Angielski SGGW - 05

 0    109 fiche    czubert
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
to lose
commencer à apprendre
stracić, przegrać, zgubić
loose
commencer à apprendre
luźny, rozlazły
to loose
commencer à apprendre
wypuścić, rozpętać
stalks
commencer à apprendre
łodygi
husks
commencer à apprendre
łupiny
sugarcane
commencer à apprendre
trzcina cukrowa
ingenuity
commencer à apprendre
pomysłowość
sequestration
commencer à apprendre
konfiskata
amenity
commencer à apprendre
Udogodnienie, urok
afforestation
commencer à apprendre
zalesienie
reforestation
commencer à apprendre
ponowne zalesianie
insufficiency
commencer à apprendre
niewydolność
shortage
commencer à apprendre
brak, niedobór, deficyt, niedostatek
deplete
commencer à apprendre
wyczerpać
feasible
commencer à apprendre
wykonalny, możliwy, realny
profitable
commencer à apprendre
rentowny
economically feasible
commencer à apprendre
ekonomicznie opłacalny/rentowny
CO2 scrubbling
commencer à apprendre
usuwanie CO2 z atmosfery
by-product
commencer à apprendre
produkt uboczny
dwindling resources
commencer à apprendre
kurczenie się zasobów
depleting
commencer à apprendre
zubażany, wyczerpywany
to spin
commencer à apprendre
napędzać, nakręcać
coil
commencer à apprendre
cewka, zwój
steam
commencer à apprendre
para wodna
maintenance
commencer à apprendre
utrzymanie, konserwacja
angle
commencer à apprendre
kąt
insolation
commencer à apprendre
nasłonecznienie
insulation
commencer à apprendre
ocieplenie budynku, izolacja
trough
commencer à apprendre
koryto
elevation
commencer à apprendre
wzniesienie
plane
commencer à apprendre
samolot, płaszczyzna, równina
plain
commencer à apprendre
równina
alloy
commencer à apprendre
stop
kerosene
commencer à apprendre
nafta
Can you be more specific?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan być bardziej szczegółowy?
Can you expand on it?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan to rozwinąć?
Can you add sth more?
commencer à apprendre
Czy mógłby Pan coś dodać?
downside
commencer à apprendre
wada, minus (czegoś)
drawback
commencer à apprendre
wada
disadvantages
commencer à apprendre
wady
vice
commencer à apprendre
wada, przywara
mock-up
commencer à apprendre
makieta
model
wishful thinking
commencer à apprendre
pobożne życzenie
timber
commencer à apprendre
drewno
conspiracy theory
commencer à apprendre
teoria spiskowa
comply
commencer à apprendre
spełnić
desired
commencer à apprendre
wymagany, porządany
compliant
commencer à apprendre
zgodny
under what conditions
commencer à apprendre
na jakich warunkach
providing, provided that, under condition that
commencer à apprendre
zakładając, że
strip mine
commencer à apprendre
kopalnia odkrywkowa
fission
commencer à apprendre
rozszczepienie
barrel
commencer à apprendre
baryłka ropy (159 litrów)
fatigue
commencer à apprendre
zmęczenie/mundur polowy, moro
hiccup
commencer à apprendre
czkawka, wpadka
drought
commencer à apprendre
susza
draught
commencer à apprendre
przeciąg
carnivore
commencer à apprendre
mięsożerca
carniverous
commencer à apprendre
mięsożerny
herbivore
commencer à apprendre
roślinożerca
herbiverous
commencer à apprendre
roślinożerny
competition
commencer à apprendre
konkurencja
white goods
commencer à apprendre
AGD
brown goods
commencer à apprendre
RTV
labor force
commencer à apprendre
siła robocza
to give away
commencer à apprendre
rozdać (za darmo)
excise tax
commencer à apprendre
akcyza
distraction
commencer à apprendre
rozproszenie, odwrócenie uwagi
loophole
commencer à apprendre
luka
fraction
commencer à apprendre
frakcja, część
to soar
commencer à apprendre
gwałtownie wzrastać, powiększać się
to strengthen
commencer à apprendre
wzmocnić, utrwalić
to surge
commencer à apprendre
napłynąć falą (dużo)
surge
commencer à apprendre
nagły przypływ
to rebound
commencer à apprendre
odbijać się
rebound
commencer à apprendre
odbicie, zbiórka (w koszykówce)
to dip
commencer à apprendre
maczać, zanurzać
to ease
commencer à apprendre
ułatwić, łagodzić
to plummet
commencer à apprendre
gwałtownie spaść, upaść
to take decide to take a plunge
commencer à apprendre
postanowić się ożenić
to tumble, take a tumble
commencer à apprendre
być powalonym
to fall through the floor
commencer à apprendre
gwałtowny spadek
shares
commencer à apprendre
akcje
bonds
commencer à apprendre
obligacje, papiery wartościowe
quadruple
commencer à apprendre
poczwórny
doubled, trebled, quadrupled
commencer à apprendre
podwojone, potrojone, czterokrotne
twofold, threefold, fourfold
commencer à apprendre
dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie
merchandising
commencer à apprendre
artykuły promocyjne
handling charges
commencer à apprendre
opłaty manipulacyjne
abrupt
commencer à apprendre
gwałtownie
highlight
commencer à apprendre
głowna atrakcja, wyróżnienie
purchase
commencer à apprendre
zakup, kupno
to purchase
commencer à apprendre
nabywać, kupować
cited
commencer à apprendre
cytowane
brunch
breakfest + lunch
commencer à apprendre
przekąska
smog
smoke + fog
commencer à apprendre
smog
blog
web + log
commencer à apprendre
Blog
to invigorate
commencer à apprendre
krzepić, orzeźwiać
to reflect
commencer à apprendre
odzwierciedlać, odbijać
rescue
commencer à apprendre
ratunek, ocalenie
to rescue
commencer à apprendre
ratować
sake
commencer à apprendre
wzgląd
nutty egg-heads
commencer à apprendre
jajogłowi
upward
commencer à apprendre
w górę, zwyżkowy
allegations
commencer à apprendre
zarzuty
residual
commencer à apprendre
szczątkowy, częściowy, pozostały
leakage
commencer à apprendre
wyciek
pores
commencer à apprendre
por
porous
commencer à apprendre
porowaty

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.