Angielski (m.in. wish, must, may, might, should)

 0    70 fiche    fiszki35
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
choć
commencer à apprendre
though
czczony
commencer à apprendre
revered
buntownik
commencer à apprendre
a rebel
mafia
commencer à apprendre
mob
rozbić, zniszczyć
commencer à apprendre
crush
irytować
commencer à apprendre
irritate, exasperate
na początku
commencer à apprendre
at the beginning
nazistowski
commencer à apprendre
Nazi
Adobe Reader
commencer à apprendre
Adobe
manewr
commencer à apprendre
manoeuvre
śmiać się szyderczo
commencer à apprendre
to sneer
pogrążyć się w czymś
commencer à apprendre
to plunge into something
wspierać, poprawić
commencer à apprendre
to prop up (the economy)
uchwycony
commencer à apprendre
captured
paluch u nogi
commencer à apprendre
a toe
zmusić do myślenia
commencer à apprendre
make me think
impuls
commencer à apprendre
impulse
mimo
commencer à apprendre
despite of + "ing", in spite of
podsłuchiwać (Eve - drop)
commencer à apprendre
eavesdrop (Eve - drop)
oko w oko
commencer à apprendre
eye to eye
kazać komuś coś zrobić
commencer à apprendre
to make someone do sth
grozić komuś
Zagroził, że wysadzi bank.
commencer à apprendre
to threaten
He threatened to blow up the bank.
przyznać się do czegoś
commencer à apprendre
admit, he admitted that...
Chciałbym być w Australii.
commencer à apprendre
I wish I was in Australia.
Chciałbym umieć grać na fortepianie.
commencer à apprendre
I wish I could play the piano.
Żałuję, że nie studiowałem archeologii
commencer à apprendre
I wish I had studied archeology.
Żałuję, że nie wygrałem wyborów.
commencer à apprendre
I wish I had won the election.
Chciałbym mówić po francusku.
commencer à apprendre
I wish I spoke in french.
Chciałbym móc...
commencer à apprendre
I wish I could...
żałować czegoś
commencer à apprendre
regret something
zdać relację
commencer à apprendre
report
odzyskać przytomność
commencer à apprendre
to regain consciousness
poprosił
commencer à apprendre
he asked
kochać, lubić, uwielbiać
commencer à apprendre
love, like, enjoy, adore + verb + ing
nienawidzić, nielubić
commencer à apprendre
hate, dislike + verb + ing
przedawniony
commencer à apprendre
expired, non-claim
przedawnienie
commencer à apprendre
prescription
grobowiec
commencer à apprendre
tomb
dosadny, chamski
commencer à apprendre
crude, crudely
sprawnie
commencer à apprendre
swiftly
cmentarz
commencer à apprendre
cemetery
inicjatywa
commencer à apprendre
initiative
podsłuchiwanie
commencer à apprendre
surveillance wiretapping
wyprzeć
commencer à apprendre
to oust
okazać się, okazało się
commencer à apprendre
to turn out, it turned out
współczuć
commencer à apprendre
sympathise
anemiczny
commencer à apprendre
anaemic
klauzula
commencer à apprendre
clause
zbieg
commencer à apprendre
fugitive, runaway
być na szali
commencer à apprendre
to be at stake
flaczki
commencer à apprendre
tripe
zmarły prezydent
commencer à apprendre
the late president
zabezpieczyć
commencer à apprendre
to seize
sklasyfikowany
commencer à apprendre
ranked
głupkowaty, durny
commencer à apprendre
a half - witted man
wulgarny, nieprzyzwoity
commencer à apprendre
obscene, obscenity
A mogłem być premierem...
commencer à apprendre
I could have been the Prime Minister...
Jak mogłem być takim głupcem?
commencer à apprendre
How could I have been such a fool?
Musiała usłyszeć jakąś dobrą wiadomość.
commencer à apprendre
She must have heard some good news.
Musiała być nienormalna skoro założyli jej kaftan bezpieczeństwa.
commencer à apprendre
She must have been crazy if they put her in a straightjacket.
Chyba źle skręciłem...
commencer à apprendre
I might have taken a wrong turn...
Prawdopodobnie dodałam za mało soli.
commencer à apprendre
I may have added too little salt.
To musiało być piekło na ziemi.
commencer à apprendre
It must have been hell on earth.
To pewnie była najważniejsza chwila w ich karierze.
commencer à apprendre
It might have been the most important moment in their careers.
Może jednak powinienem był założyć pasek?
commencer à apprendre
Maybe I should have worn my belt after all?
Nie powinien był współpracować z SB.
commencer à apprendre
He shouldn't have collaborated with security services.
Musiałem dużo ćwiczyć, ale było warto.
commencer à apprendre
I had to practice a lot, but it was worth it.
Ona na pewno rozmawia z kimś miłym.
commencer à apprendre
She must be talking to someone nice.
Tu może być nawet 100 tysięcy osób.
commencer à apprendre
There might be even 100 thousand people here.
prosperować, kwitnąć, dobrze się rozwijać
commencer à apprendre
thrive

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.