Expressing requests

 0    40 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
(I'm) Sorry to trouble you.
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Przepraszam, za kłopot./Przepraszam, że niepokoję/zawracam głowę.
Can you... (print it out?)
commencer à apprendre
(prośba) Czy może... (to Pan/i wydrukować?)
Can you tell me...?
commencer à apprendre
(prośba) Czy może mi Pan powiedzieć...?
Could you... (send this fax?)
commencer à apprendre
(prośba) Czy mógłby Pan... (wysłać ten faks?)
Could you do me a favour?
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Czy może mi Pan wyświadczyć przysługę?
Could you xerox this document?
commencer à apprendre
Czy mogłaby Pani skserować ten dokument?
Could you tell me whether... (the speaker has finished.)
commencer à apprendre
(prośba) Czy mógłby mi Pan powiedzieć czy... (mówca już skończył?)
Could you tell me, please whether... (the speaker has finished?)
commencer à apprendre
(prośba) Czy mógłby mi Pan powiedzieć czy... (wykładowca już skończył?)
Do you happen to know...?
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Czy nie wie Pan przypadkiem/Czy może przypadkiem Pan wie...?
Do you know...?
commencer à apprendre
(prośba) Czy Pan wie/zna...?
Do you think you could tell me...?
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Czy sądzi Pan, że mógłby mi powiedzieć...?
Do you want me to translate?
commencer à apprendre
Czy Pan chce, abym (prze) tłumaczył?
Don't come here, please.
commencer à apprendre
Proszę tu nie wchodzić.
Give it to me, please.
commencer à apprendre
Proszę mi to dać.
He wants me to do it.
commencer à apprendre
(On) chce, żebym to zrobił.
I don't intend to ask him.
commencer à apprendre
Nie mam zamiaru go prosić.
I hope you don't mind my asking you if...
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Mam nadzieję, że się państwo nie pogniewacie, jeśli poproszę o...
I intend to...
commencer à apprendre
Mam zamiar...
I won't do it.
commencer à apprendre
Nie zrobię tego.
I wonder if you could... (leave a message for me?)
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Czy byłby Pan uprzejmy... (zostawić dla mnie wiadomość?)/Ciekaw jestem, czy mógłby Pan... (zostawić dla mnie wiadomość?)
I wonder if/whether you could do something for me.
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Czy mógłby Pan coś dla mnie zrobić?
I would be very happy if you could send me a copy of your article on...
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Byłbym niezmiernie wdzięczny za przesłanie (mi) kopii artykułu na temat...
I would greatly appreciate a copy/Xerox of your report on...
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Byłbym niezmiernie wdzięczny za przesłanie (mi) kserokopii/ksero Pana raportu na temat...
I'd like you to do it.
commencer à apprendre
Chciałbym, aby Pan to zrobił.
I'm sorry for taking up your time.
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Przepraszam, że zabieram Panu czas.
May I ask for...?
commencer à apprendre
Czy mogę prosić o...?
May I ask you to do it?
commencer à apprendre
Czy można cię prosić, abyś to zrobił?
May I take this?
commencer à apprendre
Czy mogę to wziąć?
Perhaps you could... (telephone them.)
commencer à apprendre
(prośba) Może by Pan... (do nich zatelefonował?)
Perhaps you could tell me if/whether...
commencer à apprendre
(prośba) Być może mógłby mi Pan powiedzieć, czy...
Please tell me if... (Dr Wagner will present his report.)
commencer à apprendre
(prośba) Proszę mi powiedzieć, czy... (dr Wagner przedstawi raport/sprawozdanie)
Please, answer.
commencer à apprendre
Proszę, odpowiedz./Proszę o odpowiedź.
There is something (that) I would like you to do for me if you don't mind.
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Chciałbym, aby Pan coś dla mnie zrobił, o ile to (jest) możliwe?
Will you please tell me...?
commencer à apprendre
Czy zechce mi Pan powiedzieć...?
Would you mind telling me...?
commencer à apprendre
(uprzejma prośba) Czy nie ma Pan nic przeciwko poinformowaniu mnie/Czy mógłby Pan mnie poinformować...?
Would you prepare a report please?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan/mógłbyś przygotować raport?
Certainly.
commencer à apprendre
(w odpowiedzi na prośbę albo propozycję/ofertę) Proszę (bardzo). Naturalnie.
Come in.
commencer à apprendre
(w odpowiedzi na pukanie do drzwi) Proszę.
Here it is. Here you are.
commencer à apprendre
(podając lub pokazując coś komuś) Proszę
I beg your pardon?
commencer à apprendre
(w znaczeniu: „Słucham") Proszę?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.