Agreeing; F - full agreement P - partial agreement

 0    71 fiche    rekrutacjalektor2013
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
All right./O.K. (F)
commencer à apprendre
Dobrze. (C)
As per your instruction... (F)
commencer à apprendre
(Działając) Według twoich instrukcji... (C)
Both Mr Wagner and Mr Ray agreed that... (F)
commencer à apprendre
Zarówno Pan Wagner, jak i Pan Ray zgodzili się, że... (C)
Certainly. (F)
commencer à apprendre
Z pewnością. (C)
I agree... (F)
commencer à apprendre
Zgadzam się/Wyrażam zgodę... (C)
I agree with... (Dr Wagner's statement)... (F)
commencer à apprendre
Zgadzam się ze... (stwierdzeniem dr Wagnera)... (C)
I agree with Ed. (F)
commencer à apprendre
Zgadzam się z Edem. (C)
I agree with you about the new proposal... (F)
commencer à apprendre
Zgadzam się z tobą co do nowej propozycji/Podzielam twoje zdanie odnośnie (do) nowej propozycji... (C)
I agree with you on the new offer... (F)
commencer à apprendre
Zgadzam się z tobą co do nowej oferty/Podzielam twoje zdanie w odniesieniu do nowej oferty... (C)
I agree. (F)
commencer à apprendre
Zgadzam się./Zgoda. (C)
I completely agree with you... (F)
commencer à apprendre
Zgadzam się z tobą/Panem całkowicie... (C)
I find myself in agreement with you... (F)
commencer à apprendre
Podzielam twoją opinię/Jestem tego samego zdania... (C)
I fully agree with you... (F)
commencer à apprendre
Zgadzam się z tobą/Panem całkowicie... (C)
I see that we have come to an agreement. (F)
commencer à apprendre
Rozumiem, że doszliśmy do porozumienia. (C)
I take your point. (F)
commencer à apprendre
(W tej kwestii) zgadzam się z tobą. (C)
I think so, too. (F)
commencer à apprendre
Jestem tego samego zdania./Myślę/Uważam podobnie. (C)
I totally agree. (F)
commencer à apprendre
Całkowicie się zgadzam. (C)
I'm quite of your opinion. (F)
commencer à apprendre
Podzielam pańskie zdanie. (C)
Just so. (F)
commencer à apprendre
Właśnie. (C)
Of course. (F)
commencer à apprendre
Oczywiście. (C)
Point taken. (F)
commencer à apprendre
Zgoda. Tak jest. (C)
Quite true. (F)
commencer à apprendre
Tak, to prawda. (C)
Righto, righty-ho, right-ho (F)
commencer à apprendre
Zgoda! Robi się! Tak jest! Ma się rozumieć! (C)
(inf) So that's agreed. (F)
commencer à apprendre
To (zostało) uzgodnione. (C)
Sure enough! (F)
commencer à apprendre
Rzeczywiście! (C)
Sure! (F)
commencer à apprendre
Jasne! Pewnie! (C)
That's it. (F)
commencer à apprendre
O to chodzi. (C)
That's just the point/the thing! (F)
commencer à apprendre
O to właśnie chodzi/W tym rzecz...(C)
That's my opinion, too. (F)
commencer à apprendre
Ja też tak sądzę. Dobrze. (C)
That's right. Good. (F)
commencer à apprendre
Dobrze. (C)
That's the point! (F)
commencer à apprendre
O to chodzi. (C)
That's true. (F)
commencer à apprendre
To prawda. (C)
There's no doubt about it. (F)
commencer à apprendre
Nie ma co do tego wątpliwości. (C)
There's no point in doing it... (F)
commencer à apprendre
Nie ma sensu tego robić/To bez sensu... (C)
There's no point in that... (F)
commencer à apprendre
To nie ma sensu/To się mija z celem... (C)
Very good (F)
commencer à apprendre
Bardzo dobrze (C)
We the undersigned agree that... (F)
commencer à apprendre
My, niżej podpisani uzgadniamy, że... (C)
