Expressing degree of understanding

 0    69 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
I see...
commencer à apprendre
Rozumiem/Zrozumiałem...
I understand that...
commencer à apprendre
Rozumiem, że...
OK. I understand now.
commencer à apprendre
No tak. Teraz (już) rozumiem.
Now I understand...
commencer à apprendre
Teraz (to już) rozumiem.
Right. I've got that.
commencer à apprendre
Jasne. Rozumiem.
As far as I can see...
commencer à apprendre
O ile się orientuję...
Yes, it's clear (to me)...
commencer à apprendre
Tak, to (dla mnie) jasne...
I'm beginning to understand...
commencer à apprendre
Zaczynam rozumieć...
I understand (that...)
commencer à apprendre
Rozumiem, że...
I quite understand...
commencer à apprendre
Całkowicie rozumiem...
I realize that...
commencer à apprendre
Zdaję sobie sprawę z tego, że...
I see what you mean...
commencer à apprendre
Rozumiem o co Panu chodzi/co Pan ma na myśli...
I understood it perfectly...
commencer à apprendre
Z/rozumiałem to doskonale...
It goes without saying that...
commencer à apprendre
To oczywiste, że/Ma się rozumieć/To się rozumie (samo przez się)...
Now I see.
commencer à apprendre
Teraz rozumiem.
I think I got the point.
commencer à apprendre
Myślę, że pojąłem istotę rzeczy/sedno sprawy.
That puts me clearly in the picture...
commencer à apprendre
Mam w tej kwestii jasność...
This, I understand, is...
commencer à apprendre
Jeśli się nie mylę, to jest...
Yes, I know what you mean...
commencer à apprendre
Wiem, o co ci chodzi...
There's no doubt about that...
commencer à apprendre
Nie ma wątpliwości co do tego...
This is quite understandable.
commencer à apprendre
Jest to całkiem zrozumiałe.
Additional data are required to (fully) understand the nature of the phenomenon...
commencer à apprendre
W celu całkowitego (pełnego) zrozumienia zjawiska potrzebne są dodatkowe dane...
Can you explain it a bit more clearly?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan to trochę dokładniej wyjaśnić?
Do I understand you to say that...
commencer à apprendre
Czy mam zrozumieć/dobrze zrozumiałem, że...
Further research is required to (fully) understand the nature of the phenomenon...
commencer à apprendre
W celu całkowitego (pełnego) zrozumienia zjawiska potrzebne są dalsze badania...
I have some understanding of the situation...
commencer à apprendre
Orientuję się trochę w sytuacji...
It's necessary to carry out further investigations into the nature of this phenomenon in order to (better) understand it...
commencer à apprendre
W celu (lepszego) zrozumienia zjawiska potrzebne są dalsze badania nad jego naturą...
I don't quite follow you...
commencer à apprendre
Nie całkiem cię rozumiem...
There seems to have been some slight misunderstanding concerning the question of...
commencer à apprendre
Wydaje (mi) się, że zaszło drobne nieporozumienie w kwestii...
Could you please go back to the previous point and explain/clarify it?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan wrócić do poprzedniego punktu i to wyjaśnić?
Could you clarify what you mean?
commencer à apprendre
Co Pan ma na myśli?/Proszę wyjaśnić bliżej./ Proszę o bliższe wyjaśnienie, co Pan ma na myśli?/Proszę bliżej wyjaśnić, co Pan ma na myśli?
Could you go over it again?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan to jeszcze raz omówić?
Could you explain that again?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan to jeszcze raz wyjaśnić/wytłumaczyć?
Could you go over that again, please?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan to jeszcze raz omówić?
Could you repeat that, please?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan powtórzyć?/Proszę o powtórzenie.
Could you say that again, please?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan to powtórzyć?/Proszę o powtórzenie.
Did you say: "We'll sign the contract"?
commencer à apprendre
Czy powiedział Pan: „Podpiszemy umowę"?
Do you think you could explain it again?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani jeszcze raz to wyjaśnić?
Do you think you could repeat that?
commencer à apprendre
Czy zechciałby/mógłby Pan to powtórzyć?
For once I'm completely lost...
commencer à apprendre
Tym razem jestem całkowicie zdezorientowany/ skonsternowany/skonfundowany...
Forgive my ignorance, but...
commencer à apprendre
Proszę wybaczyć moją niewiedzę, lecz...
