Companion Unit 4 Advanced C1

 0    141 fiche    danceworld
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
straż sąsiedzka
commencer à apprendre
neighbourhood crime watch
susza
commencer à apprendre
drought
włamanie do domu lub mieszkania
commencer à apprendre
housebreaking
schronisko, noclegownia
commencer à apprendre
shelter
wagary
commencer à apprendre
truancy
zwolnić z pracy
commencer à apprendre
lay off
naruszenie prywatności
commencer à apprendre
invasion of privacy
surowy, ostry, bezlitosny
commencer à apprendre
harsh
przekwalifikować (się)
commencer à apprendre
retrain
naglący, palący (o problemie)
commencer à apprendre
pressing
władze lokalne
commencer à apprendre
local authorities
równość
commencer à apprendre
equality
miara, wskaźnik, oznaka
commencer à apprendre
measure
nadzorować, monitorować
commencer à apprendre
monitor
mieć kogoś lub coś na oku
commencer à apprendre
keep an eye on sth/sb
anonimowość
commencer à apprendre
anonymity
chuligan
commencer à apprendre
hooligan
tablica rejestracyjna
commencer à apprendre
number plate
baza danych
commencer à apprendre
database
dozór, inwigilacja
commencer à apprendre
surveillance
rozpoznawanie rysów twarzy
commencer à apprendre
face recognition
oprogramowanie
commencer à apprendre
software
zaawansowany system zbierania informacji o ruchu drogowym (...)
commencer à apprendre
trafficmaster
gęsto zaludniony
commencer à apprendre
densely populated
wyśledzić, wytropić
commencer à apprendre
trace
wcześniej ustalony
commencer à apprendre
pre-determined
wirtualny
commencer à apprendre
virtual
(o kotarze, zasłonie) rozchylać się
commencer à apprendre
twitch
śledzić, tropić
commencer à apprendre
track
rozporządzenie, przepis
commencer à apprendre
regulation
śledczy
commencer à apprendre
investigatory
ustawa
commencer à apprendre
act
niedostrzegalnie, niewidocznie
commencer à apprendre
invisibly
miasto lub dzielnica posiadająca samorząd lokalny
commencer à apprendre
borough
prawdopodobny
commencer à apprendre
probable
ważny, przekonywający, uzasadniony
commencer à apprendre
valid
rosnąc, zwiększać się
commencer à apprendre
boom
uważnie przeglądać (np. materiały)
commencer à apprendre
scan
materiał zarejestrowany przez kamerę
commencer à apprendre
camera feed
zadeklarować, ogłosić
commencer à apprendre
declare
zainstalować, zamontować
commencer à apprendre
mount
przyznać licencję, zezwolić
commencer à apprendre
license
zachować
commencer à apprendre
retain
publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością
commencer à apprendre
plc (public limited company)
droga krajowa
commencer à apprendre
trunk road
cyfra
commencer à apprendre
digit
trasnmitować
commencer à apprendre
transmit
pozostałość, reszta
commencer à apprendre
remainder
częściowy
commencer à apprendre
partial
mierzyć, kalkulować
commencer à apprendre
gauge
sprawdzić, porównać z już sprawdzonymi informacjami
commencer à apprendre
cross reference
uzyskać dostęp do komputera, zalogować się
commencer à apprendre
log on
wskaźnik mocy sygnału (w telefonie komórkowym)
commencer à apprendre
call strength indicator
topografia
commencer à apprendre
topography
przeciążenie sieci w danym rejonie
commencer à apprendre
cell congestion
dalej, daleko (idm)
commencer à apprendre
further/farther/far afield
trzymać rękę na pulsie, kontrolować (idm)
commencer à apprendre
keep (close) tabs on sb
oszustwo
commencer à apprendre
fraud
projekt ustawy
commencer à apprendre
bill
udzielić, przyznać
commencer à apprendre
grant
Izba Lordów
commencer à apprendre
the House of Lords
fundacja
commencer à apprendre
foundation
przeszukanie (dużej ilości podobnych materiałów)
commencer à apprendre
trawl
ekspansywny
commencer à apprendre
invasive
zdolność
commencer à apprendre
capacity
wiceprezydent, wiceprezes
commencer à apprendre
deputy
bić się, tarmosić
commencer à apprendre
scuffle
poddać pod dyskusję
commencer à apprendre
moot
zabronić, zakazać
commencer à apprendre
forbid
kwitnąć, prosperować
commencer à apprendre
flourish
natrętny, narzucający się
commencer à apprendre
intrusive
sprzeniewierzenie, defraudacja
commencer à apprendre
embezzlement
nieuważne przechodzenie przez ulicę
commencer à apprendre
jaywalking
zabójstwo
commencer à apprendre
manslaughter