We're in complete agreement... (F)
commencer à apprendre
Jesteśmy tej samej opinii... (C)
Yes, certainly. (F)
commencer à apprendre
Oczywiście!/Naturalnie!/A jakże! (C)
Yes, definitely... (F)
commencer à apprendre
Zdecydowanie tak... (C)
Yes, I agree completely... (F)
commencer à apprendre
Tak, całkowicie się zgadzam/Zgadzam się całkowicie... (C)
Yes, I, ll do that. (F)
commencer à apprendre
Tak, zrobię/wykonam to. (C)
Yes, of course. (F)
commencer à apprendre
Tak, oczywiście. Naturalnie. (C)
Yes, that's no problem. (F)
commencer à apprendre
Tak, nie ma sprawy. (C)
Yes, that's right... (F)
commencer à apprendre
Tak, to prawda... (C)
Yes, you have a point there... (F)
commencer à apprendre
W tym masz rację... (C)
You are absolutely right. (F)
commencer à apprendre
Masz całkowitą słuszność/rację. (C)
You can say that again!... (F)
commencer à apprendre
Zgadza się!... (C)
You're right. (F)
commencer à apprendre
Słusznie./Racja./Masz rację. (C)
You've got a point there... (F)
commencer à apprendre
W tym masz rację/słuszność... (C)
I agree with you to a certain extent...(P)
commencer à apprendre
Zgadzam się z tobą częściowo/Podzielam twoje zdanie do pewnego stopnia... (CZ)
I agree with you up to a point... (P)
commencer à apprendre
Zgadzam się z tobą w pewnym zakresie./ Podzielam twoje zdanie do pewnego stopnia... (CZ)
I agree with you, but... (P)
commencer à apprendre
Zgadzam się z tobą, lecz/ale... (CZ)
I'd go along with that... (P)
commencer à apprendre
Zgodziłbym się z tym...(poglądem, stwierdzeniem)/Mógłbym się z tym zgodzić/Mogę to przyjąć do wiadomości... (CZ)
I think you're right. (P)
commencer à apprendre
Chyba ma pan rację. (CZ)
Perhaps so. (P)
commencer à apprendre
Może tak. (CZ)
That sounds reasonable... (P)
commencer à apprendre
To brzmi sensownie... (CZ)
Yes, except just one point,... (P)
commencer à apprendre
Tak, zgadzam się, z wyjątkiem jednej rzeczy... (CZ)
Yes, that's true I suppose. (P)
commencer à apprendre
Tak, przypuszczam, że to prawda. (CZ)
You may be right, but... (P)
commencer à apprendre
Być może masz rację/słuszność, ale... (CZ)
You may say so, but... (P)
commencer à apprendre
Możesz tak mówić/twierdzić, ale... (CZ)
I completely/fully agree to that... (F)
commencer à apprendre
Całkowicie się na to zgadzam... (C)
I think we can agree to that. (F)
commencer à apprendre
Myślę, że możemy na to przystać. Możemy się na to zgodzić. (C)
That sounds fairly good. (P)
commencer à apprendre
To brzmi sensownie. (CZ)
I agree to a certain extent...(P)
commencer à apprendre
Zgadzam się do pewnego stopnia... (CZ)
I agree to your request... (F)
commencer à apprendre
Spełnię twoją prośbę/Zgadzam się na spełnienie twojej prośby... (C)
I agree up to a point...(P)
commencer à apprendre
Zgadzam się do pewnego stopnia/punktu... (CZ)
I'm all in favour of that. (F)
commencer à apprendre
Jestem całkowicie za tym./Popieram to całkowicie (bez zastrzeżeń). (C)
That may be right, but... (P)
commencer à apprendre
Być może jest to prawidłowe/słuszne, ale/Tak może być, lecz... (CZ)
That may be so, but... (P)
commencer à apprendre
Być może, tak jest, ale/Może tak jest, lecz... (CZ)
I suppose/think so. (P)
commencer à apprendre
Chyba tak./Sądzę, że tak. (CZ)

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.