I don't quite understand what you have just said...
commencer à apprendre
Nie całkiem/Nie za bardzo/Niezupełnie zrozumiałem pańską wypowiedź...
I don't quite follow you...
commencer à apprendre
Nie całkiem Pana rozumiem...
I don't quite see what you mean...
commencer à apprendre
Nie całkiem rozumiem, o co Panu chodzi/co Pan ma na myśli.
I haven't the slightest idea.
commencer à apprendre
Nie mam najmniejszego/zielonego pojęcia.
I haven't the vaguest idea.
commencer à apprendre
Nie mam najmniejszego pojęcia./Nie pojmuję zupełnie.
I wonder if you could tell me that again. I didn't follow some of the details.
commencer à apprendre
Mógłby Pan to jeszcze raz powtórzyć? Nie zrozumiałem niektórych szczegółów.
I'm afraid I can't follow your argument.
commencer à apprendre
Obawiam się, że nie rozumiem pańskiej argumentacji./Nie pojmuję twego rozumowania.
I'm afraid I didn't get the point...
commencer à apprendre
Obawiam się, że nie pojąłem istoty sprawy...
I'm afraid I didn't understand...
commencer à apprendre
Obawiam się, że nie zrozumiałem...
I'm not sure if I understood you correctly...
commencer à apprendre
Nie jestem pewien, czy zrozumiałem Pana prawidłowo...
Is it true that the contract will be signed next week?
commencer à apprendre
Czy jest prawdą, że umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu?
It's beyond my understanding...
commencer à apprendre
To jest dla mnie niepojęte...
It's not clear (to me)...
commencer à apprendre
To (dla mnie) nie jest jasne...
I would really appreciate it, if you could go over this problem again.
commencer à apprendre
Byłbym wdzięczny za ponowne wytłumaczenie tej kwestii./Byłbym wdzięczny, gdyby Pan to jeszcze raz mógł wytłumaczyć.
Let me just check. You said: "We're going to sign the contract"? (Is that) right?
commencer à apprendre
Chciałem się (tylko) upewnić. Powiedział Pan: „Zamierzamy podpisać umowę"? Czy tak?
One point in your presentation wasn't quite clear to me... Could you expand on it?
commencer à apprendre
W pańskiej prezentacji jedno zagadnienie nie było dla mnie całkiem jasne... Czy mógłby Pan powiedzieć coś więcej na ten temat?
Please, clarify it further.
commencer à apprendre
Proszę o dokładniejsze/bardziej szczegółowe wyjaśnienie./Proszę to jeszcze raz wyjaśnić.
Sorry, I don't (quite) follow you
commencer à apprendre
Przykro mi, ale nie (całkiem) rozumiem Pana.
Sorry, I don't (quite) see what you mean.
commencer à apprendre
Przykro mi, ale nie (całkiem) rozumiem, o co Panu chodzi.
Sorry, I don't understand.
commencer à apprendre
Przykro mi, nie rozumiem.
There is one thing that I don't understand. Could you expand on it?
commencer à apprendre
Jedna rzecz/kwestia jest dla mnie niezrozumiała./Nie rozumiem jednej rzeczy./Jest jedna sprawa, której nie rozumiem. Czy mógłby Pan szerzej omówić ten temat?
There was one thing in your presentation that I didn't understand. Could you go over it again?
commencer à apprendre
W pańskiej prezentacji była jedna kwestia, której nie zrozumiałem. Czy mógłby Pan to jeszcze raz omówić?
Would it be possible to explain this problem once more?
commencer à apprendre
Czy można prosić o ponowne wyjaśnienie tej kwestii?/Czy mógłby Pan to jeszcze raz wyjaśnić?
Would you mind describing that again to me, please?
commencer à apprendre
Czy zechciałby Pan mi to opisać raz jeszcze?
Would you mind explaining it once more?
commencer à apprendre
Czy zechciałby Pan mi to jeszcze raz wyjaśnić?
Would you mind repeating that, please?
commencer à apprendre
Czy zechciałby Pan powtórzyć?/Proszę o powtórzenie.
Yes, except just one point.
commencer à apprendre
(Rozumiem) Z wyjątkiem tylko jednej kwestii.
You did say: "We're going to sign the contract", didn't you?
commencer à apprendre
Powiedział Pan (przecież): „Zamierzamy podpisać umowę", czyż nie?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.