Asking for people's views

 0    14 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Alex, would you like to say something about this?
commencer à apprendre
Alex, czy chciałbyś coś powiedzieć na ten temat?
Are we all in favour of Dr Wagner's proposal that...?
commencer à apprendre
zy wszyscy jesteśmy za propozycją doktora Wagnera co do...?
Could you comment, Roy?
commencer à apprendre
Roy, Czy mógłbyś to skomentować?
Do you think we should sign the contract?
commencer à apprendre
Czy sądzisz, że powinniśmy podpisać umowę?
Dr Ray's report shows that... Dr Wagner perhaps you'd like to comment?
commencer à apprendre
Raport doktora Raya wykazuje, że... Dr Wagner, czy chciałby Pan to skomentować?
Dr Wagner, what are your views on...?
commencer à apprendre
Doktorze Wagner, jaki jest pański pogląd w kwestii...?
Greg, I think you wanted to say something.
commencer à apprendre
Greg, myślę, że chciałeś coś powiedzieć.
How do you feel about...(the proposal)?
commencer à apprendre
Co sądzisz o... (propozycji)?
Lisa, do you have any idea of how to solve the problem?
commencer à apprendre
Lisa, czy masz jakiś pomysł, aby rozwiązać ten problem?
We haven't heard from you, Mark. What do you think of the plans?
commencer à apprendre
Mark, jeszcze się nie wypowiadałeś (na ten temat). Co sądzisz o tych planach?
What are your views on... (the new project)?
commencer à apprendre
Jakie są twoje poglądy na temat...(nowego projektu)?
What do you think of/about... (Dr Ray's presentation)?
commencer à apprendre
Co myślisz/sądzisz o...(wystąpieniu/prezentacji doktora Raya)?
What's your opinion of... (the offer/proposal)?
commencer à apprendre
Jakiego jesteś zdania na temat... (oferty/propozycji)?
Would you like to add anything, Joe?
commencer à apprendre
Joe, czy chciałbyś coś dodać?

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.