Expressing commands and orders

 0    17 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Do/take/send/copy it.
commencer à apprendre
(rozkaz) Zrób/Weź/Wyślij/Przepisz to.
I want you to do it.
commencer à apprendre
(rozkaz) Chcę, abyś to zrobił
You must do it.
commencer à apprendre
(rozkaz - forma słaba) Musisz to zrobić.
You have to do it.
commencer à apprendre
(rozkaz - forma mocna) Musisz/Masz to zrobić.
You ought to do it.
commencer à apprendre
(rozkaz - forma mocna) Powinieneś to zrobić.
You should do it.
commencer à apprendre
(rozkaz - forma słaba) Powinieneś to zrobić.
Will you Xerox it, please?
commencer à apprendre
(polecenie) Proszę to skserować.
I'd like you to give me some more information on...
commencer à apprendre
(polecenie) Chciałbym, aby mi Pan dostarczył/ podał więcej informacji na temat...
I'd like to ask you to...
commencer à apprendre
(polecenie) Chciałbym poprosić (Pana) o...
I'd like you to tell me (where the meeting is)...
commencer à apprendre
(polecenie) Chciałbym, aby mi Pan powiedział... (gdzie się odbywa spotkanie)...
Let him do it.
commencer à apprendre
(rozkaz) Niech (on) to zrobi.
He was under orders to do it.
commencer à apprendre
Miał rozkaz to robić/wykonać.
He took orders directly from his superior/boss.
commencer à apprendre
Wykonywał bezpośrednio rozkazy/polecenia swojego przełożonego/szefa.
It's an order!
commencer à apprendre
To rozkaz!
He ordered me to collect the data.
commencer à apprendre
Polecił mi zebrać dane.
Professor Norton ordered Dr Agner to prepare handouts regularly.
commencer à apprendre
Profesor Norton polecił dr Agnerowi regularnie przygotowywać konspekty (wykładów).
Professor Norton ordered that Dr Agner should prepare handouts regularly.
commencer à apprendre
Profesor Norton polecił dr Agnerowi regularnie przygotowywać konspekty (wykładów).

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.