Bartek Unit 7

 0    29 fiche    bartoszwalaszek
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
wypatrywać, uważać
commencer à apprendre
look out
wyprzedany
commencer à apprendre
sold out
podniósł, zebrał
commencer à apprendre
picked up
wyłączać (s)
commencer à apprendre
switch off
czekać z niecierpliwością na coś
commencer à apprendre
looking forward to sth
wyłączyć (t)
commencer à apprendre
turn off
wyłącz światła
commencer à apprendre
turn the lights off
dowiedzieć się
commencer à apprendre
find out
umrzeć
commencer à apprendre
passed away
zgasić, ugasić, wydać
commencer à apprendre
put out
osobno, niezależnie, oddalone od siebie
commencer à apprendre
apart
niespokojny
commencer à apprendre
anxious
wydają się być
commencer à apprendre
seem to be
osiągnąć
commencer à apprendre
to achieve
różnić się, zmieniać się, urozmaicać
commencer à apprendre
to vary
natknąć się, wpaść na
commencer à apprendre
to bump into
przekonać
commencer à apprendre
to convince
osiągnąć cel
commencer à apprendre
to achieve a goal
zalety
commencer à apprendre
adventages
wady
commencer à apprendre
disadvantages
podejrzany
commencer à apprendre
a suspect
rozwiązać tajemnicę/zagatkę
commencer à apprendre
to solve a mystery
mieszkańcy
commencer à apprendre
inhabitants
prośba
commencer à apprendre
an attempt
pozostać
commencer à apprendre
to remain
znaczna ilość
commencer à apprendre
a considerable amount
próbka
commencer à apprendre
a sample
zły na coś
commencer à apprendre
angry about / at sth
zły na kogoś / pokłócony z
commencer à apprendre
angry with sb

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.