Dział 3 szkoła part 2

 0    73 fiche    agata1808
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)
commencer à apprendre
ADHD
be off school
commencer à apprendre
nie chodzić do szkoły
bully (v)
commencer à apprendre
być prześladowanym
bully
commencer à apprendre
prześladowca
bullying
commencer à apprendre
prześladowanie
CCTV camera
commencer à apprendre
Kamera monitoringu
cheat
commencer à apprendre
oszukać
copy from
commencer à apprendre
ściagać, spisywać
crib notes / cheat notes
commencer à apprendre
ściągi
do well/ badly in exam/at school
commencer à apprendre
mieć dobre/złe wyniki na egzaminie/w szkole
dyslexia
commencer à apprendre
dysleksja
dyslexic
commencer à apprendre
dyslektyczny
expel sb/ throw sb out (from school)
commencer à apprendre
wydalić kogos (ze szkoły)
expulsion
commencer à apprendre
wydalenie ze szkoły
fail to achieve sth
commencer à apprendre
nie osiągnąć czegoś
failure
commencer à apprendre
porażka, niepowodzenie
get poor results
commencer à apprendre
mieć słabe wyniki
have a hard time
commencer à apprendre
mieć trudności
hopeless at (Maths)
commencer à apprendre
beznadziejny w (matematyka)
invidual approach
commencer à apprendre
indywidualne podejście
misbehave
commencer à apprendre
źle się zachowywać
offence
commencer à apprendre
wykroczenie, przewinienie
overcome problems
commencer à apprendre
pokonać problemy
remedial classes
commencer à apprendre
zajęcia wyrównawcze
skip lessons/classes/school
commencer à apprendre
chodzić na wagary
special educational needs
commencer à apprendre
specjalne potrzeby edukacyjne
support
commencer à apprendre
wsparcie
weaker areas
commencer à apprendre
słabsze punkty
A-levels
commencer à apprendre
brytyjski odpowiednik matury
assesment
commencer à apprendre
Zaliczenie
entrance exam
commencer à apprendre
Egzamin wstępny
exam paper
commencer à apprendre
arkusz
examination rules
commencer à apprendre
Zasady zaliczania
external/internal exam
commencer à apprendre
egzamin zewnętrzny / wewnętrzny
fail a test/an exam
commencer à apprendre
nie zdać egzaminu
GCSEs
commencer à apprendre
odpowiednik brytyjskiego egzaminu gimnazjanego
grade
commencer à apprendre
stopień
grade point average
commencer à apprendre
Średnia ocen
mark (n)
commencer à apprendre
stopień wyrażony w punktach, ocena
mark (v)
commencer à apprendre
sprawdzać, oceniać
online report
commencer à apprendre
dzienniczek interetowy
mock exam
commencer à apprendre
Egzamin próbny
pass a test
commencer à apprendre
zdać egzamin
past papers
commencer à apprendre
stare arkusze egz
resit/retake an exam
commencer à apprendre
powtarzać egzaminu
school-leaving exam
commencer à apprendre
egzamin po ukończneniu szkoły
school report
commencer à apprendre
świadectwo szkolne
score/ get 100 points
commencer à apprendre
uzyskać 100 punktów
set an exam
commencer à apprendre
przygotować egzamin
sit/take an exam
commencer à apprendre
podejsć do egzaminu
take a test
commencer à apprendre
pisać test
afterschool club
commencer à apprendre
świetlica szkolna, koło zainteresować
attend a course
commencer à apprendre
uczęszczać na kurs
be/become a member
commencer à apprendre
być / stać się członkiem
develop artistically
commencer à apprendre
rozwijać zdolności artystyczne
first aid training
commencer à apprendre
szkolenia pierwszej pomocy
join a club/the gym
commencer à apprendre
dołączyć do klubu / siłowni
participate
commencer à apprendre
brać udzial w, uczestniczyć
school choir/orchestra
commencer à apprendre
Szkoła Chór / Orkiestra
society
commencer à apprendre
towarzystwo, stowarzyszenie
voluntary
commencer à apprendre
dobrowolny
catch up on (school work)
commencer à apprendre
nadrobić (praca w szkole)
catch up with sb / sth
commencer à apprendre
dogonić kogoś / czegoś
drop out of school
commencer à apprendre
rzucić szkołę
fall behind with schoolwork
commencer à apprendre
mieć zaległości w nauce
hand in (homework, an essay)
commencer à apprendre
oddać (zadania domowe, esej)
note down
commencer à apprendre
zanotować
take in (information)
commencer à apprendre
przyswajać (informacja)
a piece of cake
commencer à apprendre
łatwizna
burn the midnight oil
commencer à apprendre
pracować po nocach
fell out of your depth
commencer à apprendre
całkowicie się pogubić
know sth inside out
commencer à apprendre
znać coś na wylot
pass (an exam) with flying colors
commencer à apprendre
zdać (egzamin) śpiewająco

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.