Angielski kolokwium medyczne

 0    202 fiche    daria666666
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
sztycel, celować
commencer à apprendre
aim
podejście
commencer à apprendre
approach
powierzchnia, obszar
commencer à apprendre
area
narzekać
commencer à apprendre
to complain
skarga, dolegliwość
commencer à apprendre
complaint
zainteresowanie, dotyczyć, zajmować się
commencer à apprendre
concern
leczyć
commencer à apprendre
cure
dietetyk
commencer à apprendre
dietetician
obowiązek, dyżur
commencer à apprendre
duty
środowisko, otoczenie
commencer à apprendre
environment
badanie fizykalne
commencer à apprendre
physical examination
lekarz ogólny
commencer à apprendre
general practicioner
ginekolog
commencer à apprendre
gynaecologist
wskazać, zalecić
commencer à apprendre
indicate
holistyczny
commencer à apprendre
holistic
laborant
commencer à apprendre
laboratory technician
lek
commencer à apprendre
medicine, medication
położnik
commencer à apprendre
obstetrician
farmaceuta
commencer à apprendre
pharmacist
terapia zajęciowa
commencer à apprendre
occupational therapy
fizjoterapeuta
commencer à apprendre
physiotherapist
farmaceuta
commencer à apprendre
pharmacist
dokładny, precyzyjny
commencer à apprendre
precise
zapobieganie
commencer à apprendre
prevention
radiolog
commencer à apprendre
radiographer
rozpoznawać
commencer à apprendre
recognize
związek, stosunek
commencer à apprendre
relationship
złagodzić
commencer à apprendre
relieve
zawód
commencer à apprendre
occupation
położnictwo
commencer à apprendre
obstetrics
instruktor gimnastyki leczniczej
commencer à apprendre
remedial gymnastics
wymagać
commencer à apprendre
require
siedzący
commencer à apprendre
sedentary
specjalność
commencer à apprendre
specialty
chirurg
commencer à apprendre
surgeon
badać
commencer à apprendre
examine
brać roś pod rozwagę
commencer à apprendre
to take into consideration
odnosić się do
commencer à apprendre
relate/refer to
niewłaściwy
commencer à apprendre
improper
nadużywanie alkoholu
commencer à apprendre
alcohol abuse
osłuchiwanie
commencer à apprendre
auscultation
bronchoskopia (wziernikowanie oskrzeli)
commencer à apprendre
bronchoscopy (a colonoscopy bronchitis)
niewłaściwy szmer serca
commencer à apprendre
bruit
trzaski/szmery serca
commencer à apprendre
heart murmurs
wykonywać (jakąś czynność)
commencer à apprendre
carry out
trzask (sercowy)
commencer à apprendre
click
rzężenie grubobańkowe
commencer à apprendre
coarse rales
rzężenie drobnobańkowe
commencer à apprendre
fine rales
wziernikowanie okrężnicy i odbytu
commencer à apprendre
colorectoscopy
morfologia krwi CBC
commencer à apprendre
complete blood count
potwierdzić
commencer à apprendre
confirm
trzeszczenie
commencer à apprendre
crackle/crepitation
dostrzegać/wykrywać
commencer à apprendre
detect
określać/ustalać
commencer à apprendre
determine
trwanie
commencer à apprendre
duration
wydobywać (coś od kogoś)/ujawniać
commencer à apprendre
elicit
powiększony
commencer à apprendre
enlarged
giętki/elastyczny
commencer à apprendre
flexible
przepuklina
commencer à apprendre
hernia
oglądanie/badanie
commencer à apprendre
inspection
badanie
commencer à apprendre
investigation
uzyskać
commencer à apprendre
obtain
historia przypadku
commencer à apprendre
case history
polegać (na czymś)
commencer à apprendre
consist
angażować
commencer à apprendre
involve
cierpieć/chorować
commencer à apprendre
suffer
wydawać leki
commencer à apprendre
issue drugs
ambulatorium/przychodnia/apteka
commencer à apprendre
