aneta 26th Feb 2014

 0    60 fiche    engonskype_archive
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
byłam w szkole
commencer à apprendre
I was at school
wczesne śniadanie
commencer à apprendre
brunch
szczawiówka, zupa szczawiowa
commencer à apprendre
sorrel soup
szczaw
commencer à apprendre
sorrel U
kasza gryczana
commencer à apprendre
buckwheat U
przeglądać Internet
commencer à apprendre
to browse the Internet (the Net)/ to surf the Internet (the Net)
czasownik dokonany
commencer à apprendre
perfective verb
czasownik niedokonany
commencer à apprendre
imperfective verb
Przygotowywałam się do egzaminu z Polskiego.
commencer à apprendre
I was preparing for an exam in Polish.
egzamin z matematyki
commencer à apprendre
an exam in mathematics/ math / maths
przystąpić do egzaminu
commencer à apprendre
to take an exam
w przyszłym miesiącu
commencer à apprendre
next month
za miesiąc
commencer à apprendre
in one month
siódmego kwietnia
commencer à apprendre
on the seventh of April
Przystąpię do tego egzaminu siódmego kwietnia.
commencer à apprendre
I'm taking this exam on the seventh of April.
księgowa
commencer à apprendre
accountant
konto w banku
commencer à apprendre
(bank) account
Poszłam spać.
commencer à apprendre
I went to sleep. / I went to bed.
stać się, zostać
commencer à apprendre
to become - became - become
dwa dni temu on złamał rękę.
commencer à apprendre
two days he broke his hand.
teściowa
commencer à apprendre
mother - in - law
teść
commencer à apprendre
father-in-law
mój teść wybudował ogromny dom
commencer à apprendre
my father-in-law built a huge house
karmić
commencer à apprendre
to feed - fed - fed
szuflada
commencer à apprendre
drawer
klucze
commencer à apprendre
keys
Znalazłam moje klucze w szufladzie.
commencer à apprendre
I found my keys in the drawer.
On pożyczył mi dużo pieniędzy.
commencer à apprendre
He lent me a lot of money.
Pożyczyłam od niego dużo pieniędzy.
commencer à apprendre
I borrowed from him a lot of money.
Połóżyłam tę książkę na stole.
commencer à apprendre
She put the book on the table.
mówić
commencer à apprendre
say - said / sed / - said / sed/
Co powiedziałaś?
commencer à apprendre
What did you say?
Spędziłam dużo czasu w Warszawie.
commencer à apprendre
I spent a lot of time in Warsaw.
Wydałam stwo litów na nową sukienkę.
commencer à apprendre
I spent one hundred litas spent ON a new dress.
On usiadł obok mnie.
commencer à apprendre
He sat next to me.
obok mnie
commencer à apprendre
next to me
Ona usiadła obok niego.
commencer à apprendre
She sat beside him.
On usiadł obok niej.
commencer à apprendre
He sat beside her.
Moja przyjaciółka miała na sobie czerwoną spódnicę.
commencer à apprendre
My friend was wearing a red skirt.
konkurs piosenki
commencer à apprendre
singing competition
sąsiad
commencer à apprendre
neighbour
jej sąsiad wygrał konkurs piosenki w zeszłym tygodniu.
commencer à apprendre
her neighbor won the song contest last week.
Kiedy się urodziłeś?
commencer à apprendre
When were you born?
Jak często oni chodzą do teatru.
commencer à apprendre
How often do they go to the theatre?
teatr
commencer à apprendre
theater
Jak często chodzisz na basen?
commencer à apprendre
How often do you go to the swimming pool?
jajecznica
commencer à apprendre
scrambled eggs
Co wasza babcia je na śniadanie?
commencer à apprendre
What does your grandmother eat for breakfast?
Mam lekcje hiszpańskiego trzy razy w tygodniu
commencer à apprendre
I have Spanish classes three times a week.
Jak często masz lekcje języka niemieckiego?
commencer à apprendre
How often have German lessons?
Interesuję się historią.
commencer à apprendre
I'm interested in history.
Czym się interesujesz?
commencer à apprendre
What are you interesting in?
Hiszpania słynie z pięknych plaży.
commencer à apprendre
Spain is famous for its beautiful beaches.
Z czego słynie Litwa?
commencer à apprendre
What is Lithuania famous for?
Co robisz w piątki?
commencer à apprendre
What do you do on Fridays?
na zewnątrz
commencer à apprendre
outside
Zamierzam pomóc tacie.
commencer à apprendre
I'm going to help my dad.
Zamierzam upiec ciasto.
commencer à apprendre
I'm going to bake a cake.
Zamierzam kupić psa.
commencer à apprendre
I'm going to buy a dog.
Ona zamierza polecieć do Stanów.
commencer à apprendre
She's going to fly to the United States.

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.