DATY HISTORIA MATURA

5  1    179 fiche    pik111
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
upadek cesarstwa zachodniego
commencer à apprendre
476
odkrycie Ameryki
commencer à apprendre
1492
Zajęcie Konstantynopola przez Turków
commencer à apprendre
1453
Kodeks Justyniana
commencer à apprendre
528
ucieczka Mahometa z Mekki
commencer à apprendre
622
śmierć Mahometa
commencer à apprendre
632
zatrzymanie wojsk arabskich przez Karola Młota pod Poitiers
commencer à apprendre
732
chrzest Chlodwiga
commencer à apprendre
496
powstanie państwa Kościelnego
commencer à apprendre
755
koronacja Karola Wielkiego na Cesarza Rzymskiego
commencer à apprendre
800
Traktat w Verdun
commencer à apprendre
843
umiera ostatni z rodu wschodnich Karolingów, Ludwik Dziecię
commencer à apprendre
911
Koronacja Ottona I na cesarza rzysmkiego
commencer à apprendre
962
Hugon Kapet królem Francji
commencer à apprendre
987
bitwa pod Hastings (Wilhelm rozgramia Harolda)
commencer à apprendre
1066
bitwa na Lechowym Polu (symboliczne zakonczenie najazdów węgierskich)(Otton I pokonał Węgrów)
commencer à apprendre
955
Wielka Karta Swobód
commencer à apprendre
1215
pierwszy parlament angielski
commencer à apprendre
1265
powołanie Stanów Generalnych
commencer à apprendre
1302
synod w Clermont, Ubran II, święta wojna
commencer à apprendre
1095
I krucjata
commencer à apprendre
1096-1099
upadek ostatniej twierdzy krzyżowców Akki
commencer à apprendre
1291
wojna stuletnia
commencer à apprendre
1337-1453
bitwa pod Crecy, klęska Francji
commencer à apprendre
1346
bitwa pod Poitiers, klęska Francji
commencer à apprendre
1356
Joanna D'Arc
commencer à apprendre
1429
wojna dwóch róż
commencer à apprendre
1455-1485
Dictatus Papae
commencer à apprendre
1075
Cesarstwo Łacińskie utworzone z ziem zabranych przez krucjaty
commencer à apprendre
1204-1216
konkondrat Wormacki
commencer à apprendre
1122
niewola awiniońska
1377
commencer à apprendre
1307
schizma zachodnia
1417
commencer à apprendre
1378
śmierć biskupa krakowskiego stanisława
commencer à apprendre
1079
pokój w kaliszu
commencer à apprendre
1343
wielka wojna z krzyżakami zakonczona I pokojem w Toruniu 1409
commencer à apprendre
1411
panowanie Jagiellonów
commencer à apprendre
1386-1572
sobór w konstancji
commencer à apprendre
1414-1418
wynalazek druku
commencer à apprendre
1450
bitwa pod cedynią
commencer à apprendre
972
pokój w Budziszynie, wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś i przyłączenie Grodów Czerwieńskich
commencer à apprendre
1018
synod w clermont
commencer à apprendre
1095
unia personalna w Krewie
commencer à apprendre
1385
unia w Wilnie (z Litwą)
commencer à apprendre
1401
unia w Horodle
commencer à apprendre
1413
bitwa pod warną
commencer à apprendre
1444
bitwa pod Płowcami, Łokietek-krzyżacy
commencer à apprendre
1331
przeniesienie siedziby monarchów Z Krakowa do Warszawy
commencer à apprendre
1596
rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego
commencer à apprendre
1606-1607
pierwsze liberum veto
commencer à apprendre
1652
traktat w Radnot
commencer à apprendre
1656
rokosz Jerzego Lubomirskiego
commencer à apprendre
1665-1666
abdykacja Jana II Kazimierza
commencer à apprendre
1668
zwycięska bitwa morska pod Oliwą nad Szwedami
commencer à apprendre
1627
rozejm w altmarku ze szwedami
commencer à apprendre
1629
klęska pod Ujściem ze szwedami(K. Opaliński)
commencer à apprendre
1655
ugoda w kiejdanach (zerwanie unii z Polską przez J. Radziwiłła
commencer à apprendre
1655
pokój w Oliwie kończący potop szwedzki
commencer à apprendre
1660
zwyciestwo Wielkie Łuki (batory)
commencer à apprendre
1580
wyprawy stefana batorego na rosję
commencer à apprendre
1579-82
rozejmw w dywilinie z Rosja
commencer à apprendre
1619
polsko-kozacka ugoda w Hadziaczu
commencer à apprendre
1658
powstanie chmielnickiego
commencer à apprendre
