BBC Learning English: News Review: Trump dismisses US attorney general over immigration ban

 0    28 fiche    teresa99a
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
pełniący obowiązki (zastępujący kogoś na stanowisku); doing the work of another person for a short time; syn: temporary
Ona będzie pełniła obowiązki dowódcy w czasie mojej nieobecności.
commencer à apprendre
acting
She will be the acting commander during my absence.
minister sprawiedliwości i prokurator generalny; prokurator generalny
Prokurator generalny oficjalnie potępił skorumpowanych sędziów
commencer à apprendre
attorney general
The Attorney General has officially condemned the corrupt judges.
oświadczenie, komunikat; syn: declaration
Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji.
commencer à apprendre
a statement
The company issued a statement concerning the cause of the explosion.
oskarżać
commencer à apprendre
to accuse
zdrada
commencer à apprendre
betrayal
być zwolnionym (AmEn)
commencer à apprendre
to be fired
być zwolnionym (BrEn)
commencer à apprendre
to get/be sacked
zwolnić, wyrzucić (z pracy)
commencer à apprendre
to dismiss
wyrzucić, zwolnić kogoś z pracy
commencer à apprendre
to give someone the sack
redukcja (etatów)
commencer à apprendre
redundancy
emerytura
commencer à apprendre
retirement
rozwiązać (np. problemy)
commencer à apprendre
to sort out
zakazać, zabronić (czegoś); zablokować, wstrzymać (coś)
commencer à apprendre
to ban
przeciwstawiać się (prawu), ignorować (nakazy), postępować wbrew (komuś, czemuś)
commencer à apprendre
to defy
przeciwstawianie się (prawu), ignorowanie (nakazów), postępowanie wbrew (komuś, czemuś)
commencer à apprendre
defying
1) opór, bunt, przekora 2) naruszenie (prawa, przepisu)
commencer à apprendre
defiance
przestrzegać, być posłusznym, postępować zgodnie z, zastosować się do (np. poleceń, planu)
commencer à apprendre
to obey
celowy, zamierzony
commencer à apprendre
deliberate
przyjmować na służbę, zatrudniać
Ona zatrudnia 10 osób!
commencer à apprendre
to retain
She's retaining 10 people!
w sądzie
commencer à apprendre
in court
bronić (np. swoich praw), bronić (kogoś)
commencer à apprendre
to defend
kierowniczy (np. o stanowisku); having the power to put important laws and decisions into effect
commencer à apprendre
executive
rozkaz, polecenie
commencer à apprendre
an order
uchodźca, emigrant, uciekinier (opuszczający kraj z powodów politycznych lub z powodu wojny)
commencer à apprendre
a refugee
przestrzegać, być posłusznym, postępować zgodnie z, zastosować się do (np. poleceń, planu); podporządkowywać się
commencer à apprendre
to obey
rywal, rywalka
commencer à apprendre
a rival
zapalać papierosa
commencer à apprendre
light up a cigarette
nieposłuszny (o osobie); również prowokujący (o zachowaniu), wyzywający (o spojrzeniu)
commencer à apprendre
defiant

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.