chemia organiczna - węglowodory

 0    11 fiche    magda2131234
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Homologi
commencer à apprendre
to związki które różnią się CH2 lub jej wielokrotnością
ciecze
commencer à apprendre
związki zawierające od C5 do C15
gazy
commencer à apprendre
związki zawierające od C1 do C4
ciała stałe
commencer à apprendre
związki zawerające więcej niż C15
izomary
commencer à apprendre
związki o takim samym wzorze sumarycznym, różniące się między sobą budową przestrzenną
Alkeny
commencer à apprendre
związki zawierające jedno wiązanie podwójne między atomami węgla
Regula Markownikowa
commencer à apprendre
w reakcji addycjii cząsteczek nie symetrycznych (HCL, HBr, HJ, H2O) atom wodoru do tych cząsteczek przyłączy się do atomu węgla który związany jest z większą ilością atomów wodoru (bierzemy atomy węgla między którymi zachodzą wiązania podwójne)
Alkiny
commencer à apprendre
węglowodory nienasycone zawierające jedno potrójne wiązanie między atomami węgla
spalanie całkowite
commencer à apprendre
CO2
niecałkowite
commencer à apprendre
CO lub C
polega na przyłączeniu się cząsteczek (fluorowców, fluorowodorowców) w wyniku czego cała cząsteczka jest przyłączona do cząsteczki węglowodoru a jedno z wiązań podwójnych rozrywa się
commencer à apprendre
Reakcja Addycji

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.