Angielski zdrowie

 0    252 fiche    kupsztylex
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Artery
commencer à apprendre
tętnica
Blood circulation
commencer à apprendre
krążenie krwi
Blood vessel
commencer à apprendre
naczynie krwionośne
Bronchi
commencer à apprendre
oskrzela
Digestion
commencer à apprendre
trawienie
Heartbeat
commencer à apprendre
bicie serca
Joints
commencer à apprendre
stawy
Kidney
commencer à apprendre
nerka
Larynx
commencer à apprendre
krtań
Ligament
commencer à apprendre
więzadło
Liver
commencer à apprendre
wątroba
Lungs
commencer à apprendre
płuca
Muscle
commencer à apprendre
mięsień
Neurons
commencer à apprendre
neurony
Small/large intestine
commencer à apprendre
jelito cienkie/grube
Spinal cord
commencer à apprendre
rdzeń kręgowy
Stomach
commencer à apprendre
żołądek, brzuch
Tendon
commencer à apprendre
ścięgno
Testicle
commencer à apprendre
jądro
Uterus
commencer à apprendre
macica
Vein
commencer à apprendre
żyła
Circulatory system
commencer à apprendre
układ krwionośny
Digestive system
commencer à apprendre
układ trawienny
Locomotor system
commencer à apprendre
układ mięśniowo-szkieletowy
Nervous system
commencer à apprendre
układ nerwowy
Reproductive system
commencer à apprendre
układ rozrodczy
Respiratory system
commencer à apprendre
układ oddechowy
Urinary system
commencer à apprendre
układ moczowy
Addictive
commencer à apprendre
uzależniający
Be allergic to
commencer à apprendre
być uczulonym na
Catch a cold
commencer à apprendre
przeziębić się
Contract an infectious disease
commencer à apprendre
zarazić się chorobą zakaźną
Cure
commencer à apprendre
wyleczyć
Diagnose sb with an illness
commencer à apprendre
zdiagnozować u kogoś chorobę
Diagnosis
commencer à apprendre
diagnoza
Get injured
commencer à apprendre
doznać urazu
Heal
commencer à apprendre
goić się
Injury
commencer à apprendre
uraz
Make a full recovery
commencer à apprendre
w pełni wrócić do zdrowia
Obesity
commencer à apprendre
otyłość
Premature death
commencer à apprendre
przedwczesna śmierć
Recover from sth
commencer à apprendre
wracać do zdrowia (po czymś)
Reduce blood pressure
commencer à apprendre
obniżyć ciśnienie krwi
Refer sb to a specialist
commencer à apprendre
skierować kogoś do specjalisty
Suffer (from)
commencer à apprendre
cierpieć, chorować (na)
Treat
commencer à apprendre
leczyć, poddawać kuracji
Treatment
commencer à apprendre
leczenie, kuracja
Wound
commencer à apprendre
zranić, rana
Aching muscles
commencer à apprendre
bóle mięśniowe
Backache
commencer à apprendre
ból pleców
Blister
commencer à apprendre
pęcherz
Constipation
commencer à apprendre
zaparcie
Cough
commencer à apprendre
kaszleć, kaszel
Diarrhoea
commencer à apprendre
biegunka
Earache
commencer à apprendre
ból ucha
Feel dizzy
commencer à apprendre
mieć zawroty głowy
Rash
commencer à apprendre
wysypka
Swollen
commencer à apprendre
spuchnięty
Injection
commencer à apprendre
zastrzyk
Medication/drug
commencer à apprendre
lekarstwo
OTC (over-the-counter) drug
commencer à apprendre
lek bez recepty
Painkiller
commencer à apprendre
lek przeciwbólowy
Prescription drug
commencer à apprendre
lek na receptę
Remedy
commencer à apprendre
lekarstwo, środek zaradczy
Side effect
commencer à apprendre
skutek uboczny
Wonder drug
commencer à apprendre
