Business English 9-10

 0    429 fiche    aniagsm
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
znaleźć się w centrum uwagi
commencer à apprendre
to take centre stage
przychodzić na myśl, do głowy
commencer à apprendre
to spring to mind
uprawiać hazard
commencer à apprendre
to gamble
blichtr, szyk
commencer à apprendre
glitz
by wspomnieć tylko o kilku
commencer à apprendre
to name but a few
jesli chodzi o X, mówiąc o X
commencer à apprendre
when it comes to X
szanujący się
commencer à apprendre
self-respecting
zasiać strach w czyimś sercu
commencer à apprendre
to strike fear into sb`s heart
satyra
commencer à apprendre
satire
zacofany, niedorozwinięty, słabo rozwinięty
commencer à apprendre
underdeveloped
bez wątpienia
commencer à apprendre
no doubt
X dla bystrzaków
commencer à apprendre
X for dummies
rozrywka
commencer à apprendre
pastime
sad
commencer à apprendre
orchard
złapać kogoś na gorącym uczynku
commencer à apprendre
to catch sb red-handed
przestrzegający prawa, praworządny
commencer à apprendre
law-abiding
ulepszać coś, poprawiać
commencer à apprendre
to enhance sth
urodzaj, zbiór
commencer à apprendre
harvest
przeciek/wyciek danych
commencer à apprendre
data leak
zdobyć świat szturmem
commencer à apprendre
to take the world by storm
ujawnić coś
commencer à apprendre
to disclose sth
być niczym innym jak X
commencer à apprendre
to be nothing short of X
wstrząsający, epokowy
commencer à apprendre
earth-shattering
wstrząsnąc czymś
commencer à apprendre
to rock sth
wsławić się jako X, dać sie poznać jako X
commencer à apprendre
to come to be known as X
podmiot gospodarczy/osoba prawna
commencer à apprendre
entity
opublikowac artykuł/historię
commencer à apprendre
to break the story
tajny, o którym sie nie mówi głośno
commencer à apprendre
hush-hush
oczustwo
commencer à apprendre
fraud
ktoś kto uszczęśliwia innych na siłę
commencer à apprendre
do-gooder
przedstawić coś, ukazywać
commencer à apprendre
to showcase sth
panoszyć się, szerzyć w niekontrolowanym tempie
commencer à apprendre
to be running rampant
czuć się zobowiązanym do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
to feel compalled to do sth
wydobyć coś na światło dzienne
commencer à apprendre
to bring sth to light
uwaga opinii publicznej
commencer à apprendre
public scrutiny
opisać cos jako sensację
commencer à apprendre
to sensationalise sth
wynosić X ogółem
commencer à apprendre
to total X
wprawiający w osłupienie
commencer à apprendre
mind-boggling
sprawić, że wszyscy zaczną o czymś mówić
commencer à apprendre
to put sth on everyone`s lips
ułatwić coś, pomóc czemuś
commencer à apprendre
to facilitate sth
zasoby, majątek
commencer à apprendre
assets
z grubsza
commencer à apprendre
roughly
pośredniczący
commencer à apprendre
intermediary
zamożny
commencer à apprendre
affluent
bez wysiłku
commencer à apprendre
effortlessly
ograniczenie
commencer à apprendre
constraint
wykroczenie, przestępstwo
commencer à apprendre
wrongdoing
modne słówko/powiedzonko
commencer à apprendre
buzzword
ominąć coś/uchylić się przed czymś
commencer à apprendre
to dodge sth
oskarżyć kogoś o coś
commencer à apprendre
to accuse sb of sth
garść, kilka
commencer à apprendre
handful
obrzucić coś błotem
commencer à apprendre
to drag sth throught the mud
dowód na popełnienie zbrodni, dowód na to że ktoś jest jednoznacznie winny
commencer à apprendre
smoking gun
obciążające dokumenty
commencer à apprendre
paper trail
znaleźć się w opałach
commencer à apprendre
to be in hot water
co przyniesie przyszłość
commencer à apprendre
what the future holds
przed czymś
commencer à apprendre
prior to sth
byc wiernym czemuś, stać przy czymś
commencer à apprendre
to stand by sth
należyta staranność
commencer à apprendre
due diligence
występek, zły uczynek
commencer à apprendre
misdeed
klapki
commencer à apprendre
flip-flops
dostatek czegoś
commencer à apprendre
no shortage of sth
przemaszerowac przez coś/ poradzić sobie z czymś z łatwością
commencer à apprendre
to march through sth
widoczny, jawny
commencer à apprendre
evident
pozytyw
commencer à apprendre
superlative
zatoka
commencer à apprendre
bay
według większości ludzi...