dispensary
alergologia
commencer à apprendre
allergology
alergolog
commencer à apprendre
allergist
próbka
commencer à apprendre
specimen/sample
operacja
commencer à apprendre
surgery / operation
przeżyć
commencer à apprendre
to survive
lekarstwo
commencer à apprendre
remedy/drug
pomoc
commencer à apprendre
aid
angiografia
commencer à apprendre
angiography
biopsja
commencer à apprendre
biopsy
dermatolog
commencer à apprendre
dermatologist
dermatologia
commencer à apprendre
dermatology
geriatra
commencer à apprendre
geriatrician
geriatria
commencer à apprendre
geriatrics
psychiatra
commencer à apprendre
a psychiatrist
psychiatria
commencer à apprendre
psychiatry
neurolog
commencer à apprendre
neurologist
neurologia
commencer à apprendre
neurology
urologia
commencer à apprendre
urology
urolog
commencer à apprendre
urologist
zabieg
commencer à apprendre
measure/treatment
prognoza
commencer à apprendre
prognosis/prediction
choroby układu krążenia
commencer à apprendre
circulatory diseases
układ naczyniowo krążeniowy
commencer à apprendre
vascular circulatory system
układ krążenia
commencer à apprendre
circulatory system
położnik odbiera porody
commencer à apprendre
obstetrician deliver babies
dermatolog zajmuje się problemami skórnymi
commencer à apprendre
dermatologist deals with skin problems
terapia zajęciowa
commencer à apprendre
occupational therapy
okulista
commencer à apprendre
ophthalmologist
laryngolog
commencer à apprendre
otolaryngologist
choroba
commencer à apprendre
illness/sickness
dolegliwość
commencer à apprendre
ailment/disorder/distress
narzędzie
commencer à apprendre
instrument/tool/utensil
lekarz
commencer à apprendre
doctor/physician
anestezjolog
commencer à apprendre
anesthesiologist
elektrokardiogram (EKG)
commencer à apprendre
electrocardiogram ECG
elektroencefalogram EEG
commencer à apprendre
electroencephalogram
szybkość opadania krwinek OB
commencer à apprendre
erythrocyte sedimentation rate
gastroenteroskopia, wziernikowanie żołądka i jelit
commencer à apprendre
gastroenteroskopia, endoscopy of the stomach and intestines
rezonans magnetyczny
commencer à apprendre
magnetic resonance
obrzęk
commencer à apprendre
oedma
palpacja/obmacywanie
commencer à apprendre
palpation
opukiwanie
commencer à apprendre
percussion
wziernikowanie gardła
commencer à apprendre
pharygoscopy
pozytron
commencer à apprendre
positron
radiografia
commencer à apprendre
radiography
odkryć/ujawnic
commencer à apprendre
reveal
sztywność
commencer à apprendre
rigidity
plwocina
commencer à apprendre
sputum
stetoskop/słuchawki
commencer à apprendre
stethoscope
obrzmienie/opuchlizna
commencer à apprendre
swelling
bolesność uciskowa/tkliwość
commencer à apprendre
tenderness
tomografia/radiografia warstwowa
commencer à apprendre
tomography
ultrasonografia
commencer à apprendre
ultrasonography
uwidocznić
commencer à apprendre
visualise
świszczenie
commencer à apprendre
wheeze
wydobyć (np. informację od kogoś)
commencer à apprendre
elicit
uzyskać (np. informację)
commencer à apprendre
obtain
sinica
commencer à apprendre
cyanosis
odnośnie
commencer à apprendre
concerning
powierzchowne
commencer à apprendre
superficial
głębokie
commencer à apprendre
deep
obecność urazów
commencer à apprendre
the presence of injuries
guzki
commencer à apprendre
lumps
duszności
commencer à apprendre
dyspnoea
spuchnięty
commencer à apprendre
swollen
naczynia krwionośne
commencer à apprendre
blood vessels
naczynia tętnicze
commencer à apprendre
arteries
naczynia żylne
commencer à apprendre
veins
