Expressing reservations and doubts

 0    40 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Do you really think so?
commencer à apprendre
Czy Pan rzeczywiście tak sądzi?
Hardly anyone knows that...
commencer à apprendre
Mało kto wie, że...
I agree up to a point, but...
commencer à apprendre
Zgadzam się do pewnego stopnia, ale.../Częściowo zgadzam się, lecz...
I am not quite convinced.
commencer à apprendre
Nie jestem w pełni przekonany.
I am not quite sure if I can agree.
commencer à apprendre
Nie jestem pewien, czy się będę mógł (z tym) zgodzić.
I am puzzled as to why...
commencer à apprendre
Nie pojmuję, dlaczego...
I can't really say.
commencer à apprendre
Naprawdę trudno mi powiedzieć.
I can't understand why...
commencer à apprendre
Nie rozumiem, dlaczego...
I didn't know that.
commencer à apprendre
Nie wiedziałem o tym.
I don't know
commencer à apprendre
Nie wiem.
I don't quite know if...
commencer à apprendre
Nie wiem na pewno, czy...
I don't really know.
commencer à apprendre
Właściwie nie wiem.
I doubt it (very much)
commencer à apprendre
(Bardzo) wątpię...
I have an open mind on that...
commencer à apprendre
Nie mam wyrobionego zdania na ten temat...
I have some doubts about that...
commencer à apprendre
Mam co do tego pewne wątpliwości...
I haven't the slightest idea.
commencer à apprendre
Nie mam najmniejszego/zielonego pojęcia.
I haven't the vaguest idea.
commencer à apprendre
Nie mam najmniejszego pojęcia./Nie pojmuję zupełnie.
I put it to you that...
commencer à apprendre
Mówię ci, że...
I wasn't aware of it.
commencer à apprendre
Nie zdawałem sobie z tego sprawy.
I'm a bit doubtful...
commencer à apprendre
Mam pewne wątpliwości...
I'm afraid I can't tell you.
commencer à apprendre
Niestety, nie mogę Panu powiedzieć.
I'm doubtful about it...
commencer à apprendre
Mam wątpliwości co do tego...
I'm not quite sure about it.
commencer à apprendre
Nie jestem tego całkiem pewien.
I'm not sure.
commencer à apprendre
Nie jestem pewien.
I'm not sure how/if...
commencer à apprendre
Nie jestem pewien, jak/czy...
I'm not sure what/when...
commencer à apprendre
Nie jestem pewien, co/kiedy...
I'm not sure where/who/why...
commencer à apprendre
Nie jestem pewien, gdzie/kto/dlaczego...
I'm worried about the fall in prices.
commencer à apprendre
Martwi mnie spadek cen.
I still have doubts about that.
commencer à apprendre
Ciągle mam co do tego wątpliwości.
It's difficult to say.
commencer à apprendre
To trudno powiedzieć.
Maybe, but...
commencer à apprendre
Być może, lecz/ale...
Perhaps so.
commencer à apprendre
Może tak.
Surely you don't mean that!
commencer à apprendre
Chyba nie mówisz tego poważnie!
That depends
commencer à apprendre
To zależy.
That's more than I can tell you.
commencer à apprendre
Tego nie potrafię powiedzieć./Nie mam nic więcej do powiedzenia.
That's the whole point!
commencer à apprendre
W tym cały problem!
I must say I've heard it all before.
commencer à apprendre
Muszę powiedzieć, że już to (wszystko) słyszałem/że to nie nowość.
Yes, we've heard that argument before.
commencer à apprendre
Tak (ale przecież) słyszeliśmy ten argument.
You could be right, but...
commencer à apprendre
Może masz rację, ale...
You never can tell.
commencer à apprendre
Nigdy nic nie wiadomo./Kto by przypuszczał.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.