angielski część druga

 0    77 fiche    m6ss4svlkycx
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
commencer à apprendre
GCSEs
Dostać piątkę z testu
commencer à apprendre
Get an A in a test
stopień
commencer à apprendre
mark
zdać egzamin / test
commencer à apprendre
pass an exam / test
przygotowywać się do egzaminów
commencer à apprendre
prepare for exams
ponownie przystępować do egzaminu
commencer à apprendre
retake an exam
powtarzać materiał
commencer à apprendre
revise
uczyć się do egzaminów
commencer à apprendre
study for exams
egzamin na koniec nauki w szkole
commencer à apprendre
school-leaving exam
przystępować do egzaminu
commencer à apprendre
take an exam
temat
commencer à apprendre
topic
świadectwo szkolne
commencer à apprendre
school report
kartkówka
commencer à apprendre
short test
uczęszczać
commencer à apprendre
attend
klasa
commencer à apprendre
class
obowiązkowy
commencer à apprendre
compulsory
skupić się
commencer à apprendre
concentrate
przeszkadzać
commencer à apprendre
disturb
zajęcia dodatkowe
commencer à apprendre
extra activities
uczyć się
commencer à apprendre
learn
lekcja
commencer à apprendre
a lesson
przerwa na lunch
commencer à apprendre
lunch-break
przerwa
commencer à apprendre
break
konkurs
commencer à apprendre
competition
nieobowiązkowy
commencer à apprendre
optional
wywiadówka
commencer à apprendre
parent-teacher meeting
wycieczka szkolna
commencer à apprendre
school trip
mundurek szkolny
commencer à apprendre
school uniform
wakacje
commencer à apprendre
summer holiday
ferie zimowe
commencer à apprendre
winter holidays
uczyć
commencer à apprendre
teach
plan lekcji
commencer à apprendre
timetable
rok nauczania
commencer à apprendre
year
kółko zainteresowań
commencer à apprendre
after-school club
impreza dobroczynna
commencer à apprendre
charity event
uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły średniej
commencer à apprendre
graduation ceremony
zajęcia z przydatnych umiejętności życiowych
commencer à apprendre
life skills classes
piknik naukowy
commencer à apprendre
science fair
lektury szkolne
commencer à apprendre
set books
semestr
commencer à apprendre
term
ambitny
commencer à apprendre
ambitious
leniwy
commencer à apprendre
lazy
cierpliwy
commencer à apprendre
patient
surowy
commencer à apprendre
strict
utalentowany
commencer à apprendre
talented
wyrozumiały
commencer à apprendre
understanding
wymagający
commencer à apprendre
demanding
wyluzowany
commencer à apprendre
easy-going
uzdolniony
commencer à apprendre
gifted
punktualny
commencer à apprendre
punctual
być nieobecnym w szkole
commencer à apprendre
be absent from school
być dobrym z czegoś
commencer à apprendre
be good at something
być złym z czegoś
commencer à apprendre
be bad at something
robić ćwiczenie
commencer à apprendre
to do an exercise
robić zadanie
commencer à apprendre
do a task
dobrze poradzić sobie na teście
commencer à apprendre
do well in a test
źle poradzić sobie na teście
commencer à apprendre
do badly in a test
dać z siebie wszystko
commencer à apprendre
do your best
odrabiać pracę domową
commencer à apprendre
do your homework
dostać się na uczelnię
commencer à apprendre
get into university
przygotowywać się
commencer à apprendre
get ready
zrobić sobie przerwę
commencer à apprendre
take a break
uczyć się na pamięć
commencer à apprendre
learn by heart
zrobić błąd
commencer à apprendre
make a mistake
robić notatki
commencer à apprendre
take notes
opuszczać lekcje
commencer à apprendre
miss lessons
uważać
commencer à apprendre
pay attention
uczyć się pilnie
commencer à apprendre
study hard
brać w czymś udział
commencer à apprendre
take part in something
pisać wypracowanie
commencer à apprendre
write an essay
odpisać pracę domową
commencer à apprendre
copy homework
mieć zaległości
commencer à apprendre
fall behind
oddać pracę domową
commencer à apprendre
hand in homework
rzucić szkołę
commencer à apprendre
leave school
wyszukać coś
commencer à apprendre
look something up
robić postępy
commencer à apprendre
make progress
sprawdzać listę
commencer à apprendre
take the register

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.