1648-1654
ugoda w Zborowie z Kozakami
commencer à apprendre
1649
ugoda w Perejesławiu z kozakami(poddanie kozaków zwierzchnictwu cara)
commencer à apprendre
1654
unia personalna polsko-szwedzka
commencer à apprendre
1592-1599
pokój wieczysty z Rosją w Polanowie
commencer à apprendre
1634
traktaty welawsko-bydgoskie, zerwanie zależności lennej Prus Książęcych od Rzecz
commencer à apprendre
1657
zwycięstwo ze szwedami pod Kircholmem Jan Karol Chodkiewicz
commencer à apprendre
1605
rozejm ze szwedami w Sztumskiej Wsi
commencer à apprendre
1635
obrona jasnej góry (o. Augustyn Kordecki)
commencer à apprendre
18.11 - 27.12 1655
wojna o inflanty (Polska, Dania, Rosja, Szwecja)
commencer à apprendre
1553-1570
zdobycie Połocka od rosji (Batory)
commencer à apprendre
1579
zwyciestwo Psków(batory)
commencer à apprendre
1581
rozejm z Rosją w Jamie Zapolskim
commencer à apprendre
1582
dymitriady
commencer à apprendre
1604-1610
zwycięska bitwa pod Kłuszynem, zwycięstwo nad wojskami moskiewskimi (Stanisław Żółkiewski)
commencer à apprendre
1610
pokój w Polanowie z rosja
commencer à apprendre
1634
ugoda w Paresławiu
commencer à apprendre
1654
rozejm w Andruszowie z rosja (zatwierdzenie podzialu ukrainy)
commencer à apprendre
1667
pokój grzymułtowskiego w moskwie
commencer à apprendre
1686
klęski pod Żółtymi Wodami, Korsuniem, Piławcami z kozakami
commencer à apprendre
1648
oblężenie Zbaraża i bitwa pod Zborowem
commencer à apprendre
1649
bitwa pod Beresteczkiem z kozakami+tatarami
commencer à apprendre
1651
bitwa pod cecorą z turkami(kleska) zółkiewski koniecpolski
commencer à apprendre
1620
zwycieska bitwa pod chocimiem(jan karol chodkiewicz)
commencer à apprendre
1621
traktat w Buczaczu z turkami (polska-haracz + brak woj, bracławskiego, kijowskiego, podolskiego)
commencer à apprendre
1672
II bitwa pod Chocimiem (hetman Jan Sobieski) wygrana
commencer à apprendre
1673
święta liga antyturecka(polska, wenecja, austria,p. kościelne, rosja)
commencer à apprendre
1684
II odsiecz wiedeńska(Sobieski)
commencer à apprendre
1683
i odsiecz wiedeńska
commencer à apprendre
1619
pokój w karłowicach (polska odzysk. ukrainę i podole, załamanie potegi tureckiej)
commencer à apprendre
1699
bostońskie picie herbaty
commencer à apprendre
1773
bitwa pod Lexington
commencer à apprendre
1775
Ogłoszenie deklaracji niepodległości USA (T. Jefferson, John Adams, B. Franklin)
commencer à apprendre
4 lipca 1776
zwycięstwo wojk angielskich nad kolonistami pod Satatogą
commencer à apprendre
1777
wygrana przez kolonistów bitwa pod Yorktown
commencer à apprendre
1781
pokój w wersalu miedzy anglią a usa
commencer à apprendre
1783
uchwalenie konstytucji stanów zjednoczonych
commencer à apprendre
1787
akt supremacji henryka VIII
commencer à apprendre
1534
wojny religijne we francji
commencer à apprendre
1562-1598
utworzenie collegium nobilium w Wwie (S. Konarski)
commencer à apprendre
1740
sejm konwokacyjny w asyście wojsk rosyjskich
commencer à apprendre
1764
utworzenie Korpusu Kadetów nazwanego Szkołą Rycerską
commencer à apprendre
1765
powołanie KEN
commencer à apprendre
1773
sejm wielki
commencer à apprendre
1788-1792
konfederacja barska
commencer à apprendre
1768-1772
konfederacja targowicka(bitwa pod zieleńcami i dubienką)
commencer à apprendre
1792
powstanie kościuszkowskie(racławice+, szczekociny-, maciejowice-),
commencer à apprendre
23 marca 1794
uniwesał połaniecki (powst. kościuszk)
commencer à apprendre
7 maja 1794
I koalicja antyfrancuska(pokoj campo formio1799)
commencer à apprendre
1792-1797
Wyprawa Napoleona do Egiptu
commencer à apprendre
1798-1801
II koalicja antyfrancuska(suworow, pokoj w Luneville, pokój w Amiens)
commencer à apprendre
1799-1802
III koalicja antyfrancuska(bitwa m. pod Trafalgarem,H. Nelson, b.p. Austerlitz, pokój w Preszburgu)
commencer à apprendre
1805
