CITI code of conduct

 0    21 fiche    darekkrysztof
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
stosować się do
commencer à apprendre
adhere to, follow to
UE jest ważną zainteresowaną stroną w połowach dalekomorskich
commencer à apprendre
The EU is an important stakeholder in the deep-sea fishing
narażać na niebezpieczeństwo
commencer à apprendre
to jeopardize
zgodność, zgoda
commencer à apprendre
accordance
udziałowiec
commencer à apprendre
stockholder, shareholder
rozważnie, roztropnie
commencer à apprendre
prudently
postępowanie, obejście
commencer à apprendre
conduct
naruszać
commencer à apprendre
to controvene
prawdziwy, autentyczny, istotny
commencer à apprendre
real, authentic, essential, genuine
potwierdzenie odbioru, przyjęcia
commencer à apprendre
acknowledgement
zrównoważony, trwały
commencer à apprendre
balanced, sustainable
rozmiar, wielkość, rozciągłość
commencer à apprendre
size, magnitude, extent
wyłączenie, zwolnienie
commencer à apprendre
exemption
stosowanie się, podporządkowanie się
commencer à apprendre
compliance
liczyć na, opierać się
commencer à apprendre
count on, rely on
kontrola, nadzór
commencer à apprendre
control, supervision
ujawnienie, odsłonięcie
commencer à apprendre
disclosure, unveiling
uzyskać, otrzymać, nabyć
commencer à apprendre
obtain, receive
dokładny, trafny
commencer à apprendre
precise, accurate
odzwierciedlenie
commencer à apprendre
reflection
pracowitość, gorliwość
commencer à apprendre
diligence

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.