Dorota 20th March 2016

 0    55 fiche    engonskype
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
oddychać
commencer à apprendre
to breathe
ból głowy
commencer à apprendre
headache /hedeik/
Boli mnie brzuch.
commencer à apprendre
I have a stomachache.
żoładek
commencer à apprendre
stomach
to jest oczywiste
commencer à apprendre
it's obvious
pewny siebie
commencer à apprendre
self-confident
udawać
commencer à apprendre
pretend
proszę poczekać chwilę
commencer à apprendre
please wait a moment
proszę dać mi chwilę
commencer à apprendre
give me a moment, please
niech no spojrzę na moje notatki.
commencer à apprendre
let me take a look at my notes!
niech no pomyślę
commencer à apprendre
let me think
o rany, jestem taka zestresowana, że zapomniałam jak to powiedzieć po angielsku.
commencer à apprendre
oh my gosh, I'm so stressED (out) that I forgot how to say it in English.
o rany, jestem taka zestresowana, że zapomnałam jak się mówi po angielsku.
commencer à apprendre
oh my gosh, I'm so stressed that I forgot how to speak English.
Mam to na końcu języka.
commencer à apprendre
I have it on the tip of my tongue.
napiwek
commencer à apprendre
tip
Czy zostawiłaś napiwek kelnerowi?
commencer à apprendre
Did you leave a tip for the waiter?
Nic nie przychodzi do głowy.
commencer à apprendre
Nothing comes to mind.
Szczerze, nie mam pojęcia.
commencer à apprendre
To tell you the truth / Honestly, I have no idea.
Nie mam pojęcia.
commencer à apprendre
I have no idea. / I have no clue.
niestety
commencer à apprendre
unfortunately
szkoda
commencer à apprendre
it's a pity
Szkoda, że nie możesz pójść z nami do kina.
commencer à apprendre
It's a pity that you can't go to the cinema with us.
na szczęście
commencer à apprendre
fortunately
możesz wybrać
commencer à apprendre
you can choose
nieodpowiedzialny
commencer à apprendre
IRresponsible
organizować
commencer à apprendre
to organise
kolega z klasy
commencer à apprendre
classmaate
współlokator
commencer à apprendre
flatmate
chór
commencer à apprendre
choir
folkowy zespół
commencer à apprendre
folk band
instrumenty muzyczne
commencer à apprendre
musical intruments
tworzyć
commencer à apprendre
to create
Myślę. Że to będzie dla nich ciekawe.
Myślę. Że to może być dla nich ciekawe.
commencer à apprendre
I think it will be interesting for them.
I think it might be interesting for them.
Jeśli nalegasz, zróbmy to po twojemu.
commencer à apprendre
If you insist, let's do it you way.
ale najpierw
commencer à apprendre
but first
Musimy powiedzieć o tym naszym nauczycielom.
commencer à apprendre
We have to tell our teachers about it.
powiedzieć komuś o czymś
commencer à apprendre
to tell SB about sth
wolontariusz
commencer à apprendre
volunteer
zgłosić się na ochotnika
commencer à apprendre
to volunteer
wolontariat
commencer à apprendre
volunteering / voluntary work
na wykresie
commencer à apprendre
in the chart
w ósmej klasie
commencer à apprendre
in the 8th grade
Jestem w 12 klasie.
commencer à apprendre
I'm in the 12th grade.
12%
commencer à apprendre
12%
duży / mały procent
commencer à apprendre
high/low percentage
przynajmniej rok
commencer à apprendre
at least one year
ale nie więcej niż trzy
commencer à apprendre
but not more than three
kolumna
commencer à apprendre
column
chronić środowisko
commencer à apprendre
to protect THE environment
bezdomne zwierzęta
commencer à apprendre
homeless animals
opiekować się kimś
commencer à apprendre
to look after sb
pracować jako wolontariusz
commencer à apprendre
do voluntary work
Chciałabym to zmienić.
commencer à apprendre
I'd like to change it
Zauważyłam, że wielu uczniów śmieci.
commencer à apprendre
I noticed that many students litter.
współczesny
commencer à apprendre
contemporary

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.