Closing/Ending the meeting

 0    13 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Thanks very much. Any questions?
commencer à apprendre
Bardzo dziękuję. (Czy) są jakieś pytania?
Good. Let's call it a day.
commencer à apprendre
A więc, zamykam zebranie /spotkanie/posiedzenie.
That's all for today. Thank you, ladies and gentlemen
commencer à apprendre
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu.
That's it, then. I think we've covered everything
commencer à apprendre
To w takim razie koniec. Sądzę, że omówiliśmy wszystko/poruszyliśmy wszystkie zagadnienia/wyczerpaliśmy porządek zebrania.
The next meeting will be on May 15 2015.
commencer à apprendre
Następne zebranie odbędzie się 15 maja 2015 r.
I'd like to thank Dr Wagner for taking part.
commencer à apprendre
Chciałbym podziękować doktorowi Wagnerowi za uczestnictwo.
I'd like to thank Prof. Pinkerton for coming over from Edinburgh.
commencer à apprendre
Chciałbym podziękować za przybycie profesorowi Pinkertonowi z Edynburga.
Thanks for your participation.
commencer à apprendre
Dziękuję za uczestnictwo.
Thank you gentlemen.
commencer à apprendre
Dziękuję panom.
Well, that's it. Thank you, ladies and gentlemen.
commencer à apprendre
No cóż. To (byłoby) wszystko. Dziękuję państwu.
I would like to thank you again for a fine/ friendly atmosphere of the conference, valuable comments and fruitful discussions.
commencer à apprendre
Jeszcze raz dziękuję za świetną/przyjazną atmosferę konferencji, cenne uwagi i owocne dyskusje.
I declare the meeting closed.
commencer à apprendre
Uważam zebranie za zamknięte./Zamykam zebranie.
The next meeting will be held on 7 June, at 9. a.m.
commencer à apprendre
Następne zebranie odbędzie się 7 czerwca, o (godzinie) 9 rano.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.