IV koalicja antyfrancuska(samosierra1808,b. p Jeną, Auerstadt, pokój w Tylży-Ks. Warsz)
commencer à apprendre
1806-1807
V koalicja antyfrancuska(b.p. Wagram, Schonbrum-pow. ks warsz)
commencer à apprendre
1809
kampania rosyjska Napoleona(b. pBorodino)
commencer à apprendre
1812
VI koalicja antyfrancuska(bitwa narodów pod lipskiem 16-19 paź 1813)
commencer à apprendre
1812-1814
100 dni Napoleona(b. p Waterloo 18 czer)
commencer à apprendre
1815
Wiosna Ludów
commencer à apprendre
1848
wojna secesyjna
commencer à apprendre
1860-1865
proklamacja cesarstwa niemieckiego
commencer à apprendre
1871
powstanie królestwa włoch
commencer à apprendre
1861
republika chin
commencer à apprendre
1911
Związek reński
commencer à apprendre
1806-1813
bitwa pod borodino
commencer à apprendre
1812
pokój w shonbrunn
commencer à apprendre
1809
bitwa narodów pod Lipskiem
commencer à apprendre
1813
napoleon cesarzem
commencer à apprendre
1804-1815
proklamowanie niepodległości Grecji
commencer à apprendre
1822
powstanie dekabrystów w Rosji
commencer à apprendre
1825
rabacja w galicji
commencer à apprendre
1846
edykt mediolański Konstantyn Wielki
commencer à apprendre
313
uwłaszczenie chłopów w królestwie polskim
commencer à apprendre
1864
sobór watykański I
commencer à apprendre
1869
encyklika Rerum nova rum papieża Leona XIII
commencer à apprendre
1891
układ w rapallo
commencer à apprendre
1922
układ w locarno
commencer à apprendre
1925
wojna rosyjsko- japońska
commencer à apprendre
1904-05
traktat wersalski kończący I wojnę
commencer à apprendre
1919
traktat waszyngtoński
commencer à apprendre
1922
bitwy Marna, Tannenberg
commencer à apprendre
1914
bitwa pod Ypres
commencer à apprendre
1915
bitwy Somma, Verdun
commencer à apprendre
1916
jutlandzka bitwa morska
commencer à apprendre
1916
2 wojny bałkańskie
commencer à apprendre
1912,1913
pokój ryski
commencer à apprendre
1920
mała konstytucja
commencer à apprendre
1919
konstytucja marcowa
commencer à apprendre
17 marca 1921
nowela sierpniowa
commencer à apprendre
1926
konstytucja kwietniowa
commencer à apprendre
23 kwietnia 1935
agresja japońska na chiny
commencer à apprendre
1931
proklamacja chińskiej rep radzieckiej
commencer à apprendre
1931
włoski podbój etiopii
commencer à apprendre
1935
wojna domowa w hiszpanii
commencer à apprendre
1936-39
bunt francisco franco w maroku
commencer à apprendre
1936
bitwa nad ebro-kleska republikanow w hiszpanii
commencer à apprendre
lipiec-wrzesień 1938
zajecie nadrenii przez hitlera
commencer à apprendre
1936
anschluss austrii
commencer à apprendre
1938
aneksja czech
commencer à apprendre
1939
aneksja litewskiej kłajpedy
commencer à apprendre
1939
traktat N-Wł (oś Berlin-Rzym)
commencer à apprendre
październik 1936
sojusz N-Jap (pakt antykominternowski)
commencer à apprendre
listopad 1936
akces do traktatu N-Wł Japonii(oś berlin-rzym-tokio)
commencer à apprendre
1940
Łotwa Litwa Estonia w składzie ZSRR
commencer à apprendre
1940
podział Francji
commencer à apprendre
22 czerwca 1940
bitwa o anglię
commencer à apprendre
sierpień-październik 1940
inwazja na bałkany
commencer à apprendre
1940/41
Niemiecka agesja na ZSRR (wielka wojna ojczyźniana)
commencer à apprendre
Niemiecka agesja na ZSRR (Wielka Wojna ojczyźniana)
bitwa o Midway
commencer à apprendre
3-6 czerwca 1942
Lądowanie na Sycylii
commencer à apprendre
1943
wyzwalanie włoch
commencer à apprendre
1944/45
zdobycie Monte Cassino przez 2 Korpus Polski Andersa
commencer à apprendre
maj 1944
Atak na Pearl Harbour
commencer à apprendre
7 grudnia 1941
Lend Lease Act
commencer à apprendre
1941
Karta Atlantycka
commencer à apprendre
1941
konferencja waszyngtońska
commencer à apprendre
1942
konferencja jałtańska
commencer à apprendre
1945
konferencja poczdamska
commencer à apprendre
1945
bitwa nad Bzurą
commencer à apprendre
wrzesień 1939

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.