angielski 27

 0    58 fiche    jlajdecki
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
Myślę
commencer à apprendre
I think
Czuję
commencer à apprendre
I feel
Wziąłem kilka uwag
commencer à apprendre
I took some notes
związane z czym?
commencer à apprendre
connected to what?
Też mam taką nadzieję
commencer à apprendre
I hope so too
chłodnica
commencer à apprendre
cooler
Tymczasowa sytuacja
commencer à apprendre
The temporary situation
kraje arabskie
commencer à apprendre
Arabic countries
w południe
commencer à apprendre
at noon
jak na razie
commencer à apprendre
for now
wspólny
commencer à apprendre
common
Dotrzymam obietnicy
commencer à apprendre
I will keep my promise
złożyć obietnicę
commencer à apprendre
to make a promise
zmniejszać się
commencer à apprendre
to decrease
zwiększać / wzrastać
commencer à apprendre
to increase
jedna z nich
commencer à apprendre
one of them
już, więcej
commencer à apprendre
anymore
był niecierpliwy
commencer à apprendre
he was impatient
zależeć od
commencer à apprendre
to depend on
małe nieporozumienie
commencer à apprendre
small misunderstanding
zastanawiać się
commencer à apprendre
wonder
chusteczka
commencer à apprendre
a tissue
Postaram sie
commencer à apprendre
I will try my best
płeć męska
commencer à apprendre
male
nawyki
commencer à apprendre
habits
pomiędzy
commencer à apprendre
between
dowiedzieć się
commencer à apprendre
to find out
przypomnieć
commencer à apprendre
to remind
ostatnio, niedawno
commencer à apprendre
recently
pogrzeb
commencer à apprendre
funeral
dotykające
commencer à apprendre
moving, touching
aby uniknąć
commencer à apprendre
to avoid
narastać, napłynąć
commencer à apprendre
to well up
łzy
commencer à apprendre
tears
przytłaczające
commencer à apprendre
overwhelming
studnia
commencer à apprendre
well
związać / związywać
commencer à apprendre
to tie
krawat
commencer à apprendre
tie
suszyć
commencer à apprendre
to dry
suszarka
commencer à apprendre
dryer
zabrać je do sądu
commencer à apprendre
take them to court
uświadomić
commencer à apprendre
to realise
6 razy
commencer à apprendre
6 times
przyznać
commencer à apprendre
to confess
Powiedzmy sobie szczerze
commencer à apprendre
Let's face it
przyzwyczaić się do czegoś
commencer à apprendre
to get used to something
Postanowiła nie mówić mi
commencer à apprendre
She decided not to tell me
guzek
commencer à apprendre
lump
ultradźwięki
commencer à apprendre
ultra sound
węzły chłonne
commencer à apprendre
lymph node
być czujnym
commencer à apprendre
to be alert
twardziel
commencer à apprendre
tough man
psycholog
commencer à apprendre
psychologist
społeczeństwo
commencer à apprendre
society
Stereotypowy
commencer à apprendre
Stereotypical
równouprawnienie, równe prawa
commencer à apprendre
equal rights
celowo
commencer à apprendre
on purpose
cel
commencer à apprendre
purpose

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.