre
carry out a survey
odwołać strajk
commencer à apprendre
call off a strike
choroba
commencer à apprendre
disease
skręciłem nadgarstek
commencer à apprendre
I've sprained my wrist
zwichnąłem kostkę
commencer à apprendre
I've twisted my ankle
podbite oko
commencer à apprendre
black eye
sztywny kark
commencer à apprendre
stiff neck
boli
commencer à apprendre
sore
łokieć
commencer à apprendre
elbow
czek bez pokrycia
commencer à apprendre
bad cheque
debet, przesadzony
commencer à apprendre
overdrawn
udawać
commencer à apprendre
pretend
potem, później
został zwolniony wkrótce potem
commencer à apprendre
afterwards, later
He was released soon afterwards
pomimo czegoś
commencer à apprendre
despite, in spite of
chociaż / mimo że
commencer à apprendre
although / even though
katar
commencer à apprendre
runny nose
wysypka
commencer à apprendre
rash
astmatyczny
commencer à apprendre
wheezy
tabletki przeciwbólowe
commencer à apprendre
painkillers
biegunka
commencer à apprendre
diarrhoea
kichać
commencer à apprendre
sneeze
wymiotować
commencer à apprendre
vomit, throw up
zatkany nos
commencer à apprendre
blocked-up nose
błotnik
prawy błotnik był pęknięty
commencer à apprendre
fender
The right-hand side of fender was broken
trzaskać
trzasnąłem go pistoletem w głowę
commencer à apprendre
slam
I slammed the gun down onto its head
szczekanie
commencer à apprendre
bark
wkurzony
byli wkurzeni ale nie wrodzy
commencer à apprendre
pissed off
They were pissed off but they weren't hostile
wrogi
byli wkurzeni ale nie wrodzy
commencer à apprendre
hostile
They were pissed off but they weren't hostile
przesłuchanie
przesłuchanie trwało
commencer à apprendre
interrogation
interrogation went on
natychmiast
commencer à apprendre
promptly
zdrowie psychiczne
Dla zdrowia psychicznego
commencer à apprendre
sanity
To save my sanity
jałowe, daremne
commencer à apprendre
futile exercise
nieustępliwy
Byłem nieustępliwy w moim pościgu
commencer à apprendre
relentless
I was relentless in my pursuit
kask hełm
commencer à apprendre
helmet
oszustwo
Byłem zamieszany w oszustwo
commencer à apprendre
deception
I was part of the deception
zarzut
Ten zarzut bolał mnie bardziej niż wszystko
commencer à apprendre
allegation
This allegation affected me more than anything
branzoletka
commencer à apprendre
bracelet
ślub
ślubowałem
commencer à apprendre
vow
I vowed
łapówka
Oczekiwali dziennie łapówek
commencer à apprendre
bribe
They looked for briber every days
taboret, stołek
commencer à apprendre
stool, stool
nagle pochopnie
Odzyszkał prędko pewność siebie
commencer à apprendre
hastily
He regained his composure hastily
Odzyszkał prędko pewność siebie
commencer à apprendre
He regained his composure hastily
grzmotnięcie
Czułem się dobrze uderzając drania
commencer à apprendre
thump
I felt good to thump the bastard
areszt
commencer à apprendre
custody
zdradzać
On zdradził jego partnerów
commencer à apprendre
betray
He betray his partner
mżawka/deszczyk
commencer à apprendre
drizzle / rain
grad
commencer à apprendre
hail
błagać
błagać o łaskę
commencer à apprendre
plead
Pleading for mercy
kaucja
commencer à apprendre
bail
oskarżyć o napaść
commencer à apprendre
charged with assault
wycofać moją skargę
commencer à apprendre
withdraw my complaint
pocieszenie, otucha
znalazłem pociechę
commencer à apprendre
solace
I take some solace
skłonić, pobudzić
commencer à apprendre
prompt
odzyskane
bank odebrał mój dom
commencer à apprendre
repossessed
bank repossessed my house
zanurzać
Stopniowo zanurzałem się w olturze miasta
commencer à apprendre
immerse
I gradually immersed myself into the city's culture
podszewka, podpicie, okładzina
commencer à apprendre
lining
pociągający, ponętny
była dla mnie egzotyczna i pociągająca
commencer à apprendre
attractive, alluring
I found her exotic and alluring
randka
commencer à apprendre
date
wiejski, sielski
wioska była sielska i zacofana
commencer à apprendre
rural, pastoral