wandalizm
commencer à apprendre
vandalism
śmiecić, zaśmiecać
commencer à apprendre
litter
nieumyślnie
commencer à apprendre
unintentionally
zniesławienie
commencer à apprendre
slander
wałęsać się, szwendać
commencer à apprendre
loiter
umyślnie, celowo
commencer à apprendre
with intent
napaść kogoś w celach rabunkowych
commencer à apprendre
mug
zniesławić na piśmie
commencer à apprendre
libel
wedrzeć się, wkroczyć na czyjś teren bez pozwolenia
commencer à apprendre
trespass on sth
pomoc prawna
commencer à apprendre
legal aid
świadek
commencer à apprendre
witness
prokurator, oskarżyciel
commencer à apprendre
prosecutor
policjant, dzielnicowy
commencer à apprendre
constable
kurator sądowy
commencer à apprendre
probation officer
w Wielkiej Brytanii adwokat uprawniony do występowania przed sądem niższej instancji
commencer à apprendre
solicitor
w Wielkiej Brytanii adwokat uprawniony do występowania przed sądem wyższej instancji
commencer à apprendre
barrister
sędzia pokoju
commencer à apprendre
Justice of the Peace
(sędzia) przysięgły
commencer à apprendre
juror
anulowanie, unieważnienie
commencer à apprendre
revocation
zawieszenie wykonania wyroku
commencer à apprendre
probation
zwolnienie warunkowe
commencer à apprendre
parole
kara śmierci
commencer à apprendre
capital punishment
prace społeczne
commencer à apprendre
community service
nieletni, niepełnoletni
commencer à apprendre
minor
uprzedni, wcześniejszy
commencer à apprendre
prior
narzucać, nakładać
commencer à apprendre
impose
skazać
commencer à apprendre
sentence sb to sth
więzień
commencer à apprendre
inmate
ograniczyć
commencer à apprendre
restrict
prawo (do czegoś)
commencer à apprendre
right
uwięzić, zamknąć w więzieniu
commencer à apprendre
imprison
dożywotnio
commencer à apprendre
for life
wywodzić się, brać początek
commencer à apprendre
orginate
poza zasięgiem wzroku
commencer à apprendre
out of sight
hasło przewodnie
commencer à apprendre
mission statement
zobowiązany, oddany jakiejś sprawie
commencer à apprendre
committed to sth
czołowy
commencer à apprendre
leading
ochrona
commencer à apprendre
conservation
eliminowanie, stopniowe wycofywanie
commencer à apprendre
phasing out
humanitarny
commencer à apprendre
humanitarian
w obcych krajach
commencer à apprendre
overseas
następstwa
commencer à apprendre
aftermatch
brak, niedobór, niedostatek
commencer à apprendre
scarcity
rzadkość
commencer à apprendre
rarity
uciec, wyrwać się
commencer à apprendre
break out of
zdecydowanie wystąpić za czymś lub przeciwko
commencer à apprendre
make/take a stand on/against
zadośćuczynić, wynagrodzić
commencer à apprendre
make amends
wykonać swoją część pracy
commencer à apprendre
do one's bit
zatwierdzić przepis
commencer à apprendre
pass a law
odsiadywać wyrok
commencer à apprendre
do/serve time
doręczyć komuś dokument
commencer à apprendre
serve sb with (a legal document)
przyznać się lub nie przyznać się do winy w sądzie
commencer à apprendre
plead
uzgodnić wyrok
commencer à apprendre
reach a verdict
pokryć rachunek (idm)
commencer à apprendre
foot the bill
na marginesie społeczeństwa (idm)
commencer à apprendre
on the fringes of society
samemu wymierzyć sprawiedliwość (idm)
commencer à apprendre
take the law into one's own hands
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu (idm)
commencer à apprendre
kill two birds with one stone
zdać się na łaskę sądu (idm)
commencer à apprendre
throw oneself on the mercy of the court
przezwyciężyć konflikt pokoleń (idm)
commencer à apprendre
bridge the generation gap
prawo dżungli (idm)
commencer à apprendre
the law of the jungle
wziąć pieniądze od jednej osoby, aby spłacić dług u drugiej (idm)
commencer à apprendre
rob Peter to pay Paul
zarobić szybko ogromną ilość pieniędzy (idm)
commencer à apprendre
make a killing
najpierw należy pomyśleć o najbliższych, a dopiero potem pomagać innycm (idm)
commencer à apprendre
charity begins at home
chwalić się czymś
commencer à apprendre
boast about sth
zniszczyć, spustoszyć
commencer à apprendre
devastate
centralnie położone dzielnice miast zamieszkane przez biedotę
commencer à apprendre
inner city
przeważać, dominować
commencer à apprendre
preavil

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.