Expressing personal opinion

 0    23 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
As far as I am concerned...
commencer à apprendre
Jeżeli o mnie chodzi/Co do mnie...
I am inclined to believe that...
commencer à apprendre
Jestem skłonny dać wiarę, że...
I believe that I am right...
commencer à apprendre
Sądzę, że mam rację/Przypuszczam, że mam rację/Chyba mam rację/Wierzę, że mam rację...
I feel very strongly that...
commencer à apprendre
Mam mocne przekonanie, że...
I presume so...
commencer à apprendre
Tak przypuszczam/Przypuszczam, że tak...
I really think we need a change. I suppose not...
commencer à apprendre
Uważam, że potrzebna jest zmiana.
I suppose so...
commencer à apprendre
Sądzę, że tak/Tak sądzę...
I suppose not...
commencer à apprendre
Sądzę, że nie/Nie sądzę...
I take a different view of this...
commencer à apprendre
Inaczej się na to zapatruję/Inaczej to interpretuję...
I'd like to make my point...
commencer à apprendre
Chciałbym przedstawić swoje argumenty...
I'd rather do it...
commencer à apprendre
Wolałbym to tak zrobić...
I'd rather not say...
commencer à apprendre
Wolałbym nie mówić...
I'm just not happy about the changes. In my opinion/view...
commencer à apprendre
Te zmiany nie za bardzo mi się podobają.
In my opinion/view...
commencer à apprendre
Moim zdaniem/W moim przekonaniu...
I rather think its too complicated...
commencer à apprendre
Mam wrażenie, że to jest (raczej) zbyt skomplikowane...
It is my contention that...
commencer à apprendre
Twierdzę, że...
It seems to me that...
commencer à apprendre
Wydaje mi się, że...
It strikes me that...
commencer à apprendre
Mam/Odnoszę wrażenie, że...
I was wrong, I grant you...
commencer à apprendre
Popełniłem błąd/Nie miałem racji, przyznaję...
Personally I believe...
commencer à apprendre
Osobiście uważam, że...
To my mind...
commencer à apprendre
Moim zdaniem/W moim przekonaniu...
To my way of thinking...
commencer à apprendre
W moim pojęciu/Tak, jak ja to widzę...
We feel it's the best way to achieve a success.
commencer à apprendre
W naszym przekonaniu jest to najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.