Village was rural and backward
nadaje się, pasuje
commencer à apprendre
suited
zwyczaj
To jest zwyczaj płacenia posagu
commencer à apprendre
custom
This is the custom of paying a dowry
posag
To jest zwyczaj płacenia posagu
commencer à apprendre
dowry
This is the custom of paying a dowry
zamożność zalotnika
commencer à apprendre
suitor's wealth
odwzajemniać
odwzajemniła to
commencer à apprendre
reciprocate
She reciprocated it
wskazówki
To dawało pewne wskazówki od czasu do czasu
commencer à apprendre
leads
This generated some leads from time to time
oszust
commencer à apprendre
crook
oszustwa
oszukane sprzedaże fikcyjnego złota
commencer à apprendre
scams
scams selling fictitious gold
od teraz i na zawsze
commencer à apprendre
ever after
być w kontakcie
commencer à apprendre
get hold of
dzwonić do przyjaciół
commencer à apprendre
give your friends a call
oddzwonić
commencer à apprendre
call back
dać komuś znać
commencer à apprendre
let someone know
nie mieć znaku od kogoś
commencer à apprendre
someone I haven't heard from
świadek na weselu
commencer à apprendre
the best man
druchna
commencer à apprendre
bridesmaid
pozostawać w kontakcie
commencer à apprendre
stay in touch
stracić kontakt z kimś
commencer à apprendre
lose touch with someone
szanować
szanowała go
commencer à apprendre
look up to
She used to look up to him
czuć się źle
commencer à apprendre
feel down
patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś
commencer à apprendre
look down on
pogodzić się z kimś
W każdym razie pogodzili się
commencer à apprendre
make up
Anyway, they' ve made up
chwycił przynętę
commencer à apprendre
took the bait
zaoferować zachętę do przybycia na czas
commencer à apprendre
offer an incentive to arrive on time
przywitać
commencer à apprendre
greet
jaskrawo żywo
commencer à apprendre
vividly
rozpostarty
commencer à apprendre
outstretched
wprowadzać
commencer à apprendre
ushered
zdołałem chwycić jego ramię
commencer à apprendre
I managed to grab his arm
zmagać się z
commencer à apprendre
wrestled
ręka była na jego kaburze
commencer à apprendre
hand was on his holster
farbowane włosy
commencer à apprendre
dyed hair
kok
commencer à apprendre
hair up
kucyk
commencer à apprendre
hair in ponytail
łysy
commencer à apprendre
bald
broda
commencer à apprendre
beard
gładka suknia
commencer à apprendre
plain dress
wtrącać się, wyważać
commencer à apprendre
pry
osobno
commencer à apprendre
apart
podpórka
commencer à apprendre
support
napakowany, rugbysta
commencer à apprendre
prop forward
rzucać
Rozglądał się na około
commencer à apprendre
darting, throw
His eyes kept darting around
szturchać, mankiet
commencer à apprendre
cuff
Kazałem się mu odpieprzyć i nie obrażać mnie
commencer à apprendre
I told him to fuck off and not insult me
Liczyłem że
commencer à apprendre
I reckoned that
Zaczeliśmy rozmawiać niezgrabnie
commencer à apprendre
We began chatting awkwardly
wzruszyć ramionami
commencer à apprendre
shrug
zwrócić uwagę
commencer à apprendre
point out, note
wykręcić się z czegoś
commencer à apprendre
get out of
wymyślić wymówkę
commencer à apprendre
come up with an excuse
natknąć się
commencer à apprendre
came across
sprawdzać
commencer à apprendre
look up
rozejść się
commencer à apprendre
fall out
robić zamieszanie
commencer à apprendre
make a fuss
nasty
commencer à apprendre
nasty
spotkanien po latach
próbuje skontaktować się z ludźmi, których znaliśmy na uniwersytecie aby się spotkać
commencer à apprendre
reunion
He's trying to get hold of people we knew at the university for a reunion
praca poza normalnymi godzinami
commencer à apprendre
work unsocial hours
pójść na przesłuchanie
commencer à apprendre
go for an audition
kierować działem
commencer à apprendre
run a department
odpowiadać za przeciębiorstwo
commencer à apprendre
be in charge of a company
pracować na zmiany
commencer à apprendre
work shifts
myślisz że mógłbym zrobić?
commencer à apprendre
Do you think I could do?
