english file 1a/1b

 0    135 fiche    patka9535
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
approach
commencer à apprendre
podejście
bizarre
commencer à apprendre
dziwaczny
job candidate
commencer à apprendre
Kandydat pracy
crush
commencer à apprendre
zmiażdżyć
demanding
commencer à apprendre
wymagający
flustred
commencer à apprendre
speszony
job seekers
commencer à apprendre
szukający pracy
rather than
commencer à apprendre
zamiast
recruitment agency
commencer à apprendre
agencja rekrutująca
think on your feet
commencer à apprendre
wymyślać na poczekaniu
show
commencer à apprendre
show, pokazać
begun
commencer à apprendre
rozpoczął
seen
commencer à apprendre
widziany
said
commencer à apprendre
powiedział
suitable shoes
commencer à apprendre
odpowiednie buty
a woman
commencer à apprendre
kobieta
know about
commencer à apprendre
wiedzieć o
answer
commencer à apprendre
odpowiedź
in my head
commencer à apprendre
w mojej głowie
match my experience
commencer à apprendre
dopasować swoje doświadczenie
the background
commencer à apprendre
tło
appropriately
commencer à apprendre
odpowiednio
binoculars
commencer à apprendre
lornetka
breeze
commencer à apprendre
wietrzyk, bryza
carry on
commencer à apprendre
prowadzić, kontynuować
curtains
commencer à apprendre
zasłony
dome
commencer à apprendre
kopuła, zaokrąglić
drag
commencer à apprendre
opór, ciągnąć
estate agent
commencer à apprendre
agent nieruchomości
glide
commencer à apprendre
poślizgm
hallucinations
commencer à apprendre
halucynacje
terraced house
commencer à apprendre
szeregowiec (dom)
adhere to
commencer à apprendre
przestrzegać
state
commencer à apprendre
stan, państwo, polityczny, określić
commence
commencer à apprendre
rozpocząć
purchase
commencer à apprendre
zakup
spilling a drink
commencer à apprendre
rozlewacz napoju
updating records
commencer à apprendre
aktualizowanie zapisów
high profile case
commencer à apprendre
Sprawa wysoki profil
approached
commencer à apprendre
zbliżył, zbliżyć
played along
commencer à apprendre
grać razem
meanwhile
commencer à apprendre
tymczasem
spokesman
commencer à apprendre
rzecznik
ensure
commencer à apprendre
zagwarantować, zapewnić
nerve-racking
commencer à apprendre
denerwujący
inappropriately
commencer à apprendre
niewłaściwie
blunders
commencer à apprendre
gafy
fiddle
commencer à apprendre
bawić się czymś bezmyślnie, skrzypce
sip
commencer à apprendre
łyk, popijać
inexcusable
commencer à apprendre
niewybaczalny
stumped
commencer à apprendre
zakłopotany
focused
commencer à apprendre
skupiać
get side tracked
commencer à apprendre
dostać się na boczny tor
can't stand
commencer à apprendre
nie znosić
by heart
commencer à apprendre
na pamięć
glancing
commencer à apprendre
spoglądając
devoted entirely to
commencer à apprendre
poświęcony w całości
domestic crisis
commencer à apprendre
Kryzys krajowy, wewnętrzny
walks of life
commencer à apprendre
ścieżka życiowa
boom
commencer à apprendre
wysiłek
maternity units
commencer à apprendre
oddziałach położniczych
hired by
commencer à apprendre
zatrudniony przez
absent minded
commencer à apprendre
bujający w obłokach
bold
commencer à apprendre
wytłuszczenie, pogrubienie czcionki
unemployed
commencer à apprendre
bezrobotny
job vacancy
commencer à apprendre
wolne miejsce pracy
application form
commencer à apprendre
formularz zgłoszeniowy
CV curriculum vitae
commencer à apprendre
CV curriculum vitae
employment agency
commencer à apprendre
agencja pracy
applicants
commencer à apprendre
Wnioskodawcy, petent
references
commencer à apprendre
referencje
HR (Human Resources)
commencer à apprendre
zasoby ludzkie
recruitment
commencer à apprendre
rekrutacja
screens
commencer à apprendre
Ekrany
short lists
commencer à apprendre
ostateczna lista
hired
commencer à apprendre
zatrudniony
workforce
commencer à apprendre
siła robocza
employees
commencer à apprendre
pracownicy
staff
commencer à apprendre
obsługa
personel
commencer à apprendre
personel
head hunters
commencer à apprendre
Łowcy głów
executives
commencer à apprendre
kierownictwo
golden hello
commencer à apprendre
złoty komentarzy
employee
commencer à apprendre
zatrudniony (osoba zatrudniona)
employer
commencer à apprendre
pracodawca
teleworking
commencer à apprendre
telepraca, praca zdalna
telecommuting
commencer à apprendre
telepracytelepraca
full-time job
commencer à apprendre
praca na pełnym etacie
freelancers
commencer à apprendre
pracownik nieetatowy
salary
commencer à apprendre
pensja
wage
commencer à apprendre
płaca / zarobki
perks
commencer à apprendre
dodatkowe profity (firmowy samochód, telefon)
fringe benefits
commencer à apprendre
świadczenia socjalne
give or hand in their notice
commencer à apprendre
złożyć wymówienie
dismissed
commencer à apprendre
odwołany
fired
commencer à apprendre
wylany
sacked
commencer à apprendre
wykopany
laid off / fired
commencer à apprendre
zwalniać z pracy
made redundant
commencer à apprendre
stać się zbędny
a bonus
commencer à apprendre
premia
benefits
commencer à apprendre
korzyści
a commission
commencer à apprendre
zamówienie, komisja
a pension
commencer à apprendre
emerytura
job advertisement
commencer à apprendre
ogłoszenie o pracę
successful candidates
commencer à apprendre
laureaci
experience in
commencer à apprendre
doświadczenie w
the skills and abilities
commencer à apprendre
umiejętności i zdolności
colleagues
commencer à apprendre
koledzy
vacancy
commencer à apprendre
wolna posada
send their CV
commencer à apprendre
wyślij swoje CV
referees
commencer à apprendre
Sędziowie
employers
commencer à apprendre
pracodawcy
cover letters
commencer à apprendre
listy motywacyjne
the responsibilities
commencer à apprendre
obowiązki
the working hours
commencer à apprendre
godziny pracy
interview
commencer à apprendre
rozmowa kwalifikacyjna
a temporary contract
commencer à apprendre
umowa na czas określony
a trial period
commencer à apprendre
Okres próbny
a permanent job
commencer à apprendre
stała praca
an open-ended contract
commencer à apprendre
umowa na czas nieokreślony
a fixed-term contract
commencer à apprendre
Umowa na czas określony
get promoted
commencer à apprendre
awansować
challenging position
commencer à apprendre
trudne położenie
a pay rise
commencer à apprendre
wzrost wynagrodzeń
to bump into
commencer à apprendre
wpaść na kogoś
to fill in
commencer à apprendre
wypełniać (np. formularz)
to break in
commencer à apprendre
włamywać się, zerwać
to meet up with
commencer à apprendre
spotkać się z
to turn up
commencer à apprendre
pojawiać się, włączyć
to make up with
commencer à apprendre
w celu uzupełnienia
to get over somebody
commencer à apprendre
aby uzyskać nad kimś, dojść do siebie
to get on very well (with)`
commencer à apprendre
być w dobrych stosunkach (z kimś)
to fall for
commencer à apprendre
spadnie do, zakochać się
to fall out
commencer à apprendre
wypaść
to go out (with someone)
commencer à apprendre
wychodzić (z kimś)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.