Everyday english 3/3

 0    107 fiche    tenthreeminute
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Naprawdę?
commencer à apprendre
Really?
Czy jesteś pewien?
commencer à apprendre
Are you sure?
oczywiście
commencer à apprendre
obviously, of course
oczywiście, na pewno
commencer à apprendre
certainly
Nie, z pewnością nie
commencer à apprendre
No, certainly not
oczywiście, jak najbardziej
commencer à apprendre
by all means
nie ma mowy
commencer à apprendre
no way
wykluczone
commencer à apprendre
It's out of the question
Zadzwonię do Ciebie
commencer à apprendre
I'll call you
Zadzwoń do mnie
commencer à apprendre
Give me a ring
Napisz do mnie
commencer à apprendre
Drop me a line
Czy mogę zamienić z Tobą słowo?
commencer à apprendre
Let me have a word with you
Czy mogę zostawić wiadomość?
commencer à apprendre
Can I leave a message?
Czy mogę przyjąć wiadomość?
commencer à apprendre
Can I take a message?
Czy możesz przekazać wiadomość szefowi?
commencer à apprendre
Can you give the message to the boss?
Czy możesz przyjąć wiadomość?
commencer à apprendre
Can you take a message?
Proszę, czy mógłbym porozmawiać z Ann
commencer à apprendre
Could I speak to Ann, please?
Mówi Tom
commencer à apprendre
This is Tom speaking
Nie mam pojęcia
commencer à apprendre
I have no idea
Dobry pomysł
commencer à apprendre
That's a Good idea
Zły pomysł
commencer à apprendre
That's a Bad idea
Nie martw się
commencer à apprendre
Don't worry
Nie zawracaj sobie głowy
commencer à apprendre
Don't bother
Nie przeszkadzaj!
commencer à apprendre
Don't disturb!
W tej chwili bądźcie cicho
commencer à apprendre
Be quiet just now
Proszę bądźcie cicho
commencer à apprendre
be quiet please
Zachowuj się!
commencer à apprendre
Behave yourself!
Rozchmurz się
commencer à apprendre
Cheer up
Wyluzuj
commencer à apprendre
Take it easy
Uspokój się
commencer à apprendre
Calm down, keep calm
Co się z Tobą dzieje?
commencer à apprendre
What's wrong with you? What's the matter with you
sprawa, kwestia
commencer à apprendre
matter
To nie ma znaczenia
commencer à apprendre
It doesn't matter
Nic nie szkodzi / Nieważne
commencer à apprendre
Never mind
Nie wtrącaj się
commencer à apprendre
Mind your own business
Nie twoja sprawa
commencer à apprendre
None of your business
Wszystko mi jedno
commencer à apprendre
I don't care
To zależy od Ciebie
commencer à apprendre
It depends on you, It's up to you
To nic trudnego
commencer à apprendre
It's a piece of cake
Czy mogę prosić trochę mleka?
commencer à apprendre
Can I have some milk, please?
Proszę, czy mógłbyś podać mi mleko
commencer à apprendre
Could you pass me some / the milk, please?
Czy chciałbyś dokładkę?
commencer à apprendre
Would you like a second helping?
Tak poproszę
commencer à apprendre
Yes please
Nie dzięki, jestem pełny
commencer à apprendre
No thanks, I'm full (up)
Czy mogę prosić przepis?
commencer à apprendre
Can I have the recipe?
Jak on wygląda?
commencer à apprendre
What does he look like?
Jaki on jest?
commencer à apprendre
What is he like?
Jaki masz rozmiar?
commencer à apprendre
What size are you?
Jaki nosisz rozmiar butów?
commencer à apprendre
What size do you take?
Ładnie w tym wyglądasz
commencer à apprendre
It looks good on you
Zastanawiam się czy mógłbym pożyczyć twój rower
commencer à apprendre
I wonder if I could borrow your bike
Czy mógłbyś pożyczyć mi swój rower?
commencer à apprendre
Could you lend me your bike?
