chapter 47-1

 0    33 fiche    dawwoz
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Jeśli nienawidzisz fast food, przypuszczam, że lunch w Burger Kingu jest nie do zaakceptowania.
commencer à apprendre
If you hate fast food, I guess lunch at Burger King's is out of the question.
coś jest bardzo prawdopodobne, dobra opcja.
commencer à apprendre
It's on the cards.
Co myślisz o pójściu do Indyjskiej restauracji. (użyj innej konstrukcji niż what do you think).
commencer à apprendre
How about going to Indian restaurant?
Co myślisz o amerykańskiej restauracji? (zdanie z would you).
commencer à apprendre
Would you consider the American restaurant?
plan podróży
commencer à apprendre
itinerary
wędrowny
commencer à apprendre
itinerant
Co robisz w sobotę? Gram w tenisa z Jane.
commencer à apprendre
What are you doing on Saturday? I'm playing tennis with Jane.
Spotkajmy się na drinka dziś wieczór. Kończę pracę dziś wcześnie.
commencer à apprendre
Let's meet for a drink this afternoon. I'm finishing work early today.
Zamierzamy oglądać telewizję dziś w nocy.
commencer à apprendre
We are going to watch TV tonight.
Zostawiłeś włączone światło. Wyłączę je.
commencer à apprendre
You've left the light on. I'll turn it off.
Nie czuje się (bardzo) dobrze. Myślę, że zostanę dziś wieczór (w domu).
commencer à apprendre
I don't feel very well. I think I'll stay in this evening.
Mój brat uważa, że zwolni się z pracy w przyszłym roku.
commencer à apprendre
My brother thinks he'll quit his job next year.
Jeśli jesteś wciąż głodny, przygotuję tobie kanapkę. (SYN: prepare).
commencer à apprendre
If you're still hungry. I'll fix you a sandwich.
Ta torba na zakupy wygląda ciężko. Pomogę tobie z nią.
commencer à apprendre
That shopping bag looks heavy. I'll help you with it.
Obiecuję, że przywiozę Tobie pamiątkę z Tajlandii.
commencer à apprendre
I promise I'll bring you a souvenir from Thailand.
Ona obiecuje, że będzie mieć gotowy raport do południa.
commencer à apprendre
She promises she'll have the report ready by noon.
spokój (SYN: peace)
commencer à apprendre
tranquillity
środek uspokajający
commencer à apprendre
tranquillizer
nie rozśmieszaj mnie.
commencer à apprendre
Don't make me laugh.
park rozrywki
commencer à apprendre
theme park
cisza i spokój
commencer à apprendre
peace and quiet
podobać się (SYN: like)
commencer à apprendre
to appeal to
To do mnie nie przemawia.
commencer à apprendre
It doesn't appeal to me.
dochodzić do wniosku, że
commencer à apprendre
to come to the conclusion
I conclude that
commencer à apprendre
wnioskuję, że
jechać nad morze
commencer à apprendre
to go to the seaside.
Nie wiem. Ach, wiem!
commencer à apprendre
I don't know. Oh, I've got it.
środek na komary
commencer à apprendre
mosqito repellent
kurort nadmorski
commencer à apprendre
seaside resort
wyczieczka
commencer à apprendre
an excursion
popłynąć w rejs dookoła wyspy
commencer à apprendre
to go on a cruise around the island
przelot samolotem (w wykupionej wycieczce)
commencer à apprendre
an airfare
wycieczka z biura podróży
commencer à apprendre
a package tour

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.