Czy jest w porządku, że porzyczę?
commencer à apprendre
Is it okay if I borrow?
Mogę pobrać
commencer à apprendre
May I download?
Masz coś przeciwko jeśli zadzwonię do dziewczyny?
commencer à apprendre
Would you mind if I gave my girlfriend a call?
Masz coć przeciwko żebym wyprał coś?
commencer à apprendre
Do you mind if I do some washing?
jak dojść stąd na stację
commencer à apprendre
how can I get from here to the station
Jak długo trwała podróż
commencer à apprendre
How long did the journey take
Czy podobał ci się film
commencer à apprendre
Did you like the movie
Mam ochotę na spacer
commencer à apprendre
I feel like a walk
Nie denerwuj się
commencer à apprendre
calm down
Może to przeniosę
commencer à apprendre
Shall I carry this for you
To niechcący
commencer à apprendre
I didn't mean to do it
Czułem wewnętrzną wściekłość tryskającą w moim ciele
commencer à apprendre
I could feel immerse inner rage well up inside my body
weranda
commencer à apprendre
porch
wybulić pieniądze
wybulić pieniądze aby zabrać szumowiny do
commencer à apprendre
fork out
fork out to take scumbags to
uczcić
commencer à apprendre
dignify, celebrate
bełkotać
Jeden z braci coś wymamrotał
commencer à apprendre
mumble
Some of the brothers mumbled something
obrócił się
commencer à apprendre
turned, spun around
stromy nasyp
commencer à apprendre
steep embankment
grzebać się
Grzebałem się w ciemności i zdowałem wstać na nogi
commencer à apprendre
fumble
I fumbled around in the darkness and managed to scramble to my feet
przekleństwo, klątwa
commencer à apprendre
curse
nudny, tępy
commencer à apprendre
dull
ekscytujący, czrujący
commencer à apprendre
glamorous
bogini płodności
commencer à apprendre
godness of fertility
wielki post
commencer à apprendre
season of Lent
samozaparcie
commencer à apprendre
self-denial
świecki
commencer à apprendre
secular
porzucenie
commencer à apprendre
abandonment
głupawy uśmiech
commencer à apprendre
smirk
siniak
Byłem cały podrapany i posiniaczony
commencer à apprendre
bruise
I was scratched and bruised all over
głębokie rozcięcie
commencer à apprendre
gash
rana cięta
commencer à apprendre
slash wound
wstążka
commencer à apprendre
ribbon
zając
commencer à apprendre
hare
przyrzekamy ci
commencer à apprendre
we bet you
odnowić
commencer à apprendre
renew
szalenie wartościowe
commencer à apprendre
insanely valuable
hojny, rozrzutny
commencer à apprendre
generous, lavish
pluskwa (podsłuch)
podłożyć pluskwę w telefonie
commencer à apprendre
bug
put a bug in the phone
magazyn
commencer à apprendre
warehouse
zastraszył że go zabije
commencer à apprendre
threaten to kill him
zaprosił ją na obiad
commencer à apprendre
invited her to have dinner
zaoferował jej podwóż do domu
commencer à apprendre
offered to give her a lift home
przyznał że jest nieprzytomnie zakochany w jej
commencer à apprendre
admitted being madly in love with her
obiecała pójść na randkę
commencer à apprendre
promised to go out on a date
zgodziła się na obiad
commencer à apprendre
agreed to have dinner
zasugerował spotkanie
commencer à apprendre
suggested meeting
przypomniał mu przynieść pieniądze
commencer à apprendre
reminded him to bring the money
ostrzegł go żeby nie mówił nikomu
commencer à apprendre
warned him not to tell anyone
obsługujący parking
commencer à apprendre
parking attendant
rozległy, ogromny
commencer à apprendre
vast
zebra
commencer à apprendre
zebra
dbać o
Musisz się opiekować dobrze twoim psem
commencer à apprendre
care for
You must care for your dog well
poradzić sobie z
Adam poradził sobie z tym trudnym ćwiczeniem?
commencer à apprendre
cope with
Did Adam cope with this difficult exercise?
