czasowniki nieregularne

 0    109 fiche    olajezewska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
jeść
odmiana czasownika
commencer à apprendre
eat ate eaten
kupować
odmiana czasownika
commencer à apprendre
buy bought bought
powstawać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
arise - arose - arisen
budzić się
odmiana czasownika
commencer à apprendre
awake - awoke - awoken
być
odmiana czasownika
commencer à apprendre
be - was (were) - been
nosić, znosić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
bear - bore - borne
zostawać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
become - became - become
zaczynać się
odmiana czasownika
commencer à apprendre
begin - began - begun
pochylić się, zgiąć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
bend - bent - bent
gryźć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
bite - bit - bitten
krwawić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
bleed - bled - bled
dmuchać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
blow - blew - blown
łamać, tłuc, zepsuć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
break - broke - broken
przynosić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
bring - brought - brought
budować
odmiana czasownika
commencer à apprendre
build - built - built
palić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
burn - burnt - burnt
łapać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
catch - caught - caught
wybierać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
choose - chose - chosen
przychodzić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
come - came - come
kosztować
odmiana czasownika
commencer à apprendre
cost - cost - cost
ciąć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
cut - cut - cut
kierować
odmiana czasownika
commencer à apprendre
drive - drove - driven
upaść
odmiana czasownika
commencer à apprendre
fall - fell - fallen
karmić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
feed - fed - fed
czuć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
feel - felt - felt
walczyć, kłócić się
odmiana czasownika
commencer à apprendre
fight - fought - fought
znaleźć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
find - found - found
pasować
odmiana czasownika
commencer à apprendre
fit - fit - fit
latać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
fly - flew - flown
zakazać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
forbid - forbade - forbidden
zapominać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
forget - forgot - forgotten
wybaczać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
forgive - forgave - forgiven
zamarzać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
freeze - froze - frozen
dostać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
get - got - got
dawać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
give - gave - given
iść
odmiana czasownika
commencer à apprendre
go - went - gone
rosnąć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
grow - grew - grown
powiesić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
hang - hung - hung
mieć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
have - had - had
słyszeć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
hear - heard - heard
schować
odmiana czasownika
commencer à apprendre
hide - hid - hidden
uderzać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
hit - hit - hit
trzymać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
hold - held - held
ranić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
hurt - hurt - hurt
zatrzymać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
keep - kept - kept
wiedzieć, znać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
know - knew - known
kłaść
odmiana czasownika
commencer à apprendre
lay - laid - laid
prowadzić do czegoś
odmiana czasownika
commencer à apprendre
lead - led - led
uczyć się
odmiana czasownika
commencer à apprendre
learn - learnt (learned) - learnt (learned)
zostawiać, wyjść, wyjechać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
leave - left - left
pożyczać (coś komuś)
odmiana czasownika
commencer à apprendre
lend - lent - lent
pozwolić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
let - let - let
leżeć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
lie - lay - lain
gubić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
lose - lost - lost
robić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
make - made - made
znaczyć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
mean - meant - meant
spotkać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
meet - met - met
płacić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
pay - paid - paid
udowadniać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
prove - proved - proved/proven (US)
kłaść
odmiana czasownika
commencer à apprendre
put - put - put
zrezygnować
odmiana czasownika
commencer à apprendre
quit - quit - quit
czytać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
read - read - read
jeździć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
ride - rode - ridden
dzwonić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
ring - rang - rung
biec
odmiana czasownika
commencer à apprendre
run - ran - run
widzieć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
see - saw - seen
szukać, zabiegać o coś
odmiana czasownika
commencer à apprendre
seek - sought - sought
sprzedawać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
sell - sold - sold
wysyłać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
send - sent - sent
nastawić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
set - set - set
trząść
odmiana czasownika
commencer à apprendre
shake - shook - shaken
świecić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
shine - shone - shone
strzelać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
shoot - shot - shot
pokazywać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
show - showed - shown
zamykać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
shut - shut - shut
śpiewać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
sing - sang - sung
siadać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
sit - sat - sat
spać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
sleep - slept - slept
mówić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
spend - spent - spent
dzielić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
split - split - split
stać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
stand - stood - stood
kraść
odmiana czasownika
commencer à apprendre
steal - stole - stolen
uderzać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
strike - struck - struck
dążyć do czegoś
odmiana czasownika
commencer à apprendre
strive - strove - striven
pływać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
swim - swam - swum
brać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
take - took - taken
nauczać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
teach - taught - taught
opowiadać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
tell - told - told
myśleć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
think - thought - thought
rzucać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
throw - threw - thrown
nosić
odmiana czasownika
commencer à apprendre
wear - wore - worn
wygrać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
win - won - won
pisać
odmiana czasownika
commencer à apprendre
write - wrote - written
rysować, szkicować
odmiana czasownika
commencer à apprendre
draw - drew - drawn
Czas przeszły prosty opisuje wydarzenia z przeszłości, nie ma związku z chwilą obecną. Zdanie = podmiot + II forma czasownika
commencer à apprendre
Past Simple
Jeżeli czasownik kończy się na literę -y po spółgłosce (np. -dy, -ry), przed dodaniem końcówki y zamieniamy na i.
commencer à apprendre
Past Simple y
study-studied
Jeżeli czasownik składa się z jednej sylaby, a na końcu ma spółgłoskę +samogłoskę + spółgłoskę, podwajamy ostatnią spółgłoskę.(wyjątek: w i x)
commencer à apprendre
Past Simple one syllab
stop-stopped
Jeżeli czasownik ma dwie sylaby i druga sylaba jest akcentowana, a na końcu jest spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.
commencer à apprendre
Past Simple two syllabs
prefer-preferred
pojawia się pomocniczy operator - did. Dobra wiadomość: pytanie tworzymy wstawiając did przed podmiot zdania a czasownik... wraca do pierwszej formy!
commencer à apprendre
Past Simple question
Did he speak to Molly yesterday?
w pytaniach o podmiot nie używamy operatora, a czasownik występuje w II formie.
commencer à apprendre
Past Simple questions about the subject (who, what, how many)
Who told you about it? What happened?
Czasownik to be (was w 1 i 3 os. l. poj. i were dla pozostałych) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem. Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.
commencer à apprendre
Past Simple - questions with "to be"
Were you at school yesterday?
Tutaj także używamy operatora did w połączeniu z not a czasownik wraca do I formy
commencer à apprendre
Past Simple -negation
We didn't go to the cinema yesterday.
bez operatora
commencer à apprendre
Past Simple - negation with to be
I wasn't in France last summer. They weren't thirsty.
używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana) która ma wpływ na teraźniejszość, stan, który trwa do chwili obecnej, czynność, która dopiero się zakończyła
Czas Present Perfect składa się z następujących elementów: podmiot+have/has+III forma czasownika
commencer à apprendre
Present Perfect
Aby utworzyć pytanie wystarczy zamienić ze sobą miejscami podmiot zdania i operator.
commencer à apprendre
Present Perfect - question
Have you ever been to France? What has she done with her hair?
Przeczenie tworzymy łącząc operator ze słówkiem not
commencer à apprendre
Present Perfect - negation
I haven't taken your book. She hasn't eaten anything.
Zgodnie z zasadą pojedynczego przeczenia w zdaniu, jeśli użyjemy słówka never nie możemy już dodawać not do operatora
commencer à apprendre
Present Perfect + never
We have never been to Italy.
rozumieć
odmiana czasownika
commencer à apprendre
understand -understood -understood

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.