Company Strategies

 0    54 fiche    olamuszalska
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
dotyczy
commencer à apprendre
involves
wyjątkowo, szczególne
commencer à apprendre
uniquely
związane z opłatą, naliczaniem
commencer à apprendre
associated with charging
ceny wyższe od nominalnych, przeciętnych
commencer à apprendre
premium prices
odzwierciedlać,
commencer à apprendre
reflect
cechy, wartości dodane dla zwiększenia atrakcyjności oferty
commencer à apprendre
extra value-added features
zróżnicowanie, różnorodność
commencer à apprendre
differetiation
obejmować, uwzględniać
commencer à apprendre
cover
preferowac produkt
commencer à apprendre
prefer the product over other
produkty mniej zróżnicowane
commencer à apprendre
less differentiated products
przywództwo w zakresie kosztów
commencer à apprendre
cost leadership
cel
commencer à apprendre
objective
przywództwo kosztowe
commencer à apprendre
cost leadership
osiągnięte ceny sprzedaży
commencer à apprendre
achieved selling price
conajmniej
commencer à apprendre
at least
nacisk na minimalizację kosztów
commencer à apprendre
emphasis on minimizing costs
równać się, równorzędny
commencer à apprendre
equal
średnie ceny rynkowe
commencer à apprendre
average market prices
związane z
commencer à apprendre
related, associated
duże firmy, przedsiębiorstwa na szeroka skalę
commencer à apprendre
large-scale businesses
stosunkowo, względnie
commencer à apprendre
relatively
doskonale akceptowalne
commencer à apprendre
perfectly acceptable
dla większości klientów
commencer à apprendre
to the majority of customers
dawać zniżkę, dyskontować
commencer à apprendre
discount
zwiększać sprzedaż, maksymalizować
commencer à apprendre
increase sales, maximize sales
szczególnie, w szczególności
commencer à apprendre
particularly
znaczące korzyści kosztowe
commencer à apprendre
significant cost advantages
konkurencja, konkurent
commencer à apprendre
competition, competitor
lider rynku
commencer à apprendre
market leader
szukać, poszukiwac
commencer à apprendre
seek
szukaja, dążą do znaczacego udzialu w rynku
commencer à apprendre
seeks substantial market share
udzial w rynku
commencer à apprendre
market share
szeroko rozwinięta dystrybucja
commencer à apprendre
extensive distribution arrangements with retailers
sprzedawca detaliczny
commencer à apprendre
retailer
nowe modele biznesowe
commencer à apprendre
new business models
chociaż
commencer à apprendre
although
przewaga
commencer à apprendre
advantage
bywa
commencer à apprendre
tend
ostrze
commencer à apprendre
cutting edge
podstawowa zasada
commencer à apprendre
fundamental principle
rozszerzać się, rozwijać się
commencer à apprendre
to expand
szukanie nowych przydatności, zastosowań
commencer à apprendre
finding new uses
celowanie w jednego lub wiecej konkurentów
commencer à apprendre
targeting one or more competitors
chronic istniejący udział w rynku
commencer à apprendre
protect existing market share
polepszanie
commencer à apprendre
improving
skuteczność dystrybucji
commencer à apprendre
distribution effectiveness
redukcja kosztów
commencer à apprendre
reducing costs
strategia rzucającego wyzwania
commencer à apprendre
market challenger strategy
cel
commencer à apprendre
aim
zdobyć
commencer à apprendre
gain
osiągać
commencer à apprendre
achieve
podatny
commencer à apprendre
susceptible
podatny, wrażliwy
commencer à apprendre
vulnerable
powód, uzasadnienie
commencer à apprendre
rationale

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.