Berez, umowy, do v

 0    75 fiche    anglofil
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
take a holiday
commencer à apprendre
wykorzystać urlop
take action
commencer à apprendre
podjąć działanie, przedsięwziąć działanie
take all reasonable endevours
commencer à apprendre
uczynić wszystko, co leży w czyjejś mocy
tangible
commencer à apprendre
materialne
tangible assets
commencer à apprendre
majątek materialny
tangible property, assets
commencer à apprendre
materialne składniki majątku
targeted
commencer à apprendre
skupiony na, skoncentrowany na
taxable
commencer à apprendre
opodatkowany
telecopy, facsimile
commencer à apprendre
faks
temination
commencer à apprendre
wypowiedzenie
term
commencer à apprendre
postanowienie umowy (też)/ czas trwania s-ki, okres umowy
term and termination
commencer à apprendre
termin umowy i warunki wypowiedzenia
term or provision, term and provision,
commencer à apprendre
postanowienie umowy
terminate, termination
commencer à apprendre
wypowiedzieć, wypowiedzenie w umowach o pracę, ustanie, ustać w umowach spółki
termination (+upon termination)
commencer à apprendre
z chwilą wypowiedzenia, w momencie wypowiedzenia,
termination date
commencer à apprendre
termin wypowiedzenia umowy
termination for cause
commencer à apprendre
wypowiedzenie umowy za wskazaniem przyczyny
terms and conditions
commencer à apprendre
warunki
terms and provisions, terms or provisions
commencer à apprendre
postanowienia umowy
terms of payment
commencer à apprendre
warunki płatności
the following descibed
commencer à apprendre
opisany poniżej
the licence granted HEREUNDER
commencer à apprendre
licencja udzielona na mocy niniejszej umowy
the provisions contained HEREAFTER
commencer à apprendre
postanowienia, o których mowa w dalszej części niniejszego dokumentu
theory
commencer à apprendre
prawo, doktryna (z dziedziną prawa w połączniu)
theory of tort
commencer à apprendre
prawo deliktów
thereby ordered
commencer à apprendre
w taki sposób zamówionych
thereupon, thereon, on (on acceptance)
commencer à apprendre
w momencie czegoś, z chwilą (np. akceptacji) – uwaga odnośniki, może odnosić się do rzeczownika kilka linijek wcześniej
third party
commencer à apprendre
strona trzecia
third party beneficiary rights
commencer à apprendre
uprawnienia przysługujące z tytułu umowy osobom trzecim
threatning case
commencer à apprendre
grozi wszczęcie sprawy
tie breaking vote
commencer à apprendre
głos rostrzygający
timely
commencer à apprendre
terminowo
title
commencer à apprendre
tytuł własności
to be equally applicable to
commencer à apprendre
należy w taki sam sposób stosować / odnosić do
to be in default on sth.
commencer à apprendre
niewywiązanie się ze zobowiązania (niedotrzymanie warunków)
to be sold
commencer à apprendre
wystawiony na sprzedaż
to extent reasonably required
commencer à apprendre
w zakresie, jaki zasadnie może okazać się konieczny
to perform services with all due care
commencer à apprendre
świadczyć usługi z należytą starannością
to the contrary
commencer à apprendre
stanowić inaczej
to the extent
commencer à apprendre
w zakresie obejmującym
to the other
commencer à apprendre
wobec siebie
to X’s knowledge
commencer à apprendre
za wiedzą X
tort
commencer à apprendre
prawo deliktów
trade debt
commencer à apprendre
kredyt kupiecki, zadłużenie u dostawców
trade media
commencer à apprendre
media branżowe
trade name
commencer à apprendre
nazwa handlowa
transact business
commencer à apprendre
prowadzić działalność, rozpatrzywać?
transfer
commencer à apprendre
przenieść prawa do ruchomości/ przelać
transferor / transferee
commencer à apprendre
zbywca, sprzedający / nabywca, kupujący
travel cost
commencer à apprendre
koszty podróży służbowych
travel insurance cover
commencer à apprendre
ubezpieczenie podróży służbowych
trial
commencer à apprendre
rozprawa, proces przed sądem
trust
commencer à apprendre
zarząd powierniczy
trustee
commencer à apprendre
powiernik
trustee in bancruptcy
commencer à apprendre
syndyk
UCC –Uniformed Commercial Code
commencer à apprendre
Jednolity Kodeks Handlowy
unanimous
commencer à apprendre
jednogłośny
under
commencer à apprendre
na podstawie, na mocy
under a name / under any name
commencer à apprendre
pod firmą/ pod jakąkolwiek firmą
under the committment / under the facility
commencer à apprendre
na podstawie niniejszej umowy
under the first sentence of this Section 7
commencer à apprendre
w rozumieniu pierwszego zdania niniejszego artykułu 7
understandings
commencer à apprendre
ustalenia, uzgodnienia
undertake
commencer à apprendre
podjąć/ przeprowadzać / dokonać
undrawn
commencer à apprendre
niewybrane
unforceable
commencer à apprendre
niemożliwy do wykonania, niewykonalny
Uniform Customs and Pracice of Documentary Credit of International Chamber of Commerce
commencer à apprendre
?
unit
commencer à apprendre
maszyna, sztuka pojedyncza rzeczy o której mowa
unit
commencer à apprendre
może znaczyć wszystko zależnie od kontekstu np. maszyna, urządzenie, odbiornik w umowie dostawę czy produkcję maszyn i urządzeń
unless otherwise agreed
commencer à apprendre
o ile, jeżli strony umowy nie uzgodniły inaczej
unqualified agreement
commencer à apprendre
zgoda bez zastrzeżeń
unusual expense
commencer à apprendre
nieuzasadnione koszty. wydatki
unwritten oral agreement
commencer à apprendre
umowa ustna
upon and with respect to X
commencer à apprendre
bezpośrednio lub pośrednio dotyczący X
upon termination
commencer à apprendre
w momencie, z chwilą wypowiedzenia
upon, on + czynność
commencer à apprendre
w związku z xxx, w przypadku x

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.