węzły chłonne
commencer à apprendre
lymph glands
puls
commencer à apprendre
pulse
szybkość ciśnienie rytm
commencer à apprendre
rate pressure rhythm
wewnętrzne organy
commencer à apprendre
internal organs
rak
commencer à apprendre
cancer/carcinoma
guz
commencer à apprendre
a tumour
układ oddechowy
commencer à apprendre
respiratory system / ventilatory system
płuco
commencer à apprendre
lung
nerka
commencer à apprendre
kidney
płyn mózgowo-rdzeniowy
commencer à apprendre
cerebrospinal fluid
zdjecia rentgenowskie
commencer à apprendre
x-ray pictures
rezonans magnetyczny MRI
commencer à apprendre
magnetic resonance imaging MRI
Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa PET
commencer à apprendre
Positron emission tomography PET
nudności
commencer à apprendre
nausea
bezsenność
commencer à apprendre
insomnia
osłabienie
commencer à apprendre
weakness
szpik kostny
commencer à apprendre
bone marrow
poradnictwo
commencer à apprendre
counselling
dawca
commencer à apprendre
donor
biorca
commencer à apprendre
recipient
wycięcie/odcięcie
commencer à apprendre
excision
układ odpornościowy
commencer à apprendre
immune system
środek immunosupresyjny
commencer à apprendre
immunosuppressant
kruszenie kamieni
commencer à apprendre
lithotripsy
odrzucenie
commencer à apprendre
rejection
przepisywać (lek)
commencer à apprendre
prescribing (drug)
ciało obce
commencer à apprendre
foreign body
łagodzić, uśmierzać
commencer à apprendre
relieve
środki przeciwdrobnoustrojowe (przeciwbakteryjne)
commencer à apprendre
antimicrobial (antibacterial)
środki przeciwgorączkowe
commencer à apprendre
antipyretic
środki antyalergiczne
commencer à apprendre
antiallergics
leki przeciwnadciśnieniowe
commencer à apprendre
antihypertensives
dializa
commencer à apprendre
dialysis
radioterapia
commencer à apprendre
radiation therapy
leki przeciwhistaminowe
commencer à apprendre
antihistamines
leki przeciwzakrzepowe
commencer à apprendre
anticoagulants
leki przeciwzapalne
commencer à apprendre
antiinflammatory drugs
nadciśnienie
commencer à apprendre
hypertension
niedociśnienie
commencer à apprendre
hypotension
hipoglikemia
commencer à apprendre
hypoglycemia
hyperglikemia
commencer à apprendre
Hyperglycaemia
mikrochirurgia
commencer à apprendre
microsurgery
skąpomocz
commencer à apprendre
oliguria
wielomocz
commencer à apprendre
polyuria
środek przeczyszczający
commencer à apprendre
aperient
zwyrodnienie stawów
commencer à apprendre
joint degeneration
złamanie
commencer à apprendre
fracture
wyzdrowienie
commencer à apprendre
recovery
stopniowy
commencer à apprendre
gradual
szybki
commencer à apprendre
rapid
zaburzenia układu oddechowego
commencer à apprendre
respiratory disorders
natychmiastowy
commencer à apprendre
immediate
łagodny, niegwałtowny
commencer à apprendre
mild
chwilowy, tymczasowy, przejściowy
commencer à apprendre
temporary
ciśnienie krwi
commencer à apprendre
blood pressure
ostre (np. zapalenie czegośtam)
commencer à apprendre
severe
utrata przytomności
commencer à apprendre
loss of consciousness
biegunka
commencer à apprendre
diarrhoea
ból w klatce piersiowej
commencer à apprendre
chest pain
chemioterapia
commencer à apprendre
chemotherapy
demencja
commencer à apprendre
dementia
chrypka
commencer à apprendre
hoarseness
niedowład
commencer à apprendre
paresis
astygmatyzm
commencer à apprendre
astigmatism
sztywność stawów
commencer à apprendre
joint stiffness
zapalenie spojówek
commencer à apprendre
conjunctivitis

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.