commencer à apprendre
by most accounts
wydobycie, górnictwo
commencer à apprendre
mining
wyprodukować coś
commencer à apprendre
to manufacture sth
otworzyć szampana
commencer à apprendre
to pop champagne
przyczyniac się do czegoś
commencer à apprendre
to contribute to sth
rozgłoś, zła sława
commencer à apprendre
notoriety
niedofinansowany
commencer à apprendre
underfunded
miejski
commencer à apprendre
civic
łapówka
commencer à apprendre
bribe
kolej dojazdowa
commencer à apprendre
commuter rail
tramwaj
commencer à apprendre
tram
chodnik
commencer à apprendre
sidewalk
osiągnąć niebotyczną wysokość
commencer à apprendre
to skyrocket
zasadny, uzasadniony
commencer à apprendre
justified
wywrzeć na coś wpływ
commencer à apprendre
to have an impact on sth
obarczać kogoś czymś
commencer à apprendre
to saddle sb with sth
dług publiczny
commencer à apprendre
public debt
udogodnienia, infrastruktura
commencer à apprendre
facilities
rzadko uzywany, wykorzystywany w niewystarczający sposób
commencer à apprendre
underused
opłacić się
commencer à apprendre
to pay off
ustąpić ze swojego stanowiska
commencer à apprendre
to step down from one`s position
siedziba premiera UK
commencer à apprendre
Numer 10 downing Street
nie hamowac się, nieprzebierać w środkach
commencer à apprendre
to hold nothing back
wyraźny, jednoznaczny
commencer à apprendre
clear-cut
przeprowadzić referendum
commencer à apprendre
to hold a referendum
siegać wstecz X
commencer à apprendre
to go back X
dojśc na szczyt przed kimś, wyprzedzieć kogoś w drodze na szczyt
commencer à apprendre
to beat sb to the top
wyścig o pozycję przywórdcy
commencer à apprendre
leadership race
Minister Spraw Wewnetrznych
commencer à apprendre
Home Secretary
pytanie na ustach wszystkich
commencer à apprendre
a question on everybody`s lips
planować coś zrobić
commencer à apprendre
to be looking to do sth
rozwinąć swoje skrzydła
commencer à apprendre
to spread one`s wings
społeczność
commencer à apprendre
community
zagraniczny
commencer à apprendre
overseas
przed czymś
commencer à apprendre
prior to sth
spełniać swoje marzenia
commencer à apprendre
to follow one`s dream
można smiało założyc, że
commencer à apprendre
it`s safe to assume that
Minister Spraw Zagranicznych
commencer à apprendre
Foreign Secretary
podpisac się pid czymś
commencer à apprendre
to put one`s name to sth
współzawodniczyć o coś
commencer à apprendre
to make a challenge for sth
w obecnych czasach
commencer à apprendre
in this day and age
po dacie przedatności do spożycia
commencer à apprendre
past sell-by date
odwrócić się od czegoś plecami
commencer à apprendre
to turn one`s back on sth
zorientowany na polityke miedzynarodową
commencer à apprendre
outward looking
cały czas, bezustannie
commencer à apprendre
time and time again
wywoływac coś, uruchamiać
commencer à apprendre
to trigger sth
skrajnie prawicowy
commencer à apprendre
far-right
w tej kwestii
commencer à apprendre
on the matter
miec przed sobą widmo X, stwać w obliczu X
commencer à apprendre
to face the prospect of sth
pakt, traktat
commencer à apprendre
treaty
dobrowolnie
commencer à apprendre
voluntarily
uwaga wszystkich zwrócona jest na coś
commencer à apprendre
alll eyes (are) on sth
potoczyć się, pójść (dobrze, źle)
commencer à apprendre
to pan out
ani się obejrzysz, a...
