Berezowski, umowy, b

 0    49 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
balance
commencer à apprendre
saldo
bank charges
commencer à apprendre
opłaty bankowe
bank charges/ free of bank charges
commencer à apprendre
opłaty bankowe/ kwota wolna od opłat bankowych, tj. kwota netto
bank’s customary fees
commencer à apprendre
standardowe opłaty i prowizje
banking day
commencer à apprendre
dzień roboczy dla banków
bankruptcy
commencer à apprendre
upadłość, spółki osobowe
base rate, prime rate
commencer à apprendre
stopa bazowa
based on
commencer à apprendre
oparty na
basic remuneration
commencer à apprendre
wynagrodzenie zasadnicze
basis point
commencer à apprendre
punkt bazowy
be at variance with sth.
commencer à apprendre
być sprzecznym z czymś
be in default
commencer à apprendre
być w zwłoce
because of/ by reason of
commencer à apprendre
z powodu
become the co-ownership
commencer à apprendre
Stać się współwłasnością
beneficial owner / beneficial ownership
commencer à apprendre
beneficjent / sprawowanie kontroli za pośrednictwem zarządu powierniczego
beneficiary
commencer à apprendre
osoba uprawniona z tytułu umowy
beneficiary - the seller or ultimate recipient of funds
commencer à apprendre
beneficjent
beneficiary right
commencer à apprendre
uprawnienie z tytułu umowy
benefits
commencer à apprendre
dodatkowe świadczenia
Bill of lading
commencer à apprendre
list przewozowy, konosament
bind upon sb.
commencer à apprendre
wiązać kogoś
binding effect
commencer à apprendre
moc wiążąca
board action
commencer à apprendre
decyzja rady / zarządu, rozpatrzenie porządku obrad
boiler plate
commencer à apprendre
matryca
books
commencer à apprendre
księgi rachunkowe
books and records
commencer à apprendre
księgi rachunkowe spółki m
books of account/ books of records/books of the compant
commencer à apprendre
księgo rachunkowe spółki
books of record and account
commencer à apprendre
księgi rachunkowe spółki
breach
commencer à apprendre
naruszać, naruszenie
breach
commencer à apprendre
naruszenie
business niepol./ business pol.
commencer à apprendre
działalność gospodarcza / podmiot gospodarczy, spółka
business and activities
commencer à apprendre
działalność
business and affairs
commencer à apprendre
sprawy spółki
business day
commencer à apprendre
dzień roboczy
business name/ registered business name
commencer à apprendre
firma spółki
business of
commencer à apprendre
działalność gospodarcza w zakresie
business, trade, occupation
commencer à apprendre
?
businesslike
commencer à apprendre
zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką
but one and the same
commencer à apprendre
wyłącznie jeden i ten sam
by an instrument in writing
commencer à apprendre
w formie pisemnej
by and between, by and among
commencer à apprendre
pomiędzy
by any other means
commencer à apprendre
ani w żaden inny sposób
by implication
commencer à apprendre
?
by means of
commencer à apprendre
za pomocą
by motion
commencer à apprendre
za pomocą wniosku
by or against
commencer à apprendre
przez lub przeciwko
by reason of Act of God
commencer à apprendre
z powodu zdarzeń losowych / działania żywiołów
by reason of= because of
commencer à apprendre
z powodu
by-laws
commencer à apprendre
dokumenty wewnętrzne spółki

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.