śmiać się z
Z czego się śmiejesz?
commencer à apprendre
laugh at
What are you laughing at
wyjechać do
Mójc ojcie wyjeżdrza jutro do Londynu
commencer à apprendre
leave for
My father is leaving for London tomorrow
tęsknić za
Sheila tęskni za rodzicami
commencer à apprendre
long for
Sheila is longing for her parents
pokłócić się z
Nigdy się nie kłócimy z sąsiadami
commencer à apprendre
quarrel with
We never quarrel with our neighbours
uśmiechać się do
piękna dziewczyna uśmiecha się do mnie
commencer à apprendre
smile at
The beautiful girl smile at me
bać się
Diana boi się myszy
commencer à apprendre
afraid of
Diana is afraid of mice
zdziwiony
Była zaskoczona twoją wiedzą
commencer à apprendre
amazed at
She was amazed at your goot knowledge
wstydzić się
Nie wstydziła się jego złym zachowaniem
commencer à apprendre
be ashamed of
She wasn't ashamed of his misbehaviour
być zależny od
Jack jest niezależny od rodziców
commencer à apprendre
be dependent on
Jack isn't dependent on his parents
chętny, żądni
Kto jest chętny do zrobienia zadania
commencer à apprendre
eager for
Who is eager for doing the task?
podekscytowany
dzieci były podekscytowane pomysłem
commencer à apprendre
excited about
The children were excited about the idea
znać, wiedzieć o
Brian zna nasze problemy
commencer à apprendre
be familiar with
Brian is familiar with our problems
słynny z
Paryż jest słynny z wierzy Eiffel
commencer à apprendre
famous for
Paris is famous for the Eiffel Tower
zazdrosny o
Są zazdrośni o nasze auto
commencer à apprendre
jealous of
They are jealous of our car
zajęty
nasz ojciec jest zajęty pracą papierkową
commencer à apprendre
occupied with
Our father is occupied with paper work
dumny z
On jest dumny z jego dzieci
commencer à apprendre
proud of
He is proud of him children
przepraszać za
Przepraszam za moje złe zachowanie
commencer à apprendre
sorry about
I'm sorry about my bad behaviour
zmęczony
jesteśmy zmęczeni pracą w ogrodzie
commencer à apprendre
tired of
We are tired of gardening
z prędkością
podróżujemy z dużą prędkością
commencer à apprendre
at the speed of
We are travelling at a high speed
w temperaturze
Wodo gotuje się w temperaturze 100 stopni
commencer à apprendre
at the temperature of
Water boils at the temperature of 100 degrees
płacić gotówką
commencer à apprendre
pay in cash
przez pomyłkę
wziąłem twój płaszcz przez pomyłkę
commencer à apprendre
by mistake
I took your coat by mistake
posłać pocztą
commencer à apprendre
send by post
z zawodu
Mój ojciec jest architektem z zawodu
commencer à apprendre
by profession
My father is an architect by profession
w dobrą pogodę
commencer à apprendre
in good weather
płonąć, palić się
dom palił się
commencer à apprendre
be on fire, burn
The house was on fire
przez telefon
Martin rozmawia przez telefon
commencer à apprendre
on the phone
Martin is talking on the phone
unikać kłótni
commencer à apprendre
avoid arguments
nie chce mi się
nie chce mi się gotować dziś wieczorem
commencer à apprendre
can't be bothered
I can't be bothered to cook this evening
Nie mam energii żeby wyjść
commencer à apprendre
I don't feel up to going out
Często wałęsam się trochę
commencer à apprendre
I often hang around for a bit
chciałbym spróbować się z pisaniem
commencer à apprendre
I'd like to have a go at writing
To nie zależy ode mnie
commencer à apprendre
It's not up to me
Muszę się napić kawy teraz
commencer à apprendre
I could do with a cup of coffee now
Jestem wolny, po pracy
commencer à apprendre
I'm off now
Liczę, zę napiszę całkiem dobrze mój test
commencer à apprendre
I reckon I'll do quite well in my next test
jeśli nie straciłbym pracy nie wystartowałbym własnego biznesu
commencer à apprendre
If I hadn't lose my job, I wouldn't have started my own business
opuszczę majtki
commencer à apprendre
I would drop my knickers
balkon był ogrodzony
commencer à apprendre
the balcony was all fenced in
naruszać prawo
commencer à apprendre
trespass
skuty kajdankami
commencer à apprendre
handcuffed
zadowolony z siebie
commencer à apprendre
smugly
emigrant
commencer à apprendre
expat
pod wpływem chwili
commencer à apprendre
on the spur of the moment
znałem go pod jego wszystkimi preraniamib
commencer à apprendre
I knew him in all guises

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.