commencer à apprendre
before you know it...
pies tropiący, detektyw
commencer à apprendre
bloodhound
podążac za śladem
commencer à apprendre
to follow the scent
niewychylający się, trzymający się w cieniu/na uboczu
commencer à apprendre
low-profile
równoległy lub podobieństwo
commencer à apprendre
parallel
z domu (o nazwisku panieńskim)
commencer à apprendre
nee
punkt odniesienia
commencer à apprendre
reference point
zmierzać dokądś
commencer à apprendre
to head somewhere
piąć się po szczeblach
commencer à apprendre
to rise through the ranks
zabronic komuś robienia czegoś
commencer à apprendre
to bar sb from doing sth
małżonek
commencer à apprendre
spouse
małżeństwo osób tej samej płci
commencer à apprendre
same-sex marriage
pogląd w jakiejś kwestii
commencer à apprendre
stance on sth
przemoc domowa
commencer à apprendre
domestic violence
narzekać na coś
commencer à apprendre
to complain of sth
wykorzystywać kogoś seksualnie
commencer à apprendre
to abuse sb
trafic na pierwsze strony gazet
commencer à apprendre
to make the headlines
utrzymanie/konserwacja lub alimenty
commencer à apprendre
maintenance
deportować kogoś
commencer à apprendre
to deport sb
baczna kontrola, wnikliwa analiza
commencer à apprendre
scrutiny
państwo inwigilowane
commencer à apprendre
Bid Brother state
ktoś jest o X lat młodszy od kogoś
She is 5years her husband junior
commencer à apprendre
sb is X years sb`s junior
zobligować kogoś do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
to oblige sb to do sth
romans
commencer à apprendre
love affair
porzucic kogoś
commencer à apprendre
to maroon sb
mieć pełne ręce roboty
commencer à apprendre
to have one`s hands full
rozpoznawalny
commencer à apprendre
recognisable
u steru, za sterem
commencer à apprendre
at the reins
wywrzeć na coś wpływ
commencer à apprendre
to make an impact on sth
wyraźny, wiodący
commencer à apprendre
prominent
coś idzie jak po maśle
commencer à apprendre
sth is plain sailing
przyjrzeć się komuś z bliska
commencer à apprendre
to take a closer look
piąć się po szczeblach
commencer à apprendre
to work one`s way up the ladder
nagły zwrot akcji
commencer à apprendre
twist
zareagować zbyt mocno
commencer à apprendre
to overreact
cieszący się niesłabnąca popularnością
commencer à apprendre
ever-popular
coś jest bardziej X niż mogłoby sie wydawać
commencer à apprendre
sth is more X than we are led to belive
obserwator, widz
commencer à apprendre
onlooker
nacisk, presja
commencer à apprendre
pressure
zaryzykować własnym dobrem
commencer à apprendre
to put one`s neck on the line
odważny
commencer à apprendre
bold
dzisiejszy
commencer à apprendre
modern-day
przede wszytskim
commencer à apprendre
first and foremost
w niedalekiej przyszłości, w najbliższym czasie
commencer à apprendre
in the near term
tłumnie gdzieś przybywać
commencer à apprendre
to flock somewhere
ludny
commencer à apprendre
populous
doświadczyć czegoś/ być świadkiem czegoś
commencer à apprendre
to witness sth
kontynentalny
commencer à apprendre
mainland
zagraniczny
commencer à apprendre
overseas
duskretny, skromny
commencer à apprendre
low-key
