Expressing options

 0    25 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
We have no (other) choice.
commencer à apprendre
Nie mamy (innego) wyboru.
This is a possible choice.
commencer à apprendre
To jeden z możliwych wariantów.
Is there any (other) choice?
commencer à apprendre
Czy jest jakiś (inny) wybór?
We have to make a choice.
commencer à apprendre
Musimy dokonać wyboru.
There's a wide choice.
commencer à apprendre
Jest duży wybór (możliwych) wariantów.
The choice between a compromise or the breakdown of the negotiations.
commencer à apprendre
Nie ma innej możliwości: albo kompromis, albo załamanie się/fiasko negocjacji.
We have a number of options.
commencer à apprendre
Mamy różne opcje.
There are several ways we could deal with this.
commencer à apprendre
Można zajmować się ta sprawą na rozmaite sposoby.
There's no option but...
commencer à apprendre
Nie ma innego wyboru, tylko (należy uczynić)...
He keeps/leaves his options open.
commencer à apprendre
On nie podejmuje (jeszcze) ostatecznej decyzji/ nie deklaruje się/nie zobowiązuje się (do zrobienia czegoś).
He has no option.
commencer à apprendre
(On) Nie ma wyboru.
It's not an option.
commencer à apprendre
To nie do zrobienia./To (jest) niewykonalne.
They seem to have no option...
commencer à apprendre
Wydaje się, że nie mają wyboru...
There seems to be a way out.
commencer à apprendre
Wydaje się, że jest jakieś wyjście (z sytuacji).
There seems to be no way out.
commencer à apprendre
Wydaje się, że nie ma żadnego wyjścia (z sytuacji).
I'd like to propose an alternative.
commencer à apprendre
Chciałbym zaproponować alternatywę.
I'd rather choose the second option...
commencer à apprendre
Wolałbym wybrać (tę) drugą opcję/Optowałbym (raczej) za (tą) drugą możliwością...
He had no other alternative.
commencer à apprendre
Nie miał żadnego wyboru/innej możliwości.
Do we have any alternate plans?
commencer à apprendre
Czy mamy jakieś zastępcze/alternatywne plany?
They'll have no alternative but to negotiate.
commencer à apprendre
Nie będą mieli żadnego wyjścia, tylko negocjować./Nie pozostaje im nic innego, tylko negocjować.
We can arrange for you to stay in the hotel, or alternatively, you may stay with us.
commencer à apprendre
Możemy ci załatwić hotel/pokój w hotelu lub możesz się zatrzymać u nas.
Alternatively, one could...
commencer à apprendre
Ewentualnie można by...
Rather than...
commencer à apprendre
Zamiast...
Or rather...
commencer à apprendre
Czy też...
Instead of...
commencer à apprendre
Zamiast...

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.