Beata 15-08-11

 0    98 fiche    rafrutkowski
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
zawód
commencer à apprendre
occupation, profession
walczyć, mocować się
commencer à apprendre
to struggle
wykorzystać
commencer à apprendre
exploit
czas wolny
commencer à apprendre
leisure time
podawać przykład
commencer à apprendre
exemplify
przyłożyć się do czegoś
commencer à apprendre
buckle down, get down to
ciężka praca, harówa
commencer à apprendre
hardship
zyskać
commencer à apprendre
gain
czerpać
commencer à apprendre
reap
czerpać korzyści
commencer à apprendre
to reap benefits
tolerować kogoś
commencer à apprendre
tolerate someone,
tolerować coś, kogoś
commencer à apprendre
put up with sth, sb
na etapie, w fazie
commencer à apprendre
at the stage
przedsięwzięcie
commencer à apprendre
enterprise
przedsięwzięcie biznesowe
commencer à apprendre
business venture
powtórzyć
commencer à apprendre
recap
poruszałem tę kwestię
commencer à apprendre
I covered that
uważam, że to wywołuje inną kwestię
commencer à apprendre
I think that raises a different issue
podzielić na
commencer à apprendre
divide into
innymi słowy; inaczej mówiąc
commencer à apprendre
in other words
z drugiej strony (natomiast)
commencer à apprendre
on the other hand
osiągnąć cele
commencer à apprendre
achieve the objectives of
osiągnąć cele
commencer à apprendre
reach goals
osiągnąć cel
commencer à apprendre
to attein a goal
osiągnąć cele
commencer à apprendre
to meet objectives
przeprowadzić, wykonać
commencer à apprendre
perform, conduct, carry out
zniechęcająca ocena
commencer à apprendre
bleak assessment
złożone, wyszukane
commencer à apprendre
sophisticated
nieskomplikowane
commencer à apprendre
unsophisticated
wzmocniony
commencer à apprendre
reinforced, strengthened
wiara, pomysł
commencer à apprendre
notion
klęska
commencer à apprendre
demise
miejsce
commencer à apprendre
spot
uczęszczać
commencer à apprendre
attend
częsty
commencer à apprendre
frequent
uwielbienie
commencer à apprendre
worship
towar
commencer à apprendre
goods, commodity
z wyjątkiem, oprócz
commencer à apprendre
except, apart from
stresy, trudności dnia codziennego
commencer à apprendre
strains
stres
commencer à apprendre
stress
stresujący
commencer à apprendre
Stressful
zestresowany
commencer à apprendre
stressed out
to takiego stopnia
commencer à apprendre
to such a degree, to such an extent
zamierzać
commencer à apprendre
intend
porywczy, zapalczywy
commencer à apprendre
impulsive, short-tempered
beztroski
commencer à apprendre
carefree
strząsnąć
commencer à apprendre
shake off
natychmiast
commencer à apprendre
at a moment`s notice
w krótkim terminie
commencer à apprendre
at short notice
coś mi wypadło
commencer à apprendre
something has cropped up
irytujące uczucie
commencer à apprendre
nagging feeling
sprzeciwiać się czemuś
commencer à apprendre
object to something
sprzeciwiać się robieniu czegoś
commencer à apprendre
object to doing something
sprzeciwiać się by ktoś coś zrobił
commencer à apprendre
object to somebody doing something
sprzeciw, zastrzeżenie
commencer à apprendre
objection
zły na kogoś
commencer à apprendre
angry with somebody
zwrócić na coś uwagę
commencer à apprendre
to draw attention on something
ustępstwa
commencer à apprendre
concessions
przeszkody
commencer à apprendre
obstacles
uparty
commencer à apprendre
obstinate, adamant, stubborn
trzymać się zasad
commencer à apprendre
stick to the rules
brać coś pod uwagę rozważać
commencer à apprendre
make allowances for something
wykluczyć
commencer à apprendre
exclude, rule out
wzajemnie
commencer à apprendre
mutually
dojść do rozwiązania
commencer à apprendre
arrive at solution, come to a solution
pokonywać, przezwyciężać
commencer à apprendre
overcome
w celu
commencer à apprendre
in order to
przekonać kogoś do czegoś
commencer à apprendre
bring somebody round to something
przekonywać kogoś do czegoś
commencer à apprendre
persuade somebody into something
przekonać kogoś do czegoś
commencer à apprendre
win somebody over to something
przekonać do czegoś
commencer à apprendre
to convince of something
przekonać kogoś do czegoś, prawie zmusić
commencer à apprendre
convince someone to do something, almost force
ustawy
commencer à apprendre
Law, bills
przewidzieć
commencer à apprendre
predict, anticipate
stereotypy
commencer à apprendre
Stereotypes
uprzedzenia
commencer à apprendre
prejudice
czy mogę skontaktować się z Tobą później w tej sprawie
commencer à apprendre
Can I get back to you on that
zmywarka do naczyń
commencer à apprendre
a dishwasher
trudność z czymś
commencer à apprendre
difficulty with something
zyskać na czymś
commencer à apprendre
gain from something
sprzeciwiać się czemuś
commencer à apprendre
oppose to something
coś jest sprzeczne z
commencer à apprendre
something is contrary, opposed to the
sprzeciwiam się czemuś
commencer à apprendre
I object to something, I oppose to something
komisja
commencer à apprendre
committee
przedstawiciel
commencer à apprendre
representative
reprezentować
commencer à apprendre
represent
zarząd
commencer à apprendre
board, management
obejmować, zawierać
commencer à apprendre
to comprise
pomimo czegoś
commencer à apprendre
despite something, in spite of something
stanowczy
commencer à apprendre
firm
zakaz czegoś
commencer à apprendre
ban on something
łączyć
commencer à apprendre
merge, connect, combine
fuzja, połączenie
commencer à apprendre
merger, the merger
dowiedzieć się
commencer à apprendre
to find out
ponieść stratę
commencer à apprendre
make a loss
listy w sprawie
commencer à apprendre
post on the matter
rzecznik
commencer à apprendre
spokesman
korzystać z czegoś, wykorzystywać kogoś / coś
commencer à apprendre
take an advantage of something somebody

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.