przetrwac coś, przeżyć, przeczekać coś
commencer à apprendre
to seesth out
ustąpić ze swojego stanowiska
commencer à apprendre
to step down from one`s position
wygasać, kończyć się
commencer à apprendre
to expire
wydać oświadczenie
commencer à apprendre
to put out a statement
faworyt
commencer à apprendre
front runner
stanąć na nogach
commencer à apprendre
to get back on one`s feet
kobieta która do wszystkiego doszla o własnych siłach
commencer à apprendre
self-made woman
podać komus coś na tacy
commencer à apprendre
to hand sb sth on a plate
z domu (o nazwisku panieńskim)
commencer à apprendre
nee
wyrobic sobie renomę jako X
commencer à apprendre
to make a name for oneself as X
azyt przed czymś, schronienie przed czymś
commencer à apprendre
refuge frm sth
w świetle jupiterów, w centrum uwagi
commencer à apprendre
in the limelight
wśród czyichś dokonań, na czimś koncie (o osiągnięciach)
With limited experience under her belt.
commencer à apprendre
under sb`s belt
utalentowany
commencer à apprendre
gifted
zaripostować
commencer à apprendre
to retort
mowa podczas odebrania nagrody
commencer à apprendre
acceptance speech
rozszerzyć działalność
commencer à apprendre
to branch out
dobrze odebrany
commencer à apprendre
well-received
dobrze/żle sobie radzić
commencer à apprendre
to fare well/badly
postawić na coś
commencer à apprendre
to bet on sth
krótko
commencer à apprendre
briefly
odbic się od odna, szybko wrócić do formy
commencer à apprendre
to bounce back
rozszerzenie marki na inne rodzaje produktów
commencer à apprendre
brand stretchning
wyrób dziewiarski, dzianina
commencer à apprendre
knitwear
bielizna damska
commencer à apprendre
lingerie
zajmowac się wieloma rzeczami, łapać kilka srok za ogon
commencer à apprendre
to have many irons in the fire
współpraca
commencer à apprendre
collaboration
popierać coś, opowiadac się za czymś
commencer à apprendre
to stand behind sth
nienastawiony na zysk, nieprzynoszacy dochodu
commencer à apprendre
not-for-profit
niemal pewny
commencer à apprendre
near sure
wzloty I upadki
commencer à apprendre
ups and downs
pusztysty, obfity
commencer à apprendre
voluminous
domowej roboty
commencer à apprendre
home-made
maseczka do twarzy/ twarzowy/zabieg kosmetyczny
commencer à apprendre
facial
policzyc coś na palcach jednej ręki
commencer à apprendre
to count sth on the fingers of one hand
dawno juz nie istnieć
commencer à apprendre
to be long gone
wosk
commencer à apprendre
wax
stale, ciągle
commencer à apprendre
consistently
wynosić przeciętnie/średnio X
commencer à apprendre
to average X
detaliczny/detal
commencer à apprendre
retail
przybory toaletowe
commencer à apprendre
toileitries
odporny na recesję
commencer à apprendre
recession-proof
spadek koniunktury, zastój ekonomiczny
commencer à apprendre
downturn
wygląd, dbanie o wygląd
commencer à apprendre
grooming
przewidywać, prognozować
commencer à apprendre
to project sth
szeroki, rozległy
commencer à apprendre
vast
wachlarz czegoś/ asortyment
commencer à apprendre
array of sth
pochodzić z czegoś, wywodzić się
commencer à apprendre
to originate from sth