cudowny lek
Come down with
commencer à apprendre
zachorować na
Come round
commencer à apprendre
odzyskać przytomność
Cut down on sth
commencer à apprendre
ograniczyć coś
Cut sth out
commencer à apprendre
wyeliminować coś
Pass out
commencer à apprendre
zemdleć
Pick up (an infection)
commencer à apprendre
złapać (infekcję)
Alzheimer’s disease
commencer à apprendre
choroba Alzheimera
Appendicitis
commencer à apprendre
zapalenie wyrostka robaczkowego
Bronchitis
commencer à apprendre
zapalenie oskrzeli
Cancer
commencer à apprendre
rak
Cholera
commencer à apprendre
cholera
Conjunctivitis
commencer à apprendre
zapalenie spojówek
Dementia
commencer à apprendre
demencja
Depression
commencer à apprendre
depresja
Diabetes
commencer à apprendre
cukrzyca
Epidemic
commencer à apprendre
epidemia
Heart attack
commencer à apprendre
zawał serca
Heart disease/ cardiovascular disease
commencer à apprendre
choroba serca
Hepatitis
commencer à apprendre
zapalenie wątroby
High blood pressure
commencer à apprendre
nadciśnienie tętnicze
Leukaemia
commencer à apprendre
białaczka
Otitis
commencer à apprendre
zapalenie ucha
Plague
commencer à apprendre
dżuma
Pneumonia
commencer à apprendre
zapalenie płuc
Smallpox
commencer à apprendre
czarna ospa
Stroke
commencer à apprendre
udar mózgu
Tuberculosis
commencer à apprendre
gruźlica
Bandage
commencer à apprendre
bandaż
Bruise
commencer à apprendre
siniak
Concussion
commencer à apprendre
wstrząs mózgu
In plaster/ in a cast
commencer à apprendre
w gipsie
Open fracture
commencer à apprendre
otwarte złamanie
Pull a muscle
commencer à apprendre
naciągnąć mięsień
Scar
commencer à apprendre
blizna
Scratch
commencer à apprendre
zadrapać, zadrapanie
Sling
commencer à apprendre
temblak
Sprain/twist your wrist/ankle
commencer à apprendre
skręcić nadgarstek/ kostkę
Stitches
commencer à apprendre
szwy
Syringe
commencer à apprendre
strzykawka
Walk on crutches
commencer à apprendre
chodzić o kulach
Amputated limb
commencer à apprendre
amputowana kończyna
Amputation
commencer à apprendre
amputacja
Autism
commencer à apprendre
autyzm
Disability
commencer à apprendre
niepełnosprawność, kalectwo
Hearing-impaired/ hard of hearing
commencer à apprendre
niedosłyszący
Intellectually disabled/ mentally handicapped
commencer à apprendre
niepełnosprawny intelektualnie
Sign language
commencer à apprendre
język migowy
Visually impaired
commencer à apprendre
niedowidzący
Wheelchair
commencer à apprendre
wózek inwalidzki
GP (general practitioner)
commencer à apprendre
lekarz pierwszego kontaktu
Nutritionist/ dietician
commencer à apprendre
dietetyk
Paramedic
commencer à apprendre
ratownik medyczny
Pharmacist
commencer à apprendre
farmaceuta
Physiotherapist
commencer à apprendre
fizjoterapeuta
(plastic) surgeon
commencer à apprendre
chirurg (plastyczny)
Psychiatrist
commencer à apprendre
psychiatra
Speech therapist
commencer à apprendre
logopeda
As right as rain
commencer à apprendre
zdrów jak ryba
Be going strong
commencer à apprendre
być w doskonałym stanie, dobrze się trzymać
Feel under the weather
commencer à apprendre
czuć się źle
He took a turn for the worse
commencer à apprendre
pogorszyło mu się
Look the picture of health
commencer à apprendre
być okazem zdrowia
Recharge your batteries
commencer à apprendre
