Dział 3 szkoła part 1

 0    120 fiche    agata1808
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
boarding school
commencer à apprendre
szkoła z internatem
college
commencer à apprendre
kolegium/uniwersytet (szkoła pomaturalna)
independent school
commencer à apprendre
niepubliczna (prywatna) szkoła
nursery school/kindergarten
commencer à apprendre
przedszkole
primary school
commencer à apprendre
szkoła podstawowa
private school
commencer à apprendre
szkoła prywatna (UK i USA)
secondary school/ middle school / (junior/senior) high school
commencer à apprendre
szkoła średnia / gimnazjum
state school
commencer à apprendre
szkoła państwowa (tylko brytyjskie)
vocational school
commencer à apprendre
szkoła zawodowa
academic year
commencer à apprendre
rok akademicki
apply to university
commencer à apprendre
ubiegać się o przyjęcie do uczelni
attend lectures
commencer à apprendre
uczęszczać na wykłady
(BA) dissertation
commencer à apprendre
praca licencjacka
BA (Bachelor of Arts)
commencer à apprendre
licencjat w dziedzinie nauk humanistycznych
BEd (Bachelor of Education)
commencer à apprendre
licencjat pedagogiki
BSc (Bachelor of Science)
commencer à apprendre
Licencjat nauk ścisłych
campus
commencer à apprendre
kampus
dean
commencer à apprendre
dziekan
do/get a degree
commencer à apprendre
uzyskać stopień naukowy
dorm/halls
commencer à apprendre
akademik
get a scholarship grant
commencer à apprendre
uzyskać stypendiium
get into university
commencer à apprendre
dostać się na uniwersytet
graduate (n)
commencer à apprendre
Absolwent/ka
lecturer
commencer à apprendre
wykładowca
MA (Master of Arts)
commencer à apprendre
magister nauk humanistycznych
MEd (Master of Education)
commencer à apprendre
magister w dziedzinie pedagogiki
MSc (Master of Science)
commencer à apprendre
magister w dziedzinie nauk ścisłych
PhD (Doctor of Philosophy)
commencer à apprendre
dokrot, doktorat
postgraduate course
commencer à apprendre
studia magisterskie lub podyplomowe
research paper
commencer à apprendre
publikacja naukowa
sabbatical (leave)
commencer à apprendre
urlopie (urlop)
seminar
commencer à apprendre
seminarium
term paper
commencer à apprendre
praca semestralna
thesis
commencer à apprendre
praca magisterska/doktorska
tuition/ university/school fees
commencer à apprendre
czesne
graduate (v)
commencer à apprendre
ukończyć szkołę
tutorial
commencer à apprendre
konsultacje/seminarium
undergraduate
commencer à apprendre
student przed licencjatem
workshop
commencer à apprendre
warsztat
humanities
commencer à apprendre
nauki humanistyczne
law
commencer à apprendre
prawo
linguistics
commencer à apprendre
językoznawstwo
psychology
commencer à apprendre
psychologia
social sciences
commencer à apprendre
nauki społeczne
sociology
commencer à apprendre
socjologia
certificate
commencer à apprendre
certyfikat
compulsory
commencer à apprendre
obowiązkowy
deputy head/assistant principal
commencer à apprendre
wicedyrektor
enrol on a course
commencer à apprendre
zapisać się na kurs
extracurricular activities
commencer à apprendre
zajęcia pozalekcyjne
follow the curriculum
commencer à apprendre
realizować program nauczania
form teacher
commencer à apprendre
wychowawca
head teacher/principal (AmE)/headmaster/headmistress
commencer à apprendre
Dyrektor szkoły
optional
commencer à apprendre
fakultatywny
schoolchild
commencer à apprendre
uczeń
state education
commencer à apprendre
szkolnictwo publiczne
mixed-ability class
commencer à apprendre
Zdolności uczniów mieszanej klasy
syllabus, curriculum
commencer à apprendre
program nauczania
teaching staff
commencer à apprendre
grono pedagogiczne
term
commencer à apprendre
semestr
timetable
commencer à apprendre
plan lekcji
backpack
commencer à apprendre
plecak
compass
commencer à apprendre
cyrkiel
file/ring binder
commencer à apprendre
segregator
folder
commencer à apprendre
teczka
fountain pen
commencer à apprendre
wieczne pióro
highlighter
commencer à apprendre
zakreślacz
hole punch
commencer à apprendre
dziurkacza
notepad
commencer à apprendre
notes
notebook/exercise book
commencer à apprendre
notatnik / zeszyt
paperclip
commencer à apprendre
spinacz
rubber
commencer à apprendre
gumka
ruler
commencer à apprendre
linijka
pencil sharpener
commencer à apprendre
temperówka
set square
commencer à apprendre
ekierka
stapler
commencer à apprendre
zszywacz
whiteboard (marker)
commencer à apprendre
tablica do markerów (marker do niej)
analyse
commencer à apprendre
analizować
chemistry
commencer à apprendre
chemia
economics
commencer à apprendre
ekonomia
english literature
commencer à apprendre
literatura angielska
essay
commencer à apprendre
esej
geography
commencer à apprendre
geografia
graph
commencer à apprendre
wykres
history
commencer à apprendre
historia
interpretation
commencer à apprendre
interpretacja
maths
commencer à apprendre
matma
paper/ electronic textbook
commencer à apprendre
Papierowy/elektroniczny podręcznik
run/carry out experiments
commencer à apprendre
przeprowadzać eksperymenty
science
commencer à apprendre
nauki ścisle
solve quadratic equations
commencer à apprendre
rozwiązywać równania kwadratowe
source texts
commencer à apprendre
Teksty źródłowe
take notes
commencer à apprendre
notować
test tube
commencer à apprendre
próbówka
wirte up an experiment
commencer à apprendre
opisywać eksperyment
abilities
commencer à apprendre
Zdolności
academic standards
commencer à apprendre
poziom nauczania
academic results/achievments
commencer à apprendre
Wyniki w nauce
all-round development
commencer à apprendre
wszechstronny rozwój
attend school
commencer à apprendre
uczęszczać do szkoły
average
commencer à apprendre
przeciętny
bookworm
commencer à apprendre
mol książkowy
brainstorm (n i v)
commencer à apprendre
burza mózgów (robić ją)
creativity
commencer à apprendre
kreatywność
distinguished
commencer à apprendre
wybitny, znakomity
excel at something
commencer à apprendre
wyróżniać się w czymś / celować w czymś
gifted/talented
commencer à apprendre
utalentowany
give feedback on/go over/discuss homework
commencer à apprendre
omówić pracę domową
homeschooling
commencer à apprendre
Edukacja domowa
know-it-all
commencer à apprendre
mądrala
learning difficulties
commencer à apprendre
trudności w nauce
make progress
commencer à apprendre
robić postępy
memorise/ learn by heart
commencer à apprendre
uczyć się na pamięć
outstanding grades
commencer à apprendre
znakomite oceny
pay attention (to)
commencer à apprendre
uważać, sluchać uważnie (kogoś/czegoś)
set targets
commencer à apprendre
wyznaczać celów
skills
commencer à apprendre
zdolności
swot
commencer à apprendre
kujon
take the register/attendance
commencer à apprendre
sprawdzić frekwencję
teamwork
commencer à apprendre
praca zespołowa

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.