bez spłukiwania
commencer à apprendre
leave-in
odżywka
commencer à apprendre
conditioner
świadomosc, wiedza
commencer à apprendre
awareness
peeling, zabieg słuszczający skórę
commencer à apprendre
scrub
przemknąć sie przez coś, prześlizgnąć
commencer à apprendre
to slip through sth
odpływ zlewu
commencer à apprendre
sink drain
zakończyć się czymś
commencer à apprendre
to end up in sth
czarnowidztwo, mroczna perspektywa
commencer à apprendre
doom and gloom
odfiltrować coś, odczyścić
commencer à apprendre
to filter sth out
szara strefa, niezbadany rynek
commencer à apprendre
grey area
w wyniku czegoś
commencer à apprendre
as a consequence of sth
oddechowy
commencer à apprendre
respiratory
dolegliwość
commencer à apprendre
ailment
poronienie
commencer à apprendre
miscarriage
masa urodzeniowa
low-birthweight babies
commencer à apprendre
birthweight
jak dota
commencer à apprendre
thus far
zarobić na szymś pieniądze
commencer à apprendre
to make money off sth
estetyczny/estetyka
commencer à apprendre
aesthetic
przyciąć coś, podstrzyc
commencer à apprendre
to trim sth
matowe wykończenie
commencer à apprendre
matte finish
technologie finansowe
commencer à apprendre
fintech
na czele/przedzie czegoś
commencer à apprendre
at the forefront of sth
potrzeba matka wynalazku
commencer à apprendre
necessity is the mother of invention
czyjeś dziecko/czyjś pomysł
commencer à apprendre
sb`s brainchild
krzewić coś
commencer à apprendre
to nurture sth
należąca do przeszłości, coś co ju znie jest aktualne
commencer à apprendre
a thing of the past
kraj ojczysty
commencer à apprendre
homeland
fabyła, założenie
The basic premise of my decidion was...
commencer à apprendre
premise
w porównaniu z czymś
commencer à apprendre
in comparison with sth
stare sposoby (robienia czegoś)
commencer à apprendre
the old ways
zależny od czegoś
commencer à apprendre
reliant on sth
zaczać z czegoś korzystać co dawniej było niewykorzystywane
commencer à apprendre
to tap into sth
mieć monopol na coś
commencer à apprendre
to hold the monopoly over sth
narzucić coś, wymusić
commencer à apprendre
to impose sth
oszustwo
commencer à apprendre
fraud
duet, dwójka
commencer à apprendre
duo
godny uwagi
commencer à apprendre
notable
określać coś mianem
commencer à apprendre
to refer to sth as sth
zarobić X, osiągnąc X zysku
commencer à apprendre
to make a profit of X
poprzedzający, wymieniony wcześniej
commencer à apprendre
preceding
coś jest nie lada wyczynem
commencer à apprendre
sth is no mean feat
właściciel niewielkiej firmy
commencer à apprendre
small business owner
zagmatwany
commencer à apprendre
confusing
mając X na uwadze, pamiętając o X
commencer à apprendre
with X in mind...
wprowadzić coś na rynek, wdrożyć
commencer à apprendre
to roll sth out
być na najlepszej drodze do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
to be on truck to do sth
przypatrywac się czemuś, sprawdzać coś
This is important to scrutinise the boosk before end of the financial year.
commencer à apprendre
to scrutinise sth
księgi/ księgowość
This is important to scrutinise the boosk before end of the financial year.
commencer à apprendre
the books
obrót
commencer à apprendre
turnover
strata
commencer à apprendre
loss
co miesiąc
commencer à apprendre
on a monthly basis
konkurencyjny
commencer à apprendre
competitive
ostatecznie, w końcu
commencer à apprendre
ultimately
nielubiany przez kogos, będący w niełasce u kogoś
commencer à apprendre
out of favour with sb
przedstwaić, ukazać coś
commencer à apprendre
to portray sth
z pierwszej ręki, z autopsji
commencer à apprendre
first-hand
serdecznie się nienawidzić
commencer à apprendre
there is no love lost between sb
ledwie, tylko
commencer à apprendre
mere
wzmianka
commencer à apprendre
mention
w przeważającej wierze
commencer à apprendre
predominantly
podczas gdy
commencer à apprendre
whereas
świecki
commencer à apprendre
secular
meczet
commencer à apprendre
mosque
pomniejszać coś, zmniejszać
commencer à apprendre
to diminish sth
zjednoczyć się/kogoś
commencer à apprendre
to unite
przejąć (coś po kimś)
commencer à apprendre
to take over
umiarkowany
commencer à apprendre
moderate
mieć na swoim koncie jakies dokonania
commencer à apprendre
to have sth under one`s belt
blahostka, łatwizna
commencer à apprendre
doddle
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
commencer à apprendre
to deter sb from doing sth
chaotyczny, przypadkowy
commencer à apprendre
erratic
bezprawny, zanarchiwizowany
commencer à apprendre
lawless
typowy, powszechny
commencer à apprendre
commonplace
wskaźnik, sygnał
commencer à apprendre
indicator
nabarć apetytu np robiąc coś np. ciężko pracując
commencer à apprendre
to work up an appetite
pobocze
commencer à apprendre
roadside
wystawny, obfity I bardzo smaczny (tylko przed rzeczownikiem/np. Posilek)
slap-op meal
commencer à apprendre
slap- up
napotkać, natknąć się
commencer à apprendre
to encounter
wybrukować coś
cobbled street
commencer à apprendre
to cobble sth
zamknąc coś dla ruchu kołowego
commencer à apprendre
to pedestrianise sth
pożądać czegoś
commencer à apprendre
to crave sth
wyruszyć gdzieś
commencer à apprendre
to head off somewhere
wagoniki kolejki linowej
commencer à apprendre
cable car
nietknięty ludzką ręką
commencer à apprendre
unspoilt
w samym środku, dokładnie pośrodku
commencer à apprendre
bang in the middle
tło, hotyzont
commencer à apprendre
backdrop
jednodniowa wycieczka
commencer à apprendre
day trip
rzut kamieniem od czegoś (o odległości)
commencer à apprendre
a stone`s throw away
dobrze zachowany (tylk przed rzeczownikiem)
commencer à apprendre
well-preserved
wybierac robienie czegoś, optowac za robieniem czegoś
commencer à apprendre
to opt to do sth
mieć zwyczaj coś robić, mieć w zwyczaju robienie czegoś
commencer à apprendre
to have a habit to do sth
światowego dziedzictwa UNESCO
commencer à apprendre
UNESCO World Heritage
olbrzymi, oszałamiający
commencer à apprendre
staggering
wypróbowac coś, przetestować
commencer à apprendre
to give sth a go
porzucić coś, opuścić
commencer à apprendre
to abandon sth
przychodzić na myśl/do głowy
commencer à apprendre
to spring to mind
w porównaniu do roku poprzedniego (tylko przed rzeczownikiem)
commencer à apprendre
year-on-year
przedsiębiorca
commencer à apprendre
sole trader
prowadzic czyjeś księgi/księgowość
commencer à apprendre
to do one`s books
spieniężyć coś, zbić na czymś majątek
commencer à apprendre
to cash in on sth
ubiec kogoś
commencer à apprendre
to steal a march on sb
siły oilicyjne/porządku publicznego
commencer à apprendre
law enforcement
nowożeniec, świeżo po ślubie
commencer à apprendre
newly-wed
uczestnik
commencer à apprendre
attendee
zranic kogoś
commencer à apprendre
to wound sb
tuziny, dziesiątki
commencer à apprendre
dozens
ucieć z miejsca wydarzeń
commencer à apprendre
to flee the scene
pościg autami, pościg na drodze
commencer à apprendre
high-speed chase
odczyftować, odszyfrować
commencer à apprendre
to decipher
śmiertelny
commencer à apprendre
fatal
strzelanina
commencer à apprendre
shoot-out
dowód rzeczowy
commencer à apprendre
piece of evidence
decydujący, rozstrzygający
commencer à apprendre
crucial
wbudowany, osadzony, zagłębiony w czymś
commencer à apprendre
embedded
dojść do sedna/przyczyny czegoś
commencer à apprendre
to get to the bottom of sth
potencjalny, niedoszły (tylko przed rzeczownikime)
would-be killer
commencer à apprendre
would-be
zatrudnic kogoś do czegoś/użyć czychś usług do rozwiązania czegoś
commencer à apprendre
to get sb on the case
nie da rady! Ani mi się waż!
commencer à apprendre
no way, Jose!
posiadać
commencer à apprendre
to possess
tym razem
commencer à apprendre
this time round
tym razem nie zrozum mnie źle/nie daj się zwieść
commencer à apprendre
make no mistake...
ominąc coś/obejść
commencer à apprendre
to bypass sth
pokazać komuś palec (fucka)
commencer à apprendre
to give ab the finger
towarzysze broni
commencer à apprendre
brothers in arms
rozmaity, różnoraki
commencer à apprendre
various
konsekwencja, implikacja
commencer à apprendre
implication
dochować tajemnicy, nie zdradzić sekretów
commencer à apprendre
to keep secrets
przeciek/wyciek danych
commencer à apprendre
leak
nierzadki, dośc częsty
commencer à apprendre
not uncommon
opublikowac artykuł/historię
commencer à apprendre
to run a story
dobrze strzeżony, pod ścisłą kontrolą
commencer à apprendre
closely guarded
ponieść sromotną porażkę
commencer à apprendre
to fail miserably
zmagac się z czymś, borykać, stawic czemuś czoła
commencer à apprendre
to contend with sth
na który nie dziala nakaz sądu/nakaz przeszukania (o mechaniźmnie, organizacji)
commencer à apprendre
warrant-proof
w niepokojący sposób
commencer à apprendre
worryingly
z dala od wścibskich oczu
commencer à apprendre
away from prying eyes
nie na mojej warcie! Po moim trupie!
commencer à apprendre
not on my watch!
gigantyczny (tylko przed rzeczownikiem)
commencer à apprendre
whopping
szum medialny, nagłośnienie w mediach
commencer à apprendre
buzz
analiza wyników/pracownicza
commencer à apprendre
performance review
najwyższy czas, żeby
commencer à apprendre
it`s high time to...
milowymi krokami
commencer à apprendre
by leaps and bounds
myślący przyszłościowo
commencer à apprendre
forward-thinking
odrzucic coś na bok
commencer à apprendre
to cast sth aside
X dawnych czasów
management od yore
commencer à apprendre
X of yore
pilnować kogoś na bieżąco
commencer à apprendre
to keep tabs on sb
jednorodny, spójny
commencer à apprendre
uniform
ocena (pracownika)
commencer à apprendre
appraisal
stopniowo
commencer à apprendre
gradually
wypaść z łask
commencer à apprendre
to fall out of favour
nadawac się, być tak jak trzeba
commencer à apprendre
to cut the mustard
uniwersalny, pasujący dla każdego (pot. Tylko przed rzeczownikiem)
commencer à apprendre
one-size-fits-all
niechący sobie zaszkodzić
commencer à apprendre
to shoot oneself in the foot
myśleć nieszablonowo
commencer à apprendre
to think outside the box
sprawić żeby ktoś coś zrobił, skłonic kogoś do zrobienia czegoś
commencer à apprendre
to prompt sb to do sth
stary jak świat (tylko przed rzeczownikiem)
commencer à apprendre
age-old
wywołać poruszenie, odbić się echem
commencer à apprendre
to make waves
gruntownie coś przerobić, odnowić
commencer à apprendre
to overhaul sth
spęcznieć, nasilić się, powiększyć
commencer à apprendre
to swell
przejąć stery/cugle
commencer à apprendre
to take over the reins
pod czyimś przewodem/kierownictwem
commencer à apprendre
under sb`s watch
pierwsza rzecz, pierwszy punkt harmonogramu
commencer à apprendre
first order od business
dopasowac coś do kogoś
commencer à apprendre
to tailor sth to sb
kompletny, całościowy (tylko przed rzeczownikiem)
The 360-degree approach proved that...
commencer à apprendre
360-degree
szybki, bezzwłoczny
commencer à apprendre
prompt
wybitny, doskonały
commencer à apprendre
superior
zamienić z kimś słowo
commencer à apprendre
to have a quick word with sb
wyznacznik
commencer à apprendre
determinant
chmara czegoś, masa
commencer à apprendre
a host of sth
niemodny, przestarzały
commencer à apprendre
outmoded
spontanicznie
commencer à apprendre
spontaneously
podkreślic coś, położyć na coś nacisk
commencer à apprendre
to emphasise sth
pomylić się
commencer à apprendre
to err
obowiązkowy, obligatoryjny
commencer à apprendre
compulsory
być własciwą drogą dla kogoś/ kierunkiem rozwoju
commencer à apprendre
to be the way to go
korzyść, plus, wartość, zaleta
commencer à apprendre
merit
wymagany, pożądany
commencer à apprendre
desired
poczucie celu w życiu
commencer à apprendre
sense of purpose
chwalić kogoś gdy jest ku temu powód; uznawac czyjeś zasługi
commencer à apprendre
to give credit when credit is due
wdrożyc coś, wprowadzić w życie
commencer à apprendre
to put sth in place
sposób myślenia
commencer à apprendre
school of thought
wypróbowany, sprawdzony
commencer à apprendre
tried and tested
być jak znalazl, byc tym co jest akurat potrzebne
commencer à apprendre
to be just what the doctor ordered
porządany, poszukiwany, bardzo potrzebny
commencer à apprendre
much-needed
oszczędzac kazdy grosz
commencer à apprendre
to watch the pennies
przeciekać komuś przez palce
commencer à apprendre
to fall through someone`s fingers
napchac sobie kieszenie
commencer à apprendre
to line one`s own pockets
coś ma sens, coś jest logiczne
commencer à apprendre
sth adds up
określać kogoś mianem X
commencer à apprendre
to label sb as X
krótko
commencer à apprendre
briefly
powtrzymac kogoś, opanować
commencer à apprendre
to hold sb back
nie być w stanie czekoś zrobić
commencer à apprendre
to be in no position to do sth
zrzutka, zrzuta
commencer à apprendre
whip-round
ten sam X/ dokladnie tego samego X (np. dnia)
commencer à apprendre
the vary same X
ugoda pozasądowa
commencer à apprendre
out-of-courr settlement
oprocentowanie, stopa procentowa
commencer à apprendre
interest
przenieść się do innej pracy
commencer à apprendre
to move job
rozpocząć prace na własny rachunek
commencer à apprendre
to set out on one`s own account
niepokój, obawa
commencer à apprendre
anxiety
dobrze prosperować
commencer à apprendre
to prosper
wola, testament
commencer à apprendre
will
reguła, zasada
commencer à apprendre
principle
wpakować się w tarapaty
commencer à apprendre
to get into a mess
stan konta, saldo
commencer à apprendre
balance
rachinki za media (gaz, prąd, itp.)
commencer à apprendre
utility bill
w odróżnieniu od czegoś
commencer à apprendre
as opposed to
rachiunek zysków I strat
commencer à apprendre
profit and loss account
odwrócić uwagę
commencer à apprendre
to divert attention
protekcjonalny
commencer à apprendre
patronising
przesada, wyolbrzymienie
commencer à apprendre
exaggeration
żenujący, karygodny
commencer à apprendre
shameful
tajny, o którym sie nie mówi głośno
commencer à apprendre
hush-hush

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.