naładować akumulatory, odzyskać energię
Air the room
commencer à apprendre
wietrzyć pokój
Avoid stress
commencer à apprendre
unikać stresu
Balanced diet
commencer à apprendre
zrównoważona dieta
Dental hygiene
commencer à apprendre
higiena jamy ustnej
Follow a sensible diet
commencer à apprendre
rozsądnie się odżywiać
Get enough sleep
commencer à apprendre
wysypiać się
Improve flexibility
commencer à apprendre
poprawić gibkość
Manage stress
commencer à apprendre
radzić sobie ze stresem
Moderate/vigorous/strenuous exercise
commencer à apprendre
umiarkowane/intensywne/forsowne ćwiczenia
Personal hygiene
commencer à apprendre
higiena osobista
Sedentary lifestyle
commencer à apprendre
siedzący tryb życia
Wellness
commencer à apprendre
dobra kondycja (fizyczna i psychiczna)
Work out
commencer à apprendre
ćwiczyć
Workout
commencer à apprendre
trening, ćwiczenia
Yoga
commencer à apprendre
joga
Alcoholic
commencer à apprendre
alkoholik
Alcoholism
commencer à apprendre
alkoholizm
Be clean
commencer à apprendre
być czystym (nie brać narkotyków)
Become addicted to
commencer à apprendre
uzależnić się od
Cannabis/ marijuana
commencer à apprendre
marihuana
Compulsive gambling
commencer à apprendre
uzależnienie od hazardu
Designer drugs
commencer à apprendre
dopalacze
Do drugs
commencer à apprendre
brać narkotyki
Dope
commencer à apprendre
narkotyk
Drug/nicotine addict
commencer à apprendre
osoba uzależniona od narkotyków/nikotyny
(highly) addictive
commencer à apprendre
(silnie) uzależniający
Junkie
commencer à apprendre
ćpun
Nicotine patch
commencer à apprendre
plaster antynikotynowy
Overdose
commencer à apprendre
przedawkować
Party drugs
commencer à apprendre
narkotyki przyjmowane na dyskotekach
Rehab
commencer à apprendre
odwyk
Substance/drug abuse
commencer à apprendre
przyjmowanie środków odurzających/narkotyków
Archery
commencer à apprendre
łucznictwo
Athletics/track and field
commencer à apprendre
lekkoatletyka
Bungee jumping
commencer à apprendre
skoki na bungee
Cross-country skiing
commencer à apprendre
narciarstwo biegowe
Cycling
commencer à apprendre
kolarstwo
Discus
commencer à apprendre
rzut dyskiem
Fencing
commencer à apprendre
szermierka
Figure skating
commencer à apprendre
łyżwiarstwo figurowe
High jump
commencer à apprendre
skok wzwyż
Ice hockey
commencer à apprendre
hokej na lodzie
Javelin
commencer à apprendre
rzut oszczepem
Long jump
commencer à apprendre
skok w dal
Long-distance running
commencer à apprendre
biegi na długim dystansie
Pole vault
commencer à apprendre
skok o tyczce
Relay (race)
commencer à apprendre
sztafeta
Scuba diving
commencer à apprendre
nurkowanie z akwalungiem
Volleyball
commencer à apprendre
siatkówka
Whitewater rafting
commencer à apprendre
spływ górską rzeką
Wrestling
commencer à apprendre
zapasy
Basketball court
commencer à apprendre
boisko do koszykówki
Centre
commencer à apprendre
środkowy
First/second quarter
commencer à apprendre
pierwsza/druga kwarta
Shooting guard
commencer à apprendre
rzucający obrońca
Slam dunk
commencer à apprendre
wsad
Three-point shot
commencer à apprendre
rzut za trzy punkty
First/second half
commencer à apprendre
pierwsza/druga połowa (meczu)
Football pitch
commencer à apprendre
boisko do piłki nożnej
Goal
commencer à apprendre
bramka
Goalkeeper