Jakie jest twoje hobby
commencer à apprendre
What's your hobby
Czym się interesujesz?
commencer à apprendre
What are you interested in?
Jakie są Twoje zainteresowanie?
commencer à apprendre
What are your interests?
Zgadza się
commencer à apprendre
That's right
Masz rację
commencer à apprendre
You are right
Mylisz się
commencer à apprendre
You're wrong
Prawdę mówiąc, sądzę że się mylisz
commencer à apprendre
Actually, I think you're wrong
Jaka szkoda!
commencer à apprendre
What a shame / what a pity!
Co za ulga!
commencer à apprendre
What a relief!
To niesprawiedliwe
commencer à apprendre
It's / That's not fair
Coś jeszcze?
commencer à apprendre
Anything else?
Zaraz, niech pomyślę
commencer à apprendre
Let me see
To wszystko
commencer à apprendre
That's all
Poproszę
commencer à apprendre
I'll have it please
Nie, dziękuję
commencer à apprendre
I'll leave it, thanks
Czy masz przy sobie pieniądze?
commencer à apprendre
Do you have any money on you?
Ja stawiam
commencer à apprendre
It's on me
Co za okazja
commencer à apprendre
What a bargain
Czy mogę prosić paragon?
commencer à apprendre
Can I have a receipt?
Czy chciałbyś ze mną zagrać w tenisa?
commencer à apprendre
Would you like to play (a game of) tennis with me?
Tak, z wielką przyjemnością
commencer à apprendre
Yes, with great pleasure
Z miłą chęcią
commencer à apprendre
I'd love to
Będzie mi miło
commencer à apprendre
I'd be glad to
Chodźmy popływać
commencer à apprendre
Let's go for a swim
Czy pójdziemy popływać?
commencer à apprendre
Shall we go for a swim?
Co powiesz na pływanie?
commencer à apprendre
How / what about swimming?
Dlaczego nie pójdziemy popływać?
commencer à apprendre
Why don't we go for a swim?
Czy masz ochotę iść popływać?
commencer à apprendre
Do you feel like going for a swim?
To brzmi świetnie
commencer à apprendre
It / that sounds great
Dlaczego nie?
commencer à apprendre
Why not?
Jak to możliwe?
commencer à apprendre
How come?
Nie znoszę tego
commencer à apprendre
I can't stand it
Do biegu, gotowi, start!
commencer à apprendre
Ready, steady, go!
Na szczęście
commencer à apprendre
Fortunately
Niestety
commencer à apprendre
Unfortunately
W jaki sposób zwykle docierasz do szkoły?
commencer à apprendre
How do you usually go to school?
Chodzę na nogach
commencer à apprendre
I walk
Pieszo
commencer à apprendre
On foot
Autobusem
commencer à apprendre
By bus
Ile czasu potrzeba, aby się tam dostać?
commencer à apprendre
How long does it take (you) to get there?
Zwolnij
commencer à apprendre
Slow down
O mój Boże!
commencer à apprendre
Oh my God! Oh my goodness
Dzięki Bogu
commencer à apprendre
Thank god
na litość boską
commencer à apprendre
for god's sake, for heaven's sake, for goodness' sake
Ojej!
commencer à apprendre
Gosh!
Ojej, Ty biedaku!
commencer à apprendre
Oh dear! you poor thing!
Fatalnie, a niech to!
commencer à apprendre
What a nuisance!
niedogodność
commencer à apprendre
nuisance
Czy pracujesz do późna?
commencer à apprendre
Do you work long hours?
To konieczne w interesach
commencer à apprendre
It's necessary in business
Czy to konieczne?
commencer à apprendre
Is it necessary?
Czy masz coś przeciwko, abym otworzył okno?
commencer à apprendre
Do you mind if I open the window?
być może
commencer à apprendre
maybe, perhaps
Proszę nie palić
commencer à apprendre
No smoking
nie działa, uszkodzony
commencer à apprendre
out of order

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.