Dorota 9th March 2016

 0    44 fiche    engonskype
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to było bardzo dawno temu
commencer à apprendre
it was long ago / it was ages ago
Ile masz lat?
commencer à apprendre
How old are you?
Ile lat mają twoi rodzice?
commencer à apprendre
how old are you parents?
Nie wiem jak nazywamy to po angielsku.
commencer à apprendre
I don't know WHAT we call it in English.
krzesło do pracy przy biurku
commencer à apprendre
office chair
biurko
commencer à apprendre
desk
kręgosłup
commencer à apprendre
backbone / spine
kość
commencer à apprendre
bone
ość
commencer à apprendre
fishbone
Ona złamała rękę w zeszłym tygodniu.
commencer à apprendre
She broke her arm last week.
już nie
.
commencer à apprendre
not any more
I don't do it any more.
ostatnio
commencer à apprendre
recently
Właśnie wzięłam prysznic.
commencer à apprendre
I've JUST taken a shower.
Właśnie kupiłam nowy rower.
commencer à apprendre
I've just biught a new bike.
unikać
commencer à apprendre
to avoid
postaraj się unikać tego tematu
commencer à apprendre
try to avoid this topic
temat
.
commencer à apprendre
topic / subject
What's the topic of this book?
z rana
commencer à apprendre
in the morning
po południu
commencer à apprendre
in the afternoon
wieczorem
commencer à apprendre
in the evening
dzisiaj rano
commencer à apprendre
THIS morning
w niedzielę
commencer à apprendre
ON Sunday
oprócz
.
commencer à apprendre
apart from
Apart FROM learning / studying English, I do sports.
Mam taką nadzieję.
commencer à apprendre
I hope so
pora roku
commencer à apprendre
season
w zeszły weekend
commencer à apprendre
last weekend
w weekend
commencer à apprendre
on the weekend / at the weekend
w weekendy
commencer à apprendre
on weekends / at weekends
Wszyscy poszli na siłownię oprócz mojej siostry.
commencer à apprendre
Everyone went to the gym apart from my sister.
Może spotkam się z chłopakiem.
commencer à apprendre
I might meet my boyfriend.
Może obejrzę coś w tv.
commencer à apprendre
I might watch sth on TV.
dokładnie
commencer à apprendre
exactly
Wielkanoc
commencer à apprendre
Easter
w Wielkanoc
commencer à apprendre
AT Easter
w Niedzielę Wielkanocną
commencer à apprendre
ON Easter Sunday
pod tą tabelką
commencer à apprendre
below this table
po tej lekcji
commencer à apprendre
after this lesson
nad tą tabelą
commencer à apprendre
above this table
przed lekcją
commencer à apprendre
before the lesson
polscy nastolatkowie / polska młodzież
commencer à apprendre
Polish teenagers
zainteresowania
commencer à apprendre
interests / hobbies
języki obce
commencer à apprendre
foreign languages
obcokrajowiec
commencer à apprendre
foreigner
i wydaje mi się, że to są najważniejsze rzeczy
commencer à apprendre
and these are the most important things, I guess

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.