commencer à apprendre
bramkarz
Hit the post
commencer à apprendre
trafić w słupek
Offside
commencer à apprendre
spalony
Own goal
commencer à apprendre
bramka samobójcza
Penalty shoot-out
commencer à apprendre
seria rzutów karnych
Referee
commencer à apprendre
sędzia (np. w piłce nożnej)
Save a penalty
commencer à apprendre
obronić rzut karny
Striker
commencer à apprendre
napastnik
Doubles
commencer à apprendre
debel
Game/set/match
commencer à apprendre
gem/set/mecz
Serve
commencer à apprendre
serwować, serw
Serve an ace
commencer à apprendre
zdobyć asa serwisowego
Smash
commencer à apprendre
smecz
Umpire
commencer à apprendre
sędzia (np. w tenisie)
Barbell
commencer à apprendre
sztanga
Baseball/cricket bat
commencer à apprendre
kij bejsbolowy/krykietowy
Golf club
commencer à apprendre
kij golfowy
Hockey stick
commencer à apprendre
kij do hokeja
Pool cue
commencer à apprendre
kij bilardowy
Puck
commencer à apprendre
krążek do hokeja
Shuttlecock
commencer à apprendre
lotka do badmintona
Table tennis bat
commencer à apprendre
rakietka do ping-ponga
Compete
commencer à apprendre
współzawodniczyć
Complete a race
commencer à apprendre
ukończyć wyścig
Cup
commencer à apprendre
puchar
Extra time/overtime
commencer à apprendre
dogrywka
Foul
commencer à apprendre
sfaulować
Knock sb out
commencer à apprendre
znokautować kogoś
Lead by (20 points)
commencer à apprendre
prowadzić (20 punktami)
League
commencer à apprendre
liga
Score
commencer à apprendre
strzelić gola, zdobyć punkt
Shoot
commencer à apprendre
strzelać
Substitute
commencer à apprendre
zmienić (zawodnika)
Training session
commencer à apprendre
sesja treningowa
Warm up
commencer à apprendre
rozgrzać się
Warm-up session
commencer à apprendre
rozgrzewka
Athlete
commencer à apprendre
lekkoatleta
Captain
commencer à apprendre
kapitan
Champion
commencer à apprendre
mistrz
Coach/trainer
commencer à apprendre
trener
Competitor/opponent/rival
commencer à apprendre
przeciwnik
Fan
commencer à apprendre
kibic
Reserve player
commencer à apprendre
zawodnik rezerwowy
Team-mate
commencer à apprendre
kolega z drużyny
Top/leading scorer
commencer à apprendre
główny strzelec
Anabolic steroids
commencer à apprendre
sterydy anaboliczne
Banned substances
commencer à apprendre
niedozwolone substancje
Blood doping
commencer à apprendre
doping krwi
Growth hormone
commencer à apprendre
hormon wzrostu
Increase stamina
commencer à apprendre
zwiększyć wytrzymałość
Performance-enhancing drugs
commencer à apprendre
środki dopingujące
FIFA World Cup
commencer à apprendre
mistrzostwa świata w piłce nożnej
Fight/boxing match
commencer à apprendre
walka bokserska
Paralympics
commencer à apprendre
igrzyska paraolimpijskie
Race
commencer à apprendre
wyścig
Round
commencer à apprendre
runda
The Olympic Games/ the Olympics
commencer à apprendre
igrzyska olimpijskie
Tournament
commencer à apprendre
turniej
Beat
commencer à apprendre
pokonać
He tested positive/negative for...
commencer à apprendre
wykryto/nie wykryto u niego...
Hold (a sporting event)
commencer à apprendre
organizować (imprezę sportową)
Host (a sporting event)
commencer à apprendre
być gospodarzem (imprezy sportowej)
Run a marathon
commencer à apprendre